Pokládka asfaltových směsí, asfaltová technologie

Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací

Pokládka asfaltových směsí, asfaltová technologie

Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních pracíPokládka asfaltových směsí, asfaltová technologie

V případě, že potřebujete spolupracovat s profesionály v oblasti stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů, staveb silničních a železničních, tak svoje cíle spojte se společností, která působí nejen u nás, ale i v zahraničí. Jedná se o velkou a významnou společnost Skanska a.s.,divize Inženýrské stavitelství, oblast AT a speciálních prací.

Obalovna pro výrobu asfaltových směsí, Skanska a.s.

Největší stavební společnost

Společnost Skanska a.s. jako taková působí na trhu České a Slovenské republiky od roku 2000. Její hlavní sídlo se nachází ve Švédsku. Obsahem služeb a produktů společnosti je především výstavba dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí a také development komerční a rezidenční. Divize inženýrské stavitelství společnosti Skanska a.s. má ve své náplni především oblast AT a speciálních činností.

Od dálnic až přes železniční mosty


Obalovny pro výrobu asfaltových směsí

Společnost Skanska a.s. je významná také výrobou vlastních produktů a zajištěním vlastních zdrojů pro výstavbu. Kromě těžby a zpracování kamene, výroby betonu a dopravy písku a kameniva, provozuje v rámci naší republiky 11 výkonných a moderních obaloven pro výrobu asfaltových směsí a 1 obalovací soupravu pro asfalt litý. Realizace asfaltových technologií probíhá prostřednictvím regionálních závodů.

Moderní a výkonné obalovny


Silniční stavitelství a další speciální činnost

Silniční stavitelství je dalším oborem společnosti a to od stavby silnic, dálnic až po parkoviště a letištní plochy, atd. Dále také výstavba mostů, podzemních staveb a další specializované činnosti jako například recyklace asfaltové vrstvy za studena, výroba drceného kameniva, výstavba inženýrských sítí, dodávka svodidel nebo protihlukových stěn, atd.Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.skanska.cz


Vydáno 24.10.2017
283 Zhlédnutí
Topováno 12.01.2021