IB - MET s.r.o.
Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel

Ekologická likvidace vozidel, náležitosti potřebné pro vyřízení, průběh likvidace od A do Z

Kovošrot a výkup kovů

Kovošrot a výkup kovů

Výkup nepotřebného kovového odpadu, možnost pro jednotlivce i firmy, ceny dle aktuálního ceníku

Autovrakoviště, prodej použitých autodílů

Autovrakoviště, prodej použitých autodílů

Autovrakoviště, výkup starých nepojízdných vozidel, prodej použitých autodílů na náhradní dílyVydáno 09.03.2018
47 Zhlédnutí

Ekologická likvidace autovraků Znojmo, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou

V případě, že jste se stali majiteli autovraků, tak je ze zákona vaší povinností ekologická likvidace takového vozidla. Pokud si s tímto nevíte rady nebo byste uvítali profesionální pomoc, tak o odvoz a likvidaci vozidla, které již není schopné provozu, se postará firma IB - MET s.r.o.

Ekologická likvidace autovraků Znojmo

Efektivní likvidace nežádoucího odpadu

Firma IB - MET s.r.o. působí na trhu již od roku 2001, ale jako společnost s ručením omezeným působí od roku 2007. Obsahem činnosti je ekologické zpracování druhotných surovin a likvidace autovraků s provozem ve městech Znojmo, Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou. Cílem společnosti je efektivní likvidace nežádoucího odpadu, čímž se stahuje nebezpečný odpad z životního prostředí. To platí i v případě autovraků, které již nejsou způsobilé pro provoz na silničních komunikacích. V případě, že se jedná o vozidla do 3,5 tuny, která již dosloužila nebo jsou havarovaná a neschopná k dalšímu využití, tak se firma postará zdarma o jejich odvoz a také o ekologickou likvidaci včetně všech náležitostí jako je i vystavení dokladu o ekologické likvidaci.

Likvidace autovraků bez starostí


Průběh ekologické likvidace vozidel

Účelem ekologické likvidace provozu nezpůsobilých vozidel je kromě jiného dosažení požadovaného stupně recyklace. Autovrakem je dle zákona každé úplné či neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účely přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem, tedy nezpůsobilé pro další provoz. K odvozu autovraku a následné likvidaci je potřebné mít připravené potřebné doklady jako platný občanský průkaz majitele vozidla nebo jeho zástupce, velký technický průkaz vozidla v provedení originál nebo kopie. V případě, že nejste majitelem vozidla, tak plná moc majitele, v případě jeho úmrtí pravomocné rozhodnutí soudu o projednaném dědictví. Také může jít o vozidlo firemní a v tom případě je potřebný Živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku, technický průkaz vozidla a v případě zastoupení Plná moc. Následně se firma IB - MET s.r.o. postará o odtah autovraku nebo jej po předchozí domluvě můžete dopravit na místo provozovny sami. Před samotnou likvidací je potřebné odstranit registrační značky z vozidla, které jsou nutné k odhlášení z registru motorových vozidel. Pod pojmem ekologická likvidace vozidel se skrývá technologický a administrativní proces vedoucí k vyřazení vozidla nejen z provozu, ale také z evidence.

Profesionální služby při likvidaci vozidel


Odhlášení z registru, povinného ručení a likvidace vozů v záruce

Součástí služeb při ekologické likvidaci vozidel je také vystavení potvrzení o převzetí autovraku, které obdržíte ihned při převzetí. Co se týká odhlášení vozidla z registru motorových vozidel, tak to provedete na příslušném městském úřadě podle místa bydliště nebo sídla firmy. I tady budete potřebovat určité doklady jako malý a velký technický průkaz v provedení originál, registrační značky od vozidla, vystavený protokol o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků a také vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru. K tomu samozřejmě občanský průkaz, v případě potřeby plnou moc od majitele vozidla a v případě firmy Živnostenský list či aktuální výpis z Obchodního rejstříku. Po všech těchto krocích a vystavených dokladech můžete ukončit také povinné ručení vztahující se k zlikvidovanému vozidlu. Ekologická likvidace se vztahuje i na vozy, ze kterých se stal autovrak, ale jsou ještě v záruce. Firma IB - MET s.r.o. disponuje povolením a je oprávněna vystavovat potvrzení o převzetí vozidla ke sběru autovraků dle platného zákona o ekologické likvidaci. Součástí potvrzení je unikátní kód ČPS generovaný informačním systémem Ministerstva životního prostředí, který je vydáván pouze firmám a oprávněným osobám.

Kroky potřebné k likvidaci autovrakůVíce informací naleznete na našich stránkách  http://www.ib-met.cz