Geodézie, vytyčení hranic pozemku Hostinné, vytyčení staveb, komunikací, zaměřování objektů

Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce

Geodézie, vytyčení hranic pozemku Hostinné, vytyčení staveb, komunikací, zaměřování objektů

Geodetické práce Dvůr Králové

V jaké oblasti můžete potřebovat geodetické práce? Mezi nejčastější služby patří beze sporu vyhotovování geometrických plánů. Mezi další se řadí geodetické práce v investiční výstavbě nebo zhotovování mapových podkladů.

Geometrické plány, Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

Všechno musí být přesně změřeno a zaznamenáno

V tomto oboru rozhodně není prostor na nějaké chyby nebo posunutí vytyčení hranic pozemků či komunikací o nějaký ten centimetr na mapě, což může v reálu představovat i více jak metr. Našemu řemeslu se proto věnujeme naplno a naprosto precizně a proto dokonale provádíme svou práci více jak dvacet let.

Při zpracování geometrických plánů poskytujeme i poradenskou činnost


Co zahrnují geometrické plány?

Geometrický plán je vypracovaný materiál, který potřebujete pro různé zápisy do katastru nemovitostí. Sem patří rozdělování pozemků, změny hranic pozemků, vyznačení budovy v katastru nebo změny obvodu budovy v katastru a mnohé další služby. Vytyčování hranic se provádí vždy, když jsou hranice neznatelné nebo sporné. V tomto ohledu si vždy zajistíme ten nejpřesnější podklad pro vytyčení hranice pozemku.

Provádíme také například opravu geometrického a polohového určení nemovitosti


Inženýrská geodézie a inženýrské sítě

V této oblasti nabízíme vytyčování stavebních objektů, komunikací, kompletní vytyčování práce ve stavebnictví, zaměřování skutečného provedení staveb, zaměření drobných technických detailů a další služby s tímto související. Zpracováváme také mapové podklady. Jedná se o účelové mapy velkých měřítek. Mapy jsou velice podrobné, polohopisné i výškopisné.


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.geodezie-dvurkralove.cz

Vydáno 03.10.2017
77 Zhlédnutí
Topováno 18.08.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Geodetické práce nejen pro Dvůr Králové nad Labem a široké okolí

Geodetické práce nejen pro Dvůr Králové nad Labem a široké okolí
Společnost Geodézie Dvůr Králové s.r.o. se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti geodézie. Hlavní náplní činnosti je zpracování geometrických plánů, mapových podkladů a geodetických prací v investiční výstavbě. Společnost působí v regionu východních Čech, převážně pak v okolí měst Dvůr ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce
WEBOVÁ STRÁNKA
Geodézie Dvůr Králové s.r.o.
www.geodezie-dvurkralove.cz
Adresa

Adresa

Legionářská 563
Dvůr Králové nad Labem 544 01

info@geodezie-dvurkralove.cz
+420 499 320 160


Najdete nás také zde:

ARES
captcha