MODERNÍ BYTOVÝ KOMPLEX S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ BRNĚNSKÁ POLE - ŠLAPANICE

Společnost Brněnská pole, a.s., realizuje od roku 2008 na severozápadním okraji města Šlapanice (zhruba deset kilometrů od centra Brna) rozsáhlý bytový projekt zahrnující po dokončení na 400 bytových jednotek včetně odpovídající občanské vybavenosti.


Tento obytný soubor je vytvářen jako ucelený sídlištní celek. Doposud bylo dokončeno 150 bytů a výhledově by v novém areálu mělo vzniknout dalších cca. 250 bytů, přičemž celý tento bytový komplex by měl být dohotoven v horizontu cca. 8-10-ti let. Společnost Brněnská pole byty nabízí do osobního případně družstevního vlastnictví.

 

Jednotlivé bytové domy projektu Brněnská pole mají čtyři nadzemní podlaží a v každém domě je výtah. Všechny byty jsou navrženy tak, aby bezproblémově, podle potřeb klientů, umožnily řešit prostor pro trvalý pobyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stejně tak provoz domů, včetně přiléhajících parkovacích garáží a nebytových prostor, je řešen bezbariérově. Každý z bytů je vytápěn samostatným plynovým kondenzačním kotlem, který zaručuje úsporný provoz. Ke každému bytu přísluší garáž, garážové stání nebo parkovací stání.

 

Vzhledem k tomu, že je cílem vytvořit sídlištní celek, který uspokojí vedle bydlení i další nároky obyvatel domů na pohodové bydlení, je součástí projektu i vybudování struktury občanské vybavenosti. V lokalitě tak již vzniklo dětské hřiště a v loňském roce byla ve spolupráci s městem Šlapanice a několika soukromými podnikatelskými subjekty otevřena mateřská škola o dvou odděleních. V roce 2012 byla rovněž zahájena výstavba areálu pro různé volnočasové aktivity, kde bude umístěno víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal, minikopaná), zařízení pro stolní tenis a streetball včetně klidových, oddechových zón a nezbytného zázemí. V těsném sousedství realizovaného projektu se rovněž plánuje výstavba obchodního střediska. Ve volném prostoru vnitrobloků je pamatováno na parkové úpravy včetně posezení a na vybudování dalšího dětského hřiště.

 

Z hlediska zajištění všech základních potřeb obyvatel tohoto sídlištního celku budou začleněny do polyfunkčních objektů v centrální části souboru bohatě dimenzované komerční plochy. Je zde naplánováno vybudování kavárny s cukrárnou, nebytových prostor pro služby, prostory pro obchodní činnost menšího rozsahu, kancelářské prostory, eventuálně zdravotnické zařízení, prostory pro regeneraci, atd.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.brnenskapole.cz

Vydáno 10.11.2013
277 Zhlédnutí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Brněnská pole, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Brněnská pole, a.s.
www.brnenskapole.cz
Adresa

Adresa

Brněnská Pole 1808/1
Šlapanice 664 51

info@brnenskapole.cz
+420 544 228 328


Najdete nás také zde:

ARES
captcha