Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha
Patentová kancelář, licenční smlouvy,  technické rešerše

Patentová kancelář, licenční smlouvy, technické rešerše

Komplexní služby patentové kanceláře pro tuzemsko i zahraničí

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Služby v oblasti ochranných známek, známkové rešerše

Komplexní proces známkové ochrany, známkové rešerše

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, advokátní služby

Ochrana proti výrobkovému pirátství, služby advokátní kancelářeVydáno 06.01.2018
386 Zhlédnutí
Topováno 15.05.2018

Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha.

Rott, Růžička a Guttmann, advokátní kancelář, patenty, Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha

Vedoucí firma v oboru duševního vlastnictví

Patentová, známková a advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann vznikla v roce 1990. Jedná se o vedoucí firmu v oblasti duševního vlastnictví, která poskytuje služby pro klienty domácí i zahraniční a má svoje kanceláře v ČR i na Slovensku. Obsahem služeb je zpracování přihlášek na ochranu vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, topografií polovodičových výrobků, rostlinných odrůd, ochranných známek a označení původu výrobků jako i patentové a známkové rešerše. Dále firma pomáhá v oblasti autorského a soutěžního práva. V případě porušení duševního vlastnictví klienta poskytuje firma řešení v oblasti soukromého i veřejného práva.

Advokátní kancelář jako zástupce autorských práv klientů


Patenty, ochranné známky, výrobkové pirátství a rešerše

Kancelář poskytuje komplexní služby, které pokrývají potřeby klientů týkajících se vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, tedy patentů v tuzemském i celosvětovém měřítku. Podává přihlášky, sleduje právní a úřední úkony s tímto spojené, navrhuje licenční smlouvy a poskytuje zastupování v řízeních určovacích, zrušovacích a výmazových. V případě ochranných známek zpracuje známkoprávní záležitosti klienta od podání přihlášky přes zápis a obnovu až po sledování. V oblasti výrobkového pirátství firma využívá prostředky a nástroje práva Evropské unie jako i práva trestního, občanského, obchodního a správního. Provádí rešerše ochranných známek a patentů.

Vyřeší každý problém s duševním vlastnictvím klienta


Spolupracovníci s dlouholetými zkušenostmi

Členové kanceláře mají oprávnění zastupování nejen před Úřady průmyslového vlastnictví, ale rovněž i před soudy v ČR a SR. Spolupráce kanceláře se skládá ze čtyř advokátů a dvanácti patentových zástupců. Kvalita a profesionalita služeb je potvrzena také jejich dlouholetými zkušenostmi a samostatným rešeršním oddělením. Služby jsou poskytované v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, slovenštině i japonštině. Spolupracovníci jsou členy mezinárodních asociací AIPPI, INTA, AIPLA, FICPI, ECTA, MARQUES a LES.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.rrg.cz