Testování otcovství, určování genetického původu a další genetická vyšetření v oblasti rekreační genetiky

Každý jedinec v sobě nese unikátní genetickou informaci, která o něm prozradí mnoho zajímavého. Testy DNA dokáží potvrdit prakticky se 100% jistotou biologického otce dítěte nebo naopak otcovství vyloučit. V určitých případech dokáží testy s velkou přesností odhalit i další blízké příbuzné. Kromě toho můžete také zjistit váš genetický původ a nahlédnout tak do minulosti vašich dávných předků a také se pokusit najít v databázích jedince, kteří mají s vámi společné předky. S pomocí testů DNA se také dozvíte, jaké máte sportovní či další dispozice.

Testy otcovství - Genexone

Určení otcovství

Jednou z možností, která je v současné době velice využívána, je určení otcovství a příbuzenství. Tyto testy slouží nejen k soukromým účelům, ale také jsou využívány pro účely soudní. Na základě provedených testů DNA bývá vypracována zpráva o analýze DNA popř. posudek soudního znalce. Testy DNA tedy téměř jistě posoudí, zda je testovaný muž biologickým otcem dítěte či nikoliv. Pro analýzu je zapotřebí pouze stěr z dutiny ústní od daných osob. Testování pro soukromé účely se provádí v naprosté anonymitě. Klient je veden pouze pod identifikačním číslem bez uvedení jakékoliv identity. Výsledky je možné po dohodě zaslat buď elektronickou formou anebo klasickou poštou.

Testy otcovství


Určení příbuzenství

Další možností je genetický test příbuzenství. Pomocí tohoto testu se zjistí, na kolik procent jsou si dvě konkrétní osoby geneticky příbuzné. Zde je situace odlišná od testu otcovství a záleží vždy na konkrétní situaci. Příbuzenství je tím více pravděpodobnější, čím více mají dva jedinci společných a v ideální případě i vzácných genetických znaků. Procento příbuzenství se může např. pohybovat od cca 30 % do 99 %. V případě, že je pravděpodobnost příbuzenství nízká, osoby buď nemusí být příbuzné nebo příbuzné jsou, ale jenom náhodně nedostaly společné znaky od předků.

Testy příbuzenství


Zjistěte svůj genetický původ

V současné době se stalo trendem bádání po stopách dávných předků. V matrikách a starých dokumentech lze ale vystopovat původ pouze do určitého pokolení. Testy DNA nabízejí další možnosti. Dalo by se v podstatě říci, že svůj genetický původ můžete vystopovat až do vzdálené minulosti. Většina nálezů nasvědčuje, že lidský rod pochází z Afriky a v průběhu tisíciletí se jednotlivé skupiny vydaly na svou pouť po celém světě a usadily se na různých místech naší planety. A právě tuto cestu máme všichni zakódovanou v naší DNA. Mnohdy jsou výsledky pro testovaného člověka opravdu velice zajímavé. V databázi je například DNA slavného ledového muže Ötziho, který žil přibližně před pěti tisíci lety. Překvapit vás ale může i příbuznost s vládcem Egypta Tutanchamonem či sjednotitelem mongolských kmenů Čingischánem nebo posledním ruským carem Mikulášem II. Z žijících osob je to například člen britské královské rodiny Charles, princ z Walesu. Ale ani ženy nejsou opomenuty. Ve vašem příbuzenstvu se může objevit královna Viktorie, Marie Antoinetta nebo císařovna Marie Terezie. Vaši předkové mohou také mít indiánský nebo židovský původ. Příjemným překvapením může být zcela jistě zjištění, že v sobě nosíte genetický znak, který je spojován s dlouhověkostí.

Testy genetického původu


Máte geneticky dané dispozice pro vybraný sport?

Stále to ale zdaleka nejsou všechny možnosti, které testy DNA nabízejí. Genetický test sportovních dispozic vám může prozradit, jaký sport je pro vás tím nejvhodnějším. Podstatou tohoto testu je posouzení rychlostních a vytrvalostních schopností. Díky tomuto testu můžete své dítě nasměrovat při výběru vhodného sportu a také nastavit ideální tréninkový režim. Testy ale nemohou logicky odhalit další faktory, které hrají významnou roli pro dosažení úspěchů v dané sportovní disciplíně. K těm patří tělesná konstituce, kombinační schopnosti, psychická odolnost nebo rychlost myšlení.

Oblast rekreační genetiky, kterou se naše laboratoř mj. zabývá by měla vést k lepšímu sebepoznání, k uspokojení zvědavosti, k vyřešení nejasností, k nastavení nového životního stylu a k otevření brány do dalších výzev.


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.genexone.cz/

Vydáno 22.01.2020
336 Zhlédnutí
Topováno 10.01.2022
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Genexone s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Genexone s.r.o.
www.genexone.cz
Adresa

Adresa

Legionářská 1319/10
Olomouc 779 00

info@genexone.cz
+420 585 242 042


Najdete nás také zde:

ARES
captcha