Bin Picking – výběr objektů z bedny robotem naváděným 3D kamerou

Aplikace Bin-Picking řeší lokalizaci a výběr objektů z bedny, či kontejneru bez nutnosti zásahu lidského faktoru. Oči člověka jsou nahrazeny 3D průmyslovou kamerou, jeho ruce pak ramenem průmyslového robota. Nejširší uplatnění nachází tato aplikace při strojírenské výrobě, ale i jinde.


Myšlenka robotického pracoviště Bin-Picking není až tak zcela nová. První pokusy se objevily již v polovině 80. let minulého století. Od doby svého vzniku však prošla několika vývojovými stádii, která šla ruku v ruce s rozvojem počítačového zpracování obrazu z optických senzorů. V současné době dokáží 3D průmyslové kamery rozeznat i nejrůznější tvary objektů, lesklé i zašpiněné výrobky, a umí například rozlišit i pravé a levé provedení jednoho produktu. Neustálým zdokonalováním jak robotů samotných, tak především SW optických senzorů (např. 3D průmyslových kamer), se zkrátila doba pracovního cyklu na přibližně 10 sekund, což umožňuje optimalizaci a efektivnost výrobního procesu.

Jak pracuje aplikace Bin-Picking?

Zjednodušeně řečeno, jde o lokalizaci určitého výrobku, nahodile umístěného v bedně (kontejneru), jeho následný výběr a polohování na předem určené místo (do stroje, na paletu apod.). Správnost provedeného úkolu je zajištěna spoluprací 3D kamerového systému spojeným s PC, se softwarem zpracovávajícím 3D snímky a umožňujícím tak bezchybnou analýzu objektu a jeho následnou manipulaci. Vše se děje automaticky bez nutnosti lidského zásahu a ve valné většině případů do úplného vyprázdnění kontejneru, či bedny.

Společnost Blumenbecker přišla s vlastním SW pro aplikaci Bin-Picking

Potenciální uživatele robotické aplikace Bin-Picking zpočátku odrazovala skutečnost, že se nepodaří vyprázdnit bednu úplně, nebo alespoň téměř úplně, obzvláště v případech, kdy vyjmutí objektů (např. polotovary) složitějších tvarů, navíc do sebe mnohdy zaklesnutých, bylo problematické a riziko kolize relativně vysoké.

Firma Blumenbeckeŕ Prag s.r.o vyvinula vlastní SW pro výrazně lepší identifikaci jednotlivých neorientovaně uložených objektů v bedně. Principiálně jsou použity při identifikaci dva laserové paprsky promítané do scény. Výsledný obraz scény v bedně je výsledkem SW superpozice takto vzniklých dvou obrazů scény (dva laserové paprsky). Určení příslušného objektu pro výběr v jednom pracovním cyklu je pak mnohem přesnější a společně s tím i pravděpodobnost 100% výběru objektů z bedny. Pro situace, kdy přímo při výběru předmětu z bedny (tzv. neorientovaně uložený objekt) robot není schopen uchopit daný objekt tak, aby ho mohl umístit přesně do předem definované polohy (např. založení polotovaru do NC stroje apod.), je nutné vyjmutý předmět přemístit na pomocnou pracovní plochu, kde je 3D kamera již schopna jednoznačně identifikovat vyjmutý objekt (jeho tvar, levé/pravé provedení apod.) a následně předat koordináty pro rameno robota. Z pomocné pracovní plochy (nyní již orientovaně) je objekt následně umístěn robotem do předem definované polohy, např. do NC stroje. Doba výběru objektu se sice prodlužuje na přibližně 15 sekund, ale v porovnání s časovými prodlevami, vzniklými kolizemi a jejich řešením, je tato doba v mnoha případech naprosto dostatečná.

Průmyslová automatizace a aplikace robotů

Společnost Blumenbecker Prag s.r.o. je součástí mezinárodně působící německé skupiny firem Blumenbecker Holding se zaměřením na průmyslovou automatizaci technologických procesů, regulované pohony, dodávky robotických pracovišť (manipulace, svařování, lepení, obrábění, apod.). V oblasti robotiky se firma zaměřuje na sofistikovaná robotická pracoviště, např. složité aplikace pro Bin-Picking, tj. zjednodušeně řečeno navádění ramene robota průmyslovou kamerou. Tato aplikace má vzhledem k velmi širokým možnostem využití v různých průmyslových oborech a relativně krátké době návratnosti počáteční investice před sebou velkou budoucnost.  

Více informací o společnosti Blumenbecker Prag s.r.o. naleznete na webových stránkách www.blumenbecker.cz.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.blumenbecker.cz

Vydáno 23.07.2013
564 Zhlédnutí
Topováno 05.06.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Společnost Blumenbecker Prag má novou specializaci, zaměřuje se na off-line simulaci robotických pracovišť

Společnost Blumenbecker Prag má novou specializaci, zaměřuje se na off-line simulaci robotických pracovišť
Každým dnem se zvyšuje nasazování průmyslových robotů a robotických linek do nejrůznějších průmyslových odvětví a proto roste i poptávka po off-line simulacích. Vypracují návrh automatizačního projektu, vytvoří projekci, zaručují záruční i pozáruční servis.

Moderní výrobní podnik se dnes bez automatizace výroby, průmyslových sítí, robotických a kamerových aplikací neobejde.

Moderní výrobní podnik se dnes bez automatizace výroby, průmyslových sítí, robotických a kamerových aplikací neobejde.
Průmyslová automatizace, řídicí systémy a průmyslové sítě jsou ideální pro prostředky zefektivnění a zkvalitnění výroby. Průmyslové kamery a kamerové systémy nasazené přímo do výrobní linky vám zase pomohou při kontrole kvality výroby, a tím zvyšovat spokojenost zákazníků. Automatizaci jednotlivých ...

Na veletrhu AUTOMATICA 2016 vzbudilo zájem originální řešení robotického pracoviště Bin Picking od firmy Blumenbecker Prag

Na veletrhu AUTOMATICA 2016 vzbudilo zájem originální řešení robotického pracoviště Bin Picking od firmy Blumenbecker Prag
Na veletrhu AUTOMATICA 2016 firma Blumenbecker Prag vystavovala již potřetí v řadě. Náš exponát pracoviště Bin Picking byl tentokrát součástí expozice divize Blumenbecker Engineering Holding. Když jsme se před 4 lety zúčastnili s naším řešením úlohy Bin Picking poprvé, dala se konkurence se stejným ...
PODSTRÁNKY

Průmyslové roboty

Průmyslové roboty
Průmyslová robotizace, zakázková robotická řešení pro průmyslová odvětví

Řídicí a monitorovací systémy

Řídicí a monitorovací systémy
Řídicí a monitorovací systémy pro transparentní řízení pracovního procesu

Strojové vidění a technologie třídění

Strojové vidění a technologie třídění
Systémy strojového vidění, senzory, průmyslové kamery, třídicí technologie
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Blumenbecker Prag s.r.o. Průmyslová automatizace Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Blumenbecker Prag s.r.o.
www.blumenbecker.com
Adresa

Adresa

Počernická 272/96
Praha 10 108 00

info.cz@blumenbecker.com
+420 225 511 111


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha