Ekologicky i ekonomicky výhodná pomalu rozpustná hnojiva

Společnost ECOLAB Znojmo spol. s r.o. vyrábí kvalitní speciální pomalu rozpustná hnojiva (tzv. SRF hnojiva – Slow Release Fertilizer) v tabletách a granulích s vysokým obsahem živin a s řízenou dlouhodobou účinností resp. uvolňováním živin (od 1/2 roku do 2 let po aplikaci).

Pomalu rozpustná hnojiva,  ECOLAB ZNOJMO, spol. s r.o.

Využití pomalu rozpustných hnojiv

SRF hnojiva v tabletách a v prášku jsou profesionální zásobní hnojiva. Hnojivé SRF tablety se využívají k univerzálnímu hnojení a dohnojovávní především víceletých rostlin (stromy, keře). Aplikují se v lesnictví, ovocnářství, při rekultivacích, na důlních výsypkách, při ozeleňování parkových ploch a deponií, při výsadbách stromů a keřů kolem silnic a dálnic, v okrasném zahradnictví, v zahrádkářství, na imisně nebo erozně poškozených, degradovaných a neúrodných půdách v tropických a subtropických výsadbách (olejové palmy, lokvát, čajovník, citroník) atd. Používají se rovněž jako hobby hnojiva do květináčů a truhlíků při pěstování domácích okrasných rostlin. Tablety se standardně vyrábějí o hmotnostech 5, 10 a 15 gramů.

Práškové formy se uplatňují při přípravě substrátů a hnojení v lesních a okrasných školkách. Výrobce nabízí i vývoj formulací těchto typů hnojiv „na míru“ resp. dle individuálních požadavků zákazníků. Nízká rozpustnost živin (Ureaform, podvojné fosfáty) zařazuje SRF hnojiva do kategorie výrobků šetrných k přírodě (environment-friendly). Lze je bezpečně aplikovat i v blízkosti vodních zdrojů.

SRF hnojiva se prodávají doma i v zahraničí pod názvy SILVAMIX®, SILVAGEN®, SILVAFORM®, AGLUFORM®, FLORAFERT®, SILVA TABS®, SILVAFERT®.

Pomalu rozpustná hnojiva


Výhody užitných vlastností SRF hnojiv v tabletách

- Mají vysoký obsah základních i druhotných živin (dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník, síra). Ty se individuálně dle klimatických a půdních podmínek, teploty a vláhy uvolňují někdy až po dobu až 2 let.

- Obsahují důležité biogenní stopové prvky (železo, měď, zinek, molybden, mangan, bór).

- Neobsahují nadlimitní množství rizikových prvků (kadmium, olovo, arsen, rtuť, chróm).

- Zásobní živiny z hnojiv mohou po aplikaci využít rostliny i v následném vegetačním období.

- Efektivně vyživují rostliny a na rozdíl od zemědělských průmyslových hnojiv z nich živiny odtékají nevyužity do vodotečí a do podzemních vod významně méně.

- Nevytvářejí nežádoucí vysoké koncentrace dusíku a fosforu v půdním profilu.

- Jsou velmi šetrná k životnímu prostředí.

- Příznivě ovlivňují pH kyselých půd a umožňují v nich úspěšné pěstování rostlin (lesnictví).

- Vyrábějí se v tabletách různých hmotností a v prášku. Tableta představuje přesně definovanou dávku. Dle velikosti rostliny se počet tablet příslušné hmotnosti pouze odpočítá a použije.

- Tablety se aplikují ke kořenovému systému rostliny (nebo nad něj) individuálně, čímž se omezuje neefektivní hnojení okolní buřeně.

- Široké využití speciálních SRF hnojiv: od celospolečenských ekologických programů (rekultivace, ozeleňování ploch, rekonstrukce lesa atd..) po domácí pěstování rostlin.

- Stálou nabídku tvoří 15 různých formulací hnojiv. Při speciálních požadavcích lze užitné vlastnosti SRF hnojiv variabilně přizpůsobit jakémukoliv účelu a klimatickým podmínkám.

- Snadná aplikace umožňuje jejich použití i na hůře dostupných stanovištích.


Více informací naleznete na našich stránkách  https://cz.silvamix.com/

Vydáno 02.10.2013
613 Zhlédnutí
FIREMNÍ ČLÁNKY

Ekologicky i ekonomicky výhodná pomalu rozpustná hnojiva

Ekologicky i ekonomicky výhodná pomalu rozpustná hnojiva
Společnost ECOLAB Znojmo spol. s r.o. vyrábí kvalitní speciální pomalu rozpustná hnojiva (tzv. SRF hnojiva – Slow Release Fertilizer) v tabletách a granulích s vysokým obsahem živin a s řízenou dlouhodobou účinností resp. uvolňováním živin (1/2 roku - 2 roky po aplikaci).

Tablety, které se pomalu rozpouštějí a poskytují hnojení pro rostliny

Tablety, které se pomalu rozpouštějí a poskytují hnojení pro rostliny
Firma ECOLAB Znojmo, spol. s r.o. vyrábí kvalitní speciální hnojiva pro zemědělské programy. Ty mají vždy vysoké nároky na ekologii, a proto se musí vyrábět hnojivo přírodní. Po mnohaletém výzkumu víme, že dlouhodobě rozpustné je nejlepší vhodnou variantou.

Pomalu rozpustná hnojiva – efektivní, šetrná a cenově dostupná

Pomalu rozpustná hnojiva – efektivní, šetrná a cenově dostupná
Správný, rychlý a bezproblémový růst rostlin lze zajistit použitím kvalitního hnojiva. Ne každý typ hnojiva však odpovídá svou kvalitou a vlastnostmi, proto je třeba vybírat pečlivě. Z dlouhodobého hlediska patří mezi vysoce kvalitní a stále využívanější pomalu rozpustná hnojiva, která jsou ...
PODSTRÁNKY

Hnojiva SILVAMIX®

Hnojiva SILVAMIX®
Pomalu rozpustná hnojiva s vysokým obsahem živin k univerzálnímu použití

Aplikace hnojiva

Aplikace hnojiva
Univerzální aplikace speciálních tabletovaných a práškových pomalu rozpustných hnojiv

Výhody hnojiv SRF

Výhody hnojiv SRF
Pomalu rozpustná hnojiva šetrná k životnímu prostředí a ekonomicky výhodná
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA ECOLAB Znojmo, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
ECOLAB Znojmo, spol. s r.o.
cz.silvamix.com
Adresa

Adresa

Václavské náměstí 1
Znojmo 669 02

info@ecolab.cz
+420 515 226 254


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha