Technické, speciální a medicinální plyny SIAD

Přestože si to běžný laik "na první pohled" neumí příliš představit, technické a speciální plyny se dnes používají v mnoha oblastech. Najdeme je v celé řadě průmyslových odvětví a také velká část materiálů nebo dokonce služeb, které denně využíváme, má s technickými plyny a speciálními plyny co do činění. Plyny se dokonce podílejí na čištění odpadních vod nebo při výrobě spotřební elektroniky. Nevěříte? Společnost SIAD Czech spol. s. r. o., která se technickými, speciálními a medicinálními plyny zabývá, vám o tom poví více.


Technické plyny pro potravinářství i svařování

Technické plyny si běžně můžeme představit jako plyny nebo plynné směsi, které se používají v různých technologických aplikacích v průmyslu, a to v oblastech od svařování a řezání až třeba po metalurgii, chemii či potravinářství. Některé technické plyny jsou běžně součástí atmosférického vzduchu, jako například kyslík, dusík, argon nebo oxid uhličitý. Technickými plyny jsou ale třeba také známé acetylén a čpavek.

Výroba a distribuce technických plynů

Některé technické plyny (např. kyslík, dusík, argon) získáváme speciálními postupy z atmosféry. Další možností je pak zpětné získávání technického plynu z konkrétního výrobního cyklu, kdy rovněž dochází k poměrně podstatné optimalizaci zdrojů. Takto získávané průmyslové plyny pak SIAD dodává podle druhu a plánovaného použití v plynné formě buď v tlakových lahvích, nebo pomocí plynovodů. Pokud je třeba daný technický plyn dodat v kapalné fázi, používají se k tomuto účelu   mobilní kryogenní zásobníky popř. autocisterny. Existují také různé stupně čistoty technických plynů.

SIAD je specialista nejen na technické plyny

Společnost SIAD je momentálně na českém trhu přední firmou zabývající se problematikou výroby a distribuce technických, speciálních a medicinálních plynů. Nejsme ale pouze výrobce a dodavatel, snažíme se být ve vztahu k našim zákazníkům hlavně partnerem. Ve výrobních a transformačních procesech průmyslových plynů hledáme servisní a technologická řešení tak, abychom pro naše zákazníky mohli zajistit nejen vyšší produktivitu, ekologický způsob provozu, pochopitelně kvalitu výrobků a optimalizaci výrobních zdrojů, ale samozřejmě také co nejvyšší bezpečnost při použití našich průmyslových plynů, ať už se jedná o ty technické, speciální, medicinální nebo jiné.

Novinky ve výzkumu i vývoji speciálních a technických plynů

Ani dnes, kdy technické, speciální a medicinální plyny používáme pro celou řadu aplikací, nejsou možnosti použití plynů zdaleka vyčerpány. O tom jsme přesvědčeni i ve společnosti SIAD, kde se proto neustále věnujeme výzkumu a vývoji nových aplikací plynů. A to samozřejmě zároveň s tím, že neustále vylepšujeme také naše stávající výrobky a služby. Jen namátkou jsme v době nedávno minulé například uvedli na trh nový způsob povrchového čištění kapalným oxidem uhličitým bez použití písku zvaný "criosabiatura" nebo systém Aquafresh pro úpravu a čištění vodních ploch. Stejně tak stojíme za použitím ozonu pro chemické čištění vody. Zvýšit životnost pneumatik i jejich bezpečnost pak zase umí náš produkt SECUR PNEUS.

Pro více informací o speciálních, medicinálních a technických plynech od společnosti SIAD neváhejte navštívit přímo webové stránky firmy (www.siad.cz), na kterých také naleznete veškeré potřebné kontakty na naše obchodní kanceláře.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.siad.cz

Vydáno 01.09.2014
413 Zhlédnutí
Topováno 11.08.2016
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA SIAD Czech spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
SIAD Czech spol. s r.o.
www.siad.com
Adresa

Adresa

K Hájům 2606/2b
Praha 5 - Stodůlky 155 00

siad@siad.cz
+420 235 097 520


Najdete nás také zde:

ARES
captcha