Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o.
Rozbory a odběry vody Praha

Vydáno 18.04.2018
19 Zhlédnutí
Topováno 12.06.2018

Rozbory vod Říčany

Z jara rychlostí blesku vstupujeme do léta. Jakmile nastanou vyšší venkovní teploty, už myslíme na koupání. Jenomže u každé říčky, jezera, řeky i potoku potřebujeme nejprve zjistit kvalitu vody. Na rozbory vody v Říčanech jsou specialisté ve společnosti Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. Zde vám provedou rozbory vody ze studny, z vodovodu, ale také kvůli koupání z kdejaké vodní nádrže.

Rozbory vod Říčany

Provedeme rozbor jakékoliv vody

Laboratoř provádí rozbory pitných, odpadních, povrchových i bazénových vod. Provedeme také rozbor vody pro kolaudaci studny. Zajistíme rozbory vod pro koupaliště a vodní nádrže, ve kterých se koupou nejenom dospělí, ale také děti.

Rozbor vody Říčany


Hurá na koupaliště

Každý z nás se těší, až si opět zaplaveme v osvěžují vodě. Jenomže než lidi do vody pustíme, musíme zjistit kvalitu vody v koupališti. Po zimě se mohla voda změnit a mohly zde začít bujet zárodky, které by pro naše tělo nemusely být žádoucí, a proto provedeme odborně rozbor jakékoliv vody. Našim cílem je poskytnout klientům vysoce kvalitní, rychlé a přesné rozbory vod.

Výsledky obdržíte od 7 do 15 pracovních dnů


Vždy preferujeme individuální přístup

Naše vodohospodářská laboratoř je samozřejmě držitelem osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Provádíme rozbory a odběry pitné vody – pro kolaudace studní, vrtů, přípojek, pravidelnou kontrolu i kontrolu v případě havárií. Rozbory i odběry teplé vody, bazénové vody a vody z koupališť ve volné přírodě, povrchové vody jako jsou rybníky, potoky, jezírka, vodní nádrže nebo i odpadní vody z čistíren odpadních vod nebo z kanalizačních řádů.