Informační systémy DUNA pro širokou škálu firem a podnikatelů

Podpora zákazníků patří mezi nejdůležitější kritéria při výběrů ekonomického software. Uživatelé systémů DUNA se mohou spolehnout na partnerské organizace ve všech oblastech ČR, které zajišťují počáteční představení systému, jeho instalaci a další služby, jako školení pracovníků klienta, podporu na telefonu nebo vzdáleným přístupem.


Uživatelům systémů DUNA slouží i centrální HOT LINE, kde se mohou poradit s vysoce kvalifikovanými konzultanty, který vyřeší naprostou většinu problémů.

Nové verze všech systémů DUNA jsou bezodkladně uvolňovány na webu TILL CONSULT a.s.

Pro nové zákazníky je většina uvedených služeb v prvním období bezplatná.

DUNA – účetní, obchodní a mzdový software s rozsáhlými možnostmi

Potřebujete informační systém, který obsahuje nadstandardní funkce, které můžete, ale nemusíte využívat? Systémy DUNA, dostupné v několika variantách podle typu podnikání, vás rozhodně nezklamou.

DUNA ÚČTO KOMPLET – nejrozšířenější informační systém se všemi ekonomickými, obchodními a skladovými evidencemi

DUNA DE – ekonomický systém pro podnikatele s daňovou evidencí

DUNA DE KOMPLET – daňová evidence se sklady a s prodejem

DUNA PROFI – kompletní systém pro účetní kanceláře

DUNA OBCHOD – software zahrnující obchodní moduly, řízení skladů a prodejna

DUNA MZDY – pro zpracování mezd a personalistiky

Klíčové vlastnosti systémů DUNA

Jednotné a jednoduché ovládání

IS DUNA má standardní ovládání ve všech modulech systému. Výjimku představují vždy jen specializované funkce, které se vyskytují většinou v jednom jediném nebo v několika málo modulech.  Příkladem mohou být specializované funkce v modulu KASA, jako je např. otevírání peněžní zásuvky, apod. Takovou standardizaci ocení i ve velkých firmách.

Úsporné pořizování dat

Systémy DUNA umožňují jednoduše generovat procesně navazující doklady z výchozích dokladů. Výchozím dokladem může být např. zaevidovaná poptávka nebo nabídka, případně objednávka nebo skladová příjemka či výdejka. Vygenerování navazujících dokladů a jejich případná modifikace jsou dílem okamžiku. Neocenitelnou časovou úsporu přináší i možnost pořídit v libovolném modulu nový doklad kopií ze staršího záznamu.

Snadné dohledání dokladů a informací

Při řadě pracovních činností se nelze vyhnout dohledávání starších záznamů, a to zejména při telefonickém nebo i osobním jednání s klienty, kdy je potřeba pružně reagovat. IS DUNA má zabudovaný interní InfoSystém, který zajistí excelentní navigaci a zobrazování souvisejících dokladů z různých modulů. Další nadstandardní vlastností je možnost k jakémukoli záznamu ukládat a následně jednoduše zobrazovat přílohy libovolného typu (soubory různých formátů).  Příkladem mohou být smlouvy uložené jako příloha k záznamu obchodního partnera nebo naskenované blednoucí paragony, jako přílohy záznamů v pokladně apod. Opětovné vyhledání a zobrazení požadovaného dokumentu nebo obrázku je časově zcela nenáročné.  Stejně tak je možné uložit k libovolnému záznamu textovou poznámku i se zadáním termínu, kdy je potřeba něco vykonat. V daný den IS DUNA upozorní a navede k záznamu, kterého se časová poznámka týkala.

Pružný obchodní systém

V dnešní době, kdy často musí obchodníci citlivě reagovat na řadu okolností, aby dosáhli uzavření obchodu, je pružná tvorba prodejních cen nezbytností. IS DUNA pracuje, kromě 6 základních cenových úrovní, také s akčními cenami, se zákaznickými cenami a také s přirážkami a slevami, vztaženými jak k jednotlivým zbožním položkám, tak k celému prodejnímu dokladu. Často je využívaná i možnost, kdy obchodník nastavuje prodejní ceny ručně pro každý obchodní případ. Při tvorbě ceny je velmi významným pomocníkem monitor dokladu, který dynamicky zobrazuje dosahované marže za jednotlivé položky i za celý obchodní případ. Ceny dohodnuté např. v rámci uzavírání objednávky se již automaticky přenášejí do navazujících dokumentů.

Informační systémy DUNA mají definována datová rozhraní pro napojeni na e-shopy.

Napojení na informační zdroje na Internetu a elektronická výměna dat

Bez Internetu nelze dnes téměř podnikat. IS DUNA stahuje data z nejrůznějších registrů, bank, dokáže data připravit pro elektronická podání nebo třeba pro homebanking. Umí si vyměňovat elektroniky data s jinými účetními systémy našich dodavatelů a odběratelů. Komunikuje se skladovými terminály, váhami, platebními terminály, apod.

Vše, co zde bylo popsáno, dokladuje zaměření na rychlé zpřístupnění informací uložených někde v informačním systému DUNA, na minimalizaci časových nároků potřebných pro nakrmení systému daty, na jejich následnou prezentaci a na maximální využití Internetu a elektronické komunikace. Jinými slovy IS DUNA cílí nejenom na minimalizaci nákladů spojených se samotným provozem IS, ale i na dosažení nejlepších obchodních výsledků. Další informace na www.duna.cz.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.duna.cz

Vydáno 22.07.2013
730 Zhlédnutí
Topováno 26.09.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Účetní software DUNA ÚČTO

Účetní software DUNA ÚČTO
Klíčovým produktem DUNA je účetní software DUNA ÚČTO, který nabízí řešení účetnictví nejrozličnějším cílovým skupinám. Od účetních systémů pro drobné živnostníky, přes účetní programy, prodejní software i pokladní software pro mikropodniky a firmy, skladový program a skladový systém pro sklady, až ...

Ekonomický software DUNA zefektivňuje vedení účetnictví firem a modernizuje administrativu u lékařů

Ekonomický software DUNA zefektivňuje vedení účetnictví firem a modernizuje administrativu u lékařů
Současná doba vyžaduje zvládat velké množství práce ve stále kratším čase. Ne vždy se to však daří. Proto pokud si přejete pracovat efektivně, vést svou firmu hospodárně a přitom nevynakládat horentní sumy do nových technologií, podívejte se na čtyři varianty software DUNA, který šetří Váš čas a ...
PODSTRÁNKY

DUNA ÚČTO

DUNA ÚČTO
DUNA ÚČTO, vedení účetní agendy pro firmy, OSVČ a neziskové organizace

DUNA MEDIK a DUNA TEPLO

DUNA MEDIK a DUNA TEPLO
DUNA MEDIK, software pro lékaře, DUNA TEPLO systém pro distributory energií

DUNA MZDY

DUNA MZDY
DUNA MZDY, software pro vedení mzdové a personální agendy
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA DUNA ekonomický software TILL CONSULT a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
DUNA ekonomický software
www.duna.cz
Adresa

Adresa

Čechova 947/29
Přerov 750 11

info@tco.cz
+420 581 277 387


Najdete nás také zde:

FacebookTwitterARES
captcha