Greif-akustika, s.r.o. Měření modelování, snižování hluku Praha

Máte problémy s nadbytečným hlukem? Vyřeší to měření hluku

Greif-akustika, s.r.o.
Měření modelování, snižování hluku Praha
Greif-akustika vyřeší vaše problémy s hlukem

Hluk je pro většinu lidí nepříjemným faktorem. Přestože je v dnešní době technický pokrok velmi daleko, problém hluku je tady stále s námi. Nezávislá společnost snižující hluk Greif-akustika ale dobře ví, jak na to, a díky více než třicetiletým zkušenostem je v oblasti měření a snižování hluku skutečným odborníkem.


Společnost Greif-akustika se zaměřuje především na identifikaci zdroje hluku a následnou analýzu problému s hlukem podle stavebně-technických možností. Poté navrhne smysluplné, technicky, ale především také ekonomicky, realizovatelné řešení.

Nestrannost v měření hluku je naše nepsané krédo, takže každému jednotlivému zákazníkovi podáváme skutečně objektivní informace o stavu hlukových emisí i navržených úpravách. Opatření následně dokážeme také zrealizovat, zajistíme kompletní montáž a validaci výsledku.

Odborníci na vše okolo měření hluku a akustiky

Služby společnosti Greif-akustika v oblasti snižování hluku mají široké spektrum. Provádíme akustický průzkum, měření hluku z provozu stacionárních zdrojů a také měření hluku z dopravy i na pracovištích všeho druhu. Provádíme akustický audit a akustický monitoring, zabýváme se stavební akustikou i měřením vibrací v objektech a vibrodiagnostikou strojů a zařízení.

Akustický průzkum, audit a monitoring od Greif-akustika

Pokud potřebujete zjistit stávající zatížení hlukem, například u lokality s průmyslovými areály nebo pro objekt před rekonstrukcí, obraťte se na firmu Greif-akustika. Zjistíme hlukové zatížení jak v denní, tak noční době, které vám pomůže odhalit, jakou využitelnost má vámi vybrané území. Identifikujeme dominantní zdroje hluku a tyto výsledky měření mohou posloužit jako podklad pro účely smluvních vztahů nebo také jako výchozí bod pro projektanta daného protihlukového opatření.

Akustický audit, jehož cílem je najít nedostatky dané stavby, zase poslouží jako podklad k řešení případných nápravných opatření a akustických úprav. Akustický monitoring je pak měření, které se provádí pro úřady státní správy jako průkaz o plnění hygienických limitů v dané lokalitě. Obvykle se pak akustický monitoring provádí opakovaně a je vhodný nejen pro investory a stavební firmy, ale i běžné občany.

Měření hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy

Greif-akustika provádí také měření hluku ze stacionárních zdrojů a měření hluku z dopravy, a to z hlediska venkovních, ale také vnitřních prostor. Tato měření mohou posloužit zejména pro potřeby kolaudace.

Měření hluku na pracovištích

Pokud jde o měření hluku na pracovištích, to Greif-akustika provádí jak ve výrobních, tak administrativních prostorách. Výsledky měření hluku na pracovištích opět mohou posloužit například pro potřeby kolaudace. Na základě výpočtu stanovujeme celkovou hlukovou expozici pracovníka, tedy hluk, kterému je zaměstnanec na pracovišti vystaven.

Více informací o měření hluku, vibrací a akustice najdete na webu společnosti Greif-akustika.


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.greif.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Tlumiče hluku, akustické zástěny i protihlukové dveře pro dokonalé odhlučnění vašeho provozu

Tlumiče hluku, akustické zástěny i protihlukové dveře pro dokonalé odhlučnění vašeho provozu

Kompletní protihluková opatření a zvuková izolace na míru? Přesně to nabízí společnost Greif akustika. Zajistíme měření a akustické studie, vyrábíme také kvalitní tlumiče hluku, akustické zástěny, zvukové izolace či protihlukové dveře. Pro malé i velké firmy v oblasti průmyslu i energetiky tak zajistíme vše od detailních projektů, přes konzultace až po montáž protihlukových opatření.

Vydáno 25.08.2015
Máte problémy s nadbytečným hlukem? Vyřeší to měření hluku

Máte problémy s nadbytečným hlukem? Vyřeší to měření hluku

Trápí vás soused, který má hlasitého koníčka a věnuje se mu i v nočních hodinách? Počítáte každý večer do tisíce, než kvůli hluku ze silnice usnete? Nebo potřebujte snížit hluk na staveništi, či ve firmě? Neokrádejte se o svoji pohodu ani spánek. S nadbytečným hlukem vám pomůže společnost Greif-akustika. Jsme odborníci na měření hluku a akustické studie. S námi se váš život i práce vrátí do normálu.

Vydáno 10.01.2015
Měření a modelování hluku, akustické studie

Měření a modelování hluku, akustické studie

Máte zájem konzultovat, změřit i snížit celkový hluk? Důležité je identifikovat zdroj hluku, analyzovat problém a následně připravit strategii a odborné řešení, které má za účel vytvořit individuální opatření. Na to však nebudete sami, protože svoje zkušenosti a odbornost vám poskytne společnost Greif-akustika, s.r.o. se sídlem v Praze.

Vydáno 07.07.2017
Akustický průzkum aneb problémy s hlukem odhalí a vyřeší Greif – akustika

Akustický průzkum aneb problémy s hlukem odhalí a vyřeší Greif – akustika

Máte doma, ve firmě či na stavbě problém s hlukem? Obraťte se na společnost Greif – akustika, s.r.o.. Specializujeme se na měření a modelování hluku i akustické studie. Akustický průzkum provádíme pro občanskou, komerční i průmyslovou výstavbu. Na základě měření navrhneme a zajistíme protihluková opatření. Nabízíme také konzultace a technickou podporu zdarma.

Vydáno 13.09.2016
Komplexní řešení opatření pro snížení hluku levněji, efektivněji a na míru

Komplexní řešení opatření pro snížení hluku levněji, efektivněji a na míru

Společnost Greif-akustika provádí měření a modelování hluku i akustické studie. Vyrábí kvalitní tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty i kontejnery, zvukové izolace a protihlukové dveře s použitím nejmodernějších technologií. Realizuje také protihluková opatření a poskytuje komplexní služby pro průmysl i energetiku v oblasti snížení hluku. Společnost Greif-akustika má desítky let praxe, zkušený tým vysoce kvalifikovaných inženýrů, bohaté know-how a nejmodernější technologie, díky čemuž poskytuje ty nejlepší služby v oblasti měření hluku a snížení hluku.

Vydáno 15.07.2014Vydáno 30.08.2013
266 Zhlédnutí
Topováno 12.02.2019

Měření, modelování a snižování hluku

Měření, modelování a snižování hluku

Greif-akustika provádí měření, modelování hluku a realizace protihlukových opatření

Akustické studie

Akustické studie

Akustické studie pro provedení stavby, pro stavební povolení a hlukové studie pro územní řízení a EIA

Akustické výrobky a materiály

Akustické výrobky a materiály

Tlumiče hluku, akustické zástěny, akustické kryty a kontejnery, zvukové izolace, neprůzvučné dveře