Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Vydáno 27.10.2017
50 Zhlédnutí
Topováno 18.05.2018

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v sobě jdou ruku v ruce. Zabírají největší část jakéhokoliv dění, protože se neustále chceme posouvat kupředu. Vyvíjí se nové technologie a vyrábí neustále nové výrobky a proto je tento proces velice důležitý.

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Konference na téma laserové plazmové akcelerátory

Na této konferenci se spojilo zhruba 150 účastníků z oblasti laserových plazmových akcelerátorů. Někteří mohli využít této příležitosti a mohli prezentovat nejnovější vývoj v oblasti laserových a částicových paprsků, nových koncepcí akcelerátorů, diagnostiky, vědy na vysokých polích nebo dalších zdrojů částic s vysokou hustotou energie.

Konference IBS o laserových plazmatických akcelerátorech se konala od 27. srpna do 1. září 2017 v hotelu Seogwipo-KAL na ostrově Jeju v Koreji


Mezinárodní vliv České republiky

V Praze se také konalo mezinárodní sympozium s pořadovým číslem již 18. Téma této akce bylo o diagnostice plazmy podporované laserem. Toto sympozium bylo pokračováním dvouleté série. Sdružila chemiky a fyziky v různých oblastech laserové plazmové diagnostiky včetně fyziky jaderné fúze, laserové fyziky a nízkoteplotní plazmové chemie a fyziky.

Vývoj přístrojové techniky související s diagnostikou plazmy podporovanou laserem


Další uskutečněné akce

Mezi další úspěch se řadí v pořadí již třetí mezinárodní workshop o hranicích optiky X & XUV a jejich aplikace. Workshop byl organizován Ústavem vědeckých nástrojů CAS ve spolupráci s Ústavem fyziky a plazmatu CAS.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.ipp.cas.cz