MOHLIS - Brno, družstvoOnline ostraha je účinnou a méně nákladnou alternativou, jak ochránit majetek

Bezpečí a ochrana majetku jsou velmi důležité. V některých případech, a to zejména u objektů menšího rozsahu, však bývá přímá fyzická ostraha poměrně finančně náročná. Možností, jak ušetřit a zároveň si zajistit kvalitní ochranu, je speciální typ ostrahy a ochrany majetku, která je vysoce efektivní a méně nákladná – takzvaná online ostraha.

Online ostraha objektů, Mohlis

Co je to online ostraha, jak funguje a jaké jsou její možnosti

Online ostraha bývá realizována přes speciální kamerový systém s IP kamerami. Tyto kamery přenáší prostřednictvím internetu obraz na dispečink společnosti MOHLIS. Zde kvalifikovaní operátoři dění ve sledovaném objektu přímo v reálném čase bedlivě sledují. Při online ostraze se tedy v žádném případě nejedná o sledování zpětně ze záznamu, což umožňuje v případě jakéhokoli problému ihned pružně reagovat.
Online ostraha může za razantního snížení nákladů na ostrahu objektu nahradit fyzickou ostrahu buď zcela, nebo částečně. Na dohodě se zákazníkem je potom samozřejmě i způsob toho, jak bude online ostraha případnou vzniklou situaci (například při vniknutí nežádoucí osoby do objektu) řešit. V tomto směru existuje několik variant, které může online ostraha od MOHLIS použít – přivolání Policie České republiky na místo, přivolání zásahové jednotky nebo kontaktování jiného zástupce objednatele online ostrahy objektu.

Online ostraha od firmy Mohlis


Propojení systému online ostrahy s dalšími systémy

Online ostraha také umožňuje propojení s celou řadou dalších systémů ochrany. Se systémem online ostrahy lze tedy bez problémů propojit elektronické zabezpečovací systémy, kamerový systém, docházkový systém, nebo třeba pohybová čidla výstražných reflektorů a podobně. Těmito „nástavbami“ online ostrahy dojde k vytvoření ještě komplexnějšího systému zabezpečení a ochrany vašeho majetku. Takto vylepšená online ostraha navíc znamená například zajištění kvalitních materiálů, které mohou následně posloužit jako důkaz pro Policii nebo pojišťovny.

Zabezpečení objektů na dálku


Jaké výhody ještě online ostraha přináší

Výhodu finanční úspory online ostrahy jsme již zmiňovali. Online ostraha však přináší ještě další pozitivní aspekt, kterým je výrazná eliminace selhání lidského faktoru, které při výkonu fyzické ostrahy objektu obvykle alespoň v určité míře hrozí.
Více informací o možnostech online ostrahy, stejně jako mnoha dalších službách z oblasti profesionální péče o váš majetek, které poskytuje společnost MOHLIS, najdete na webu firmy.Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.edb.cz/firma-572334-mohlis-brno-druzstvo

FIREMNÍ ČLÁNKY


Pocitu bezpečí se nic nevyrovná

Pocitu bezpečí se nic nevyrovná

Člověk si může zabezpečit svůj dům několika způsoby. Některé jsou účinné a některé jsou na tom hůře. V současné době mnoho lidí spoléhá na sofistikované systémy, které patří k těm spolehlivým. Někdy je ale potřeba doplnit vše lidským faktorem.

Vydáno 21.05.2018Vydáno 27.08.2013
464 Zhlédnutí
Topováno 10.08.2018