Vzdělávací středisko, s.r.o.
Děláte maximum pro vysokou odbornost a bezpečnost práce vašich zaměstnanců?

Bezpečnost při práci je samozřejmě třeba pečlivě dodržovat nejen v náročných provozech. Ne vždy však mají vaši pracovníci potřebné znalosti, na co si dávat pozor a jak postupovat v kritických situacích. Pro jejich i váš klid je třeba jim zajistit odborné proškolení. Společnost Vzdělávací středisko v Příbrami zajistí nejen školení bezpečnosti práce a požární ochrany, ale i široké portfolio základních a rekvalifikačních kurzů pro pracovníky mnoha oborů.


BOZP a PO na základě české legislativy a evropských směrnic

Vzdělávací středisko, s.r.o. se zabývá profesionálním školením zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Poskytuje také poradenství a zajistí odbornou přípravu preventivních požárních hlídek. Školení BOZP a PO se vztahuje také na bezpečnost při stavebních pracích, ve strojním průmyslu, pro řidiče, svářeče a mnoho dalších oborů. Samozřejmostí je zpracování dokumentace BOZP a PO.

Profesionální školení v centru Příbrami i u zákazníka

Chcete-li udělat vše pro vysokou odbornost svých zaměstnanců, která se neobejde bez pravidelného školení o změnách a vylepšeních vyplývajících z platných směrnic a nových technologií, zajistěte jim školení u společnosti Vzdělávací středisko, s.r.o. Kvalifikovaní odborníci provádí školení jeřábníků, strojníků, lešenářů, řidičů, obsluhy tlakových nádob a řetězových pil, svářečů a celé řady dalších pracovníků. Školicí středisko se nachází v centru Příbrami s možností snadného parkování, ale lze využít i možnosti realizace přímo v provozovně vaší firmy.

Potřebujete revizi nebo odborné posouzení technického stavu vašich zařízení?

…obraťte se taktéž na Vzdělávací středisko, s.r.o. Pravidelná kontrola technického stavu, ať už jde o jeřáby, plošiny, motorové vozíky, tlaková či plynová zařízení, je nezbytnou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale může vám také ušetřit nemalé peníze za opravy nebo dokonce výměnu celého zařízení. Profesionálové ze Vzdělávacího střediska navíc zajistí i proškolení obsluhy zařízení.

Nepodceňujte bezpečnost a dokonalou informovanost svých zaměstnanců o všech rizicích plynoucích z jejich každodenní práce. Vzdělávací středisko s.r.o. v Příbrami vám pomůže pracovníky nejen chránit před úrazy, ale i zvýšit jejich odbornost a také životnost zařízení.


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.edb.cz/vzdelavani

FIREMNÍ ČLÁNKY


Školicí středisko Příbram - rekvalifikační kurzy a školení

Školicí středisko Příbram - rekvalifikační kurzy a školení

Kurzy a přezkoušení pro jeřábníky, řidiče motorových vozíků, stavebních i zemědělských strojů, elektrických zařízení a obsluhu řetězových pil. To a mnohé další nabízí naše školicí středisko Příbram. Dále organizujeme kurzy pro lešenáře, vstřelovače či svářeče, školení pro práci se stabilními tlakovými nádobami, nebo různé rekvalifikační kurzy.

Vydáno 16.06.2016Vydáno 24.09.2014
115 Zhlédnutí
Topováno 19.07.2017

Kurzy pro obsluhu zařízení a strojů

Kurzy pro obsluhu zařízení a strojů

Kurzy a rekvalifikace pro obsluhu technických zařízení a strojů

Školení a kurzy dělnických profesí

Školení a kurzy dělnických profesí

Školení a kurzy dělnických profesí, svářeč, kotelník, lešenář

Opakovaná školení, revize zařízení, bezpečnost práce

Opakovaná školení, revize zařízení, bezpečnost práce

Přezkoušení, revize zařízení, BOZP a PO