Galerie Kodl, s.r.o.
Výstava a aukce obrazů PrahaVýstava obrazů a aukce v Galerii KODL s podporou Paměti národa

Galerie KODL pořádá vždy dvakrát ročně vyhlášené aukční dny, kterým předchází předaukční výstava v prostorách galerie na Národní třídě v Praze. Ta podzimní představuje 250 mimořádných a vzácných uměleckých děl. Expozice, kterou je možné zhlédnout v průběhu celého listopadu včetně víkendů, bude zakončena aukcí na pražském Žofíně v neděli 1. prosince. Prezentuje se také deset mimořádných dokumentárních fotografií, které budou vydraženy ve prospěch Paměti národa

Emil Filla Zátiší s mísou a dýmkou

Výročí 30 let od první aukce

Letošní podzim je pro Galerii KODL mimořádný nejen pořádáním aukce. Připomíná si totiž neuvěřitelných 30 let od chvíle, kdy Martin Kodl připravoval společně s přáteli 22. října 1989 první aukci pod názvem Antikva Nova Praga. „Protože v období socialismu bylo pořádání aukcí nezákonné, tak jsme tehdy poněkud odvážně zahájili novodobou aukční éru naší země. Jsme rádi, že tento smělý krok vyšel správným směrem a my jsme se mohli vydat na dlouhou a dobrodružnou cestu, která nás dovedla až k historicky nejúspěšnějším aukcím a mnoha působivým autorským rekordům“, vysvětluje Martin Kodl, majitel aukční síně.

Historie a současnost Galerie KODL


Představují se skvostná díla předních umělců

Významné místo na výstavě i aukci samotné zaujímá umění 19. století. Prezentuje se takřka 70 obrazy předních českých i vybraných zahraničních autorů. Najdeme zde zásadní jména starší generace počínaje Augustem Bedřichem Piepenhagenem, konče Haushoferovy žáky. Jakub Schikaneder je na této aukci zastoupen výjimečnou prací Podzimní červánky z jeho vrcholného období. Nechybí díla Jaroslava Čermáka, Františka Ženíška, Karla Purkyněho a silné krajinářské Mařákovy školy v čele s Antonínem Slavíčkem.Své místo má tradičně i krajinář Václav Radimský. Přelom 19. a 20. století reprezentují také Otakar Nejedlý, Jindřich Prucha a Joža Uprka. Mimořádně zajímavý je soubor zcela ojedinělých obrazů ruských představitelů silného realistického proudu.

Tradičně silným momentem celé aukce jsou díla představující českou modernu, která je zastoupená celou řadou vynikajících galerijních obrazů. Nejdražší položkou celé aukce, je obraz Toyen Ráj Černochů s vyvolávací cenou osmnáct milionů, který se řadí mezi vzácné práce autorky, v nichž se navrátila k primitivizujícímu tvarosloví pod dojmy z životem bující Paříže. Mezi další ukázky její práce patří olej na plátně Naturemortecubiste či Portrét Andrého Bretona. Posledním obrazem Toyen je plátno U Černého slunce, obraz reflektující její obdiv tajuplnosti pražských domovních znamení.

Výjimečnou ukázkou meziválečného období je vzácný obraz Červený motocykl Josefa Čapka. Dílo se samotnému Čapkovi tak líbilo, že ho umístil do své blízkosti nad pracovní stůl. Skvělou kolekci tvoří i dva výjimečné oboustranné obrazy Františka Foltýna. Již tradičně se sešla kolekce obrazů Emila Filly. Bohatě a velice pestře je zastoupena i tvorba oblíbeného Václava Špály. Slavná Skupina 42 je tentokrát zastoupena hned několika jejími představiteli, Františkem Hudečkem, Františkem Grossem a Bohumírem Matalem, z nichž nejvýraznější osobností je bezesporu Kamil Lhoták. Naprosto unikátní kolekci v letošní aukci tvoří pětice poválečných děl Mikuláše Medka.

Výběr obrazů z aukce 1.12.2019


Aukce také pomáhá

Od loňského roku podporuje Galerie KODL při podzimní aukci Paměť národa. Projekt, který zpřístupňuje badatelům i široké veřejnosti autentická svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. Tentokrát nebudou dražit obrazy, ale rozhodli se dát přednost dokumentární fotografii a upozornit tak na její nespornou uměleckou hodnotu. Ve spolupráci se spolkem 400 ASA, který se snaží navázat na tradici české dokumentární fotografie, nabídnou speciálně vybraná významná díla sedmi zakládajících členů z jejich nedávné výstavy v Národní galerii. Jedná se o fotografie Karla Cudlína, Jana Dobrovského, Alžběty Jungrové, Antonína Kratochvíla, Jana Mihalička, Tomkiho Němce a Martina Wágnera. Ty doplní práce tří zahraničních fotografů – Jana Grarupa z Dánska, Hanse Madeje z Německa a Ilan Ben Yehudy z Izraele.

Pokud máte rádi výtvarné umění, navštivte předaukční výstavu v tradiční pražské Galerii KODL nebo se zúčastněte aukce obrazů na pražském Žofíně!Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.galeriekodl.cz/


Vydáno 24.10.2019
66 Zhlédnutí