TBG METROSTAV s.r.o.
Betonárna Praha - Rohanský ostrov




Těžký beton o zaručené objemové hmotnosti 3800kg/m3 pro onkologickou kliniku FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jako investor, LT PROJEKT a.s. projekční kancelář, realizační firma Pragis a.s. a dodavatel betonu TBG METROSTAV s.r.o. spojili své síly, aby vytvořili a zrealizovali projekt, který je v každém směru výjimečný.

Beton pro onkologickou kliniku FNKV, TBG METROSTAV s.r.o.

Důležitá spolupráce pro dobrou věc

Fakultní nemocnice má možnost nakládat s novým zařízením pro léčbu nádorů. Systém TomoTherapy H series je v podstatě ozařovač. Jako každý podobný přístroj i tento vytváří kvůli ozařování negativní vlny, které je nezbytné stínit. Z tohoto hlediska jsou velice důležité okolní stěny jejich tloušťka a hustota. Proto měla Fakultní nemocnice opravdu vysoké požadavky, které se zdály nesplnitelné. Ovšem po několika zkouškách s nejlepšími technologiemi se zjistilo, že nic není nemožné.

Beton ve všech variantách


Stínění formou těžkého betonu

Veškeré dosavadní stropy a stěny byly demontovány a byly nahrazeny novou vestavěnou železobetonovou konstrukcí. Konstrukce byla ještě doplněna olovněnými obklady. Celý proces byl velice náročný a předcházelo mu několik zkoušek. Zejména se testovaly potřebné směsi betonu, aby odpovídaly tak vysokým nárokům.

Přečtěte si více informací o firmě


Není beton jako beton

Naše firma se specializuje na výrobu betonu, a proto jsme byli schopni zvládnout i tento opravdu náročný a zatěžkávací úkol. Stropní konstrukce byla navržena o síle 1100 mm. Dále byl předepsán beton C30/37 XC1 o minimální objemové hmotnosti 3800 kg/m3 s nízkým vývinem hydratačního tepla. Aby byly splněny vysoké požadavky na objemovou hmotnost, bylo nutné do betonu přidávat speciální těžké kamenivo. Vzhledem k tomu, že se v ČR nenachází vhodný zdroj těžkého kameniva, bylo nutné jej dopravovat přes tisíc kilometrů z ciziny. Výstavba byla opravdu složitá a probíhala v noci nebo o víkendech, aby se nenarušil samotný provoz onkologického centra.



Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.tbg-metrostav.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Vodonepropustný beton PERMACRETE - držitel zlaté medaile

Vodonepropustný beton PERMACRETE - držitel zlaté medaile

Pro stavbu vodonepropustných konstrukcí známých pod pojmem "bílé vany" se využívá speciální beton. PERMACRETE od pražské společnosti TBG METROSTAV, s.r.o. je jedním z nejlepších. To potvrzuje skutečnost, že tento beton získal první místo v soutěži "Výrobek - technologie" pro stavebnictví a architekturu 2015, kterou každoročně pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Nejvíce porota ocenila výborné vlastnosti betonu s ohledem na redukované smrštění, snížení vývinu hydratačního tepla a minimalizaci tvorby mikrotrhlin.

Vydáno 15.10.2015
Pronájem čerpadel na beton Praha - interaktivní přehled a ceník

Pronájem čerpadel na beton Praha - interaktivní přehled a ceník

Potřebujete čerpat beton? Pak využijte možnosti pronájmu čerpadla na beton od společnosti TBG Metrostav Praha. Oceníte možnost jeho interaktivního výběru a okamžitého zjištění ceny půjčovného.

Vydáno 02.01.2017
Bílé vany nemusí být jen na koupání, ve stavebnictví se jedná o vodonepropustné betonové konstrukce

Bílé vany nemusí být jen na koupání, ve stavebnictví se jedná o vodonepropustné betonové konstrukce

Podzemní části staveb jsou většinou budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí - "bílých van". Velmi často se jedná o masivní konstrukce, zejména v případě inženýrských a vodohospodářských staveb. Zajištění vodonepropustnosti betonových konstrukcí je hlavním předpokladem kvality budoucí stavby. Je proto třeba použít správně navržený beton. Náročné požadavky bílých van splňuje beton Permacrete od společnosti TBG Metrostav, s.r.o., který byl navržen speciálně pro výrobu vodonepropustných konstrukcí.

Vydáno 12.01.2014
Ultravysokopevnostní beton od TBG Metrostav - světová technologie výroby a zpracování betonu

Ultravysokopevnostní beton od TBG Metrostav - světová technologie výroby a zpracování betonu

Ultravysokopevnostní beton je právem nazýván materiálem budoucnosti. Díky jeho unikátním vlastnostem je možné nejen navrhovat lehké tenkostěnné konstrukce s výrazně delší trvanlivostí než u klasického betonu, ale i vytvářet ochranné tenké vrstvy na stávajících konstrukcích a kreativní architektonické detaily staveb.

Vydáno 08.01.2013



Vydáno 02.01.2018
167 Zhlédnutí

Permacrete - beton pro bílé vany

Permacrete - beton pro bílé vany

Beton Permacrete pro stavbu vodonepropustných konstrukcí, tzv. bílé vany

UHPC betony Topcrete

UHPC betony Topcrete

UHPC ultravysokopevnostní betony Topcrete – výroba a doprava na stavbu

Podlahové materiály Cemflow, Anhyment, Poriment

Podlahové materiály Cemflow, Anhyment, Poriment

Lité samonivelační směsi Cemflow, Anhyment, Poriment na podalhy a střechy