Dodávka a montáž vzduchotechniky Liberec

Vzduchotechnika jako zařízení pro úpravu a rozvod vzduchu do budov a místností a její účelem je nasávání venkovního vzduchu a jeho filtrace s následným odváděním vzduchu z vnitřních prostorů. O dodávku vzduchotechniky včetně montáže se postará firma Stavoklima Liberec, s.r.o.

Odsávání průmyslových hal a objektů Liberec

Zámečnická a klempířská výroba, dodávky vzduchotechniky

Firma Stavoklima Liberec, s.r.o. se zabývá zámečnickou a klempířskou výrobou, opravami a rekonstrukcemi střech a dodávkou a montáží vzduchotechniky. Obsahem činnosti je výroba a montáž vzduchotechnického potrubí a tvarových dílů, ocelové konstrukce, mříže, poklopy, schodiště, ochranné zábradlí, vrata, závory, ocelové přístřešky, manipulační vozíky, skladovací a nakládací kontejnery a mnoho dalšího.

Odsávání průmyslových hal a objektů


Výroba a montáž vzduchotechniky

Firma Stavoklima Liberec, s.r.o. je profesionálním výrobcem vzduchotechniky jako je vzduchotechnické potrubí a tvarové díly, kterých účelem je odsávání průmyslových objektů a výrobních hal a odsávání a filtrace vzduchu z jednotlivých pracovišť. Jedná se o komplexní řešení, takže zákazník získá všechno, co potřebuje.

Kvalitní pracovní prostředí díky čistému vzduchu


Kvalitní filtrace vzduchu pro různé druhy pracovišť

Kvalitní vzduchotechniku firma dodává pro svařovny, provozovny pracující v oblasti broušení a obrábění, dále pro odvětví, kde je potřebná filtrace výbušného a nevýbušného prachu, odsávání v potravinářském a chemickém průmyslu, výfukových plynů a zplodin nebo olejové mlhy. Kompletní zabezpečení výměny vzduchu pomocí zařízení, které následně zajistí výměnu vzduchu v průmyslových objektech.Vydáno 06.05.2018
109 Zhlédnutí
Topováno 16.04.2022
FIREMNÍ ČLÁNKY

Klempířská výroba, oprava a rekonstrukce každé střechy

Klempířská výroba, oprava a rekonstrukce každé střechy
Především se však zabýváme klempířskou činností, která je našim specifickým řemeslem, kde jsme schopni vyrobit cokoliv na míru. Vzduchotechnické potrubí může být občas atypické, proto jej na požadavek zákazníka vyrobíme a následně také namontujeme, aby všechno přesně pasovalo.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Stavoklima Liberec, s.r.o. Zámečnická výroba
WEBOVÁ STRÁNKA
Stavoklima Liberec, s.r.o.
stavoklima-liberec-cz.webnode.cz
Adresa

Adresa

Valdštejnská 282/15
Liberec II 460 01

hovorka.jirka@tiscali.cz
+420 603 806 196


Najdete nás také zde:

ARES
captcha