GON Hradec Králové, a.s.

Vydáno 13.02.2018
33 Zhlédnutí
Topováno 16.06.2018

Geodetické práce Hradec Králové

Společnost GON Hradec Králové, a.s. se zaměřuje na geodetické práce. Všechno na zemi má své místo. Každičký centimetr musí být zaznamenán a veden v katastru. Geodézie však také znamená vyhotovování map na základě výpočtů a různých informací z terénu.

Geodetické práce Hradec Králové

Našim krédem je serióznost

Naše služby se zaměřují na inženýrskou geodezii a také na oblast katastru nemovitostí. Pod inženýrskou geodezii spadají veškeré práce spojené se stavbami. Zaměřování postavených budov, vyhotovování podkladů, příprava staveb před jejich realizací. Zajišťujeme také práce při budování silnic a železnic.

V našem regionu patříme mezi nejzkušenější a největší


Katastr nemovitostí

V této oblasti zajišťujeme veškeré možné práce. Zejména se jedná o tvorbu geometrických plánů, vytyčování hranic nebo dělení hranic pozemků. Zákazníkům také velice často radíme, jak mají postupovat při jednáních a řízeních na katastru nemovitostí.

Používáme moderní měřičskou techniku. Veškeré vybavení prochází kalibrací a údržbou


Nejčastěji prováděné práce

Nejčastěji se setkáváme s vytyčováním pozemků, s mapováním budov před jejich realizací, nebo až posléze, když jsou již postavené. Vytyčování budov provádíme se všemi stavbami, takže se nejedná jenom o rodinné domy, ale také o jakékoliv průmyslové či jiné objekty. Zpracováváme také dokumentaci skutečného provedení stavby. Tvorba geometrických plánů je někdy dokonce legrace, když vidíte naštvané sousedy, při rozdělování pozemků. Jenomže všechno má svá pravidla a ty se musejí dodržovat, proto je naše práce tak důležitá.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.gon.cz