FALANX PATRON spol. s r.o.Bezpečnostně ochranné služby

Zajištění ostrahy objektů, majetku a osob patří k žádaným službám dnešní společnosti. Jde nejen o to chránit majetek, ale také zdraví a životy lidí a eliminovat výtržnosti a kriminální činnost. A takovou ochranu si můžete zajistit i vy díky společnosti FALANX PATRON spol. s r.o. se sídlem v Hradci Králové.

Fyzická ochrana a ostraha objektů a osob Hradec Králové

Bezpečnostní agentura se službami na míru

Bezpečnostní agentura FALANX PATRON spol. s r.o. vznikla v roce 2006. Od té doby poskytuje výkonné a poradenské služby v oblasti bezpečnostních, detektivních a informačně zpravodajských podpůrných činností komerčního charakteru. Služby jsou zajištěné kvalifikovanými pracovníky, kteří mají odbornou způsobilost a akreditaci pro výkon bezpečnostně ochranných a detektivních služeb. Obsahem činnosti agentury je ostraha a ochrana movitého a nemovitého majetku, zajištění dohledu PCO, ochrana osob a vymezených zájmů, vyhodnocování bezpečnostních rizik, bezpečnostní analýzy, audity, prognózy atd.

Bezpečnostní agentura s profesionálním zajištěním


Fyzické zajištění ochrany a ostrahy objektů

Bezpečnostně ochranné služby agentury spočívají ve fyzické ochraně a ostraze objektů, elektronické ostraze a střežení objektů a v doprovodných službách bezpečnostní povahy. Základem činnosti je fyzická ochrana administrativních budov, výrobních závodů, staveb a středisek staveb silničního stavitelství, skladovacích prostor a objektů zvláštního významu. Před zahájením výkonu firma zajistí rekognoskaci objektu a terénu a následně stanoví účinný způsob ochrany a ostrahy eliminující rizika. Klient tak získá kompletní zajištění před krádežemi, vloupáním, žhářstvím, vandalismem či jiným poškozením majetku a před dalšími hrozbami.

Služby z oblasti bezpečnosti a ochrany šité na míru


Denní i noční výkon služeb

V rámci denního a nočního zajištění bezpečnosti jsou služby zaměřené na kontrolu vstupu osob a vozidel do objektu a jejich evidenci a oprávněnost, zajištění doprovodu, výdeje klíčů, ochrany zaměstnanců, kontrolu výtahů, protipožárních opatření atd. Dále také provádí pravidelnou obchůzkovou činnost a kontrolu neporušenosti střeženého objektu a v případě narušení pracovník koná nezbytná opatření jako např. přímou součinnost s agenturní a zásahovou výjezdovou jednotkou a policií ČR jako i vyrozumění samotného klienta atd.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.falanxpatron.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Bezpečnostní služba jakéhokoliv druhu? To je právě Falanx Patron

Bezpečnostní služba jakéhokoliv druhu? To je právě Falanx Patron

Co tedy patří mezi jejich hlavní a základní pracovní úkony? Právě společnost Falanx Patron, poskytuje výkonné a poradenské služby. Jde především o oblast bezpečnostní, detektivní a také informačně zpravodajskou komerčního charakteru.

Vydáno 17.05.2017Vydáno 20.01.2018
174 Zhlédnutí
Topováno 01.01.2019