ZeNa, chráněná dílna s.r.o.ZeNa, chráněná dílna poskytuje pracovní příležitosti pro lidi s částečným i plným invalidním důchodem

Pomáhá také firmám a to v tom ohledu, že umožní uplatnění náhradního plnění. Naše firma vytváří pracovní místa pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Mohou to být lidé se zdravotním postižením OZP, v minulosti označovaní jako ZPS, osoby se změnou pracovní schopnosti.

ZeNa, chráněná dílna

Hlavní pracovní náplň

Mezi hlavní pracovní náplň těchto lidí patří výstupní kontrola. Kontrolují komponenty, nejčastěji jde o hlavové opěrky, područky, boční díly dveří a další díly, které vyhotoví družstvo Sněžka Náchod. Tato firma je dodavatelem komponentů pro skupinu Automotiv.

Hlavní obchodní činnost společnosti ZeNa


Náhradní plnění pro firmy

Obecné znění náhradního plnění si vysvětlíme na příkladu. Každá firma musí plnit zákonné povinnosti a mezi ně patří i tato o náhradním plnění. Zákonná povinnost se týká zaměstnávání lidí, na každých 25 zaměstnanců musí firma zaměstnávat 1 osobu se zdravotním znevýhodněním. To znamená 4 % z celkového počtu zaměstnanců. V případě, že zdravotně postižené zaměstnance nezaměstnáváte, můžete tuto povinnost splnit jinak, například odebíráním zboží či výrobků od firem, které zaměstnávají ve svých řadách více jak 50 % těchto zdravotně postižených.

Zajistíme náhradní plnění


Spolupracujte s námi, vyplatí se Vám to

Získáte užitné výrobky a praktické služby a splníte zákonnou povinnost. Navíc ušetříte na odvodech do státního rozpočtu a díky tomu optimalizujete náklady Vaší společnosti. Několik výhod, které se vyplatí.Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.zena-chd.eu

FIREMNÍ ČLÁNKY


ZeNa, chráněná dílna nabízí náhradní plnění v oblasti automobilového průmyslu

ZeNa, chráněná dílna nabízí náhradní plnění v oblasti automobilového průmyslu

Máte firmu, která má více než 25 zaměstnanců? Tak v tom případě máte ze zákona povinnost zaměstnat určité procento osob se zdravotním postižením nebo platit odvod do státního rozpočtu. Existuje však i třetí řešení, jak splnit tuto zákonnou povinnost. A tou je náhradní plnění, což spočívá v tom, že si koupíte produkty či služby od firmy, která zaměstnává osoby zdravotně znevýhodněné. A jednou z nich je náchodská společnost ZeNa, chráněná dílna, která nabízí služby v oblasti automobilového průmyslu.

Vydáno 11.01.2016Vydáno 21.10.2017
609 Zhlédnutí
Topováno 10.08.2018