TBG METROSTAV s.r.o.
Betonárny Praha

Vydáno 02.01.2018
43 Zhlédnutí

Těžký beton o zaručené objemové hmotnosti 3800kg/m3 pro onkologickou kliniku FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jako investor, LT PROJEKT a.s. projekční kancelář, realizační firma Pragis a.s. a dodavatel betonu TBG METROSTAV s.r.o. spojili své síly, aby vytvořili a zrealizovali projekt, který je v každém směru výjimečný.

Beton pro onkologickou kliniku FNKV, TBG METROSTAV s.r.o.

Důležitá spolupráce pro dobrou věc

Fakultní nemocnice má možnost nakládat s novým zařízením pro léčbu nádorů. Systém TomoTherapy H series je v podstatě ozařovač. Jako každý podobný přístroj i tento vytváří kvůli ozařování negativní vlny, které je nezbytné stínit. Z tohoto hlediska jsou velice důležité okolní stěny jejich tloušťka a hustota. Proto měla Fakultní nemocnice opravdu vysoké požadavky, které se zdály nesplnitelné. Ovšem po několika zkouškách s nejlepšími technologiemi se zjistilo, že nic není nemožné.

Beton ve všech variantách


Stínění formou těžkého betonu

Veškeré dosavadní stropy a stěny byly demontovány a byly nahrazeny novou vestavěnou železobetonovou konstrukcí. Konstrukce byla ještě doplněna olovněnými obklady. Celý proces byl velice náročný a předcházelo mu několik zkoušek. Zejména se testovaly potřebné směsi betonu, aby odpovídaly tak vysokým nárokům.

Přečtěte si více informací o firmě


Není beton jako beton

Naše firma se specializuje na výrobu betonu, a proto jsme byli schopni zvládnout i tento opravdu náročný a zatěžkávací úkol. Stropní konstrukce byla navržena o síle 1100 mm. Dále byl předepsán beton C30/37 XC1 o minimální objemové hmotnosti 3800 kg/m3 s nízkým vývinem hydratačního tepla. Aby byly splněny vysoké požadavky na objemovou hmotnost, bylo nutné do betonu přidávat speciální těžké kamenivo. Vzhledem k tomu, že se v ČR nenachází vhodný zdroj těžkého kameniva, bylo nutné jej dopravovat přes tisíc kilometrů z ciziny. Výstavba byla opravdu složitá a probíhala v noci nebo o víkendech, aby se nenarušil samotný provoz onkologického centra.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.tbg-metrostav.cz