TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
Školicí a vzdělávací středisko Brno

Vydáno 17.02.2018
34 Zhlédnutí
Topováno 10.03.2018

Školení a kurzy pro školitele

Nejenom zaměstnanci, řemeslníci a dělníci musejí být odborně proškolení ve své pracovní pozici, ale také školitelé potřebují znát nové informace, aby mohli dále dobře a zkušeně předávat tyto znalosti lidem, kteří se je potřebují naučit, nebo je potřebují v rámci svého zaměstnání a povolání, dobře znát.

Školení a kurzy pro školitele, TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

Poskytujeme akreditace a také znalosti

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je název pro akreditovanou laboratoř. Společnost se zaměřuje na zkoušení a certifikaci výrobků v oboru strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů. Kalibrační laboratoř se zaměřuje na kalibraci měřidel v oblasti délky a úhlu.

Zajistíme atestace pro různá zařízení


Školení a kurzy

V Brně jsme zřídili pobočku školicího a vzdělávacího střediska, které poskytuje služby v oblasti BOZP a v oblasti technické inspekce. Na jaké školení se můžeme těšit? Školení se bude týkat témat: osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP, koordinátor BOZP na staveništi, instruktor obsluhy motorových vozíků, zkušební seminář obsluhy motorových vozíků, lektor – školitel BOZP, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, revizní technik zdvihacích zařízení, plynových zařízení a tlakových zařízení, montážní pracovník plynových zařízení, revizní technik tlakových zařízení, průmyslové vlastnictví, vynálezy a patenty nebo základy grafologie.

Školicí středisko v Brně


Odborné semináře

Připravené máme také speciální odborné semináře, které školitelé mohou navštívit, aby se ještě více zdokonalili ve svých školicích schopnostech a především znalostech v oblasti směrnic. Řeč bude také o výrobcích.