Bentonitová rohož Bentomat AS pro nepropustnost skládek i vodních nádrží

CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. Hydroizolační drenážní systémy Praha

Bentonitová rohož Bentomat AS pro nepropustnost skládek i vodních nádrží

Chemia System Geo,s.r.o. představuje speciální folii na ochranu betonu GSE STUDLINER – proti korozi, oděrům, chemickým a mechanickým poškozením

Je určena pro nové nebo již existující betonové konstrukce. GSE StudLiner je HDPE fólie obsahující okolo 1 200 čepů / m2, které se zapouští do betonu. Čepy jsou extrudovány na povrch fólie přímo ve výrobním procesu a tvoří její integrovanou součást. Výška čepu je cca 11 mm. Velký počet čepů umožňuje optimální rozložení namáhání, zvláště při teplotních změnách. Zkoušky potvrdily, že průměrná soudržná pevnost fólií StudLiner s betonem je přes 48 tun/m2, což představuje zdaleka největší soudržnost oproti ostatním ochranným systémům betonu. StudLiner podléhá nejmenší lineární deformaci v průběhu tepelné expanze. Fólie je k dostání v tloušťkách 2,00 – 5,30 mm, šířka role je 2,00-2,44 m. Vyrábí se v barevných variantách šedé a černé.

Chemia System Geo,s.r.o

Pokládání - zapouštění do betonu

 

Při pokládání se fólie StudLiner připevní k bednění, s čepy obrácenými dovnitř odlévané zóny. Beton vnikne do prostorů okolo čepů, a tím pevně uchytí fólii na povrchu betonové plochy. Jakmile beton vyzraje, sejme se bednění a přistupuje se ke spojování sousedících pásů StudLiner. Spojování je provedeno extruzním svařováním. Fólie StudLiner mohou být prefabrikovány do nejrůznějších geometrických konfigurací včetně jímek nebo trubek. V továrně mohou být také připraveny dle požadavků panely StudLiner a jejich rozměry mohou jít až do  5 m x 25 m.

Beton musí mít pevnost v tahu minimálně 1,5 N/mm2.

 

Hlavní použití:

 

 • nádrže
 • čističky odpadních vod
 • betonové trubní systémy a odpadní kanalizace
 • příkopy a jímky
 • podzemní prostory
 • podzemní uskladnění
 • hydroizolační podlahy
 • havarijní jímky
 • monitorovací studny
 • ochrana základů
 • tunely

 

Chrání beton před:

 

 • korozí
 • kyselinami
 • oděrem
 • infiltracemi
 • agresivním parám
 • biologickým látkám

 

Výhody:

 

 • zvýšená soudržnost PEHD izolace s betonem
 • velká odolnost proti chemické agresi, proražení a opotřebování
 • odolnost proti UV paprskům
 • svařovací zařízení pro provádění vertikálních a orbitálních spojů

 

 

Prefabrikace

 

Ochrana betonových struktur prostřednictvím fólie StudLiner umožňuje snížit projektové náklady zkrácením doby instalace na staveništi. Prvky jako jsou jímky a trubky mohou mít formu prefabrikátu. Předformované konstrukce zajišťují maximální kvalitu, protože jsou vyrobeny v prostředí kontrolované výroby a podřízeny systému na kontrolu kvality. Jakmile jsou trubní systémy a prefabrikované panely na místě, svařují se extruzním spojem, aby tak vznikl kontinuální systém.

 

Renovace

 

K existujícím betonovým strukturám jsou pásy StudLiner připojeny vstřikováním malty do prostorů mezi čepy a pokládání má stejný charakter jako metoda zapouštění do nového betonu.

 

Zajištění kvality a vodotěsnosti

 

Ochranné systémy pro beton GSE StudLiner musí uspokojit velmi náročné normy na kvalitu.

Kvalita StudLiner je zajištěna dodržováním standardních metod pro extrudování fólií, včetně 100%- ní kontroly výrobků zkouškou el. kartáčem, který jiskřením upozorňuje na sebemenší trhliny, a také kompletním rozborem v laboratoři, který potvrzuje, je-li výrobek v souladu se specifikací. Kontrolní proces kvality zahrnuje rovněž ověřování všech spojů prostřednictvím podtlaku nebo kontrolu jiskrovým el. kartáčem. Kontrola spojů může být provedena i hydrostatickými zkouškami.

 

Funkčnost

 

Předpokládaná doba provozu odpovídá pětinásobku provozní doby srovnatelných systémů. Na vaši žádost Vám naše firma dodá větší množství informací týkajících se standardních záruk. Kontrastní barva povrchu může usnadnit pozorování a lokalizaci poškozených nebo opotřebovaných zón. Pokud na tomto povrchu prosvitne primární vrstva, je třeba systém vizuálně zkontrolovat eventuelně provést vakuovou zkoušku.

 

Spoje

 

Panely StudLiner musí být spojeny extruzním svařováním, aby se vytvořil naprosto bezpečný nepropustný systém. Zkušení technici firmy Chemia System Geo,s.r.o. provádějí pomocí mechanizovaných svářecích přístrojů vysoce kvalitní a homogenní spoje po celé ploše, zvláště u vertikálních spojů ve velkých výškách, na obvodu a uvnitř potrubí. Automatická vertikální svářečka je schopna svařovat vertikální pásy StudLiner až do výšky 13 m. Pro izolaci betonových trubních systémů se používá orbitální svářečka, která umožňuje svařování pásů StudLiner uvnitř potrubí o průměru minimálně 500 mm.

 

Firma Chemia System Geo Vám podá veškeré technické informace, zajistí dodávku a instalaci folie STUDLINER.
Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.chemia.cz/izolacni-folie/

Vydáno 10.11.2013
223 Zhlédnutí
FIREMNÍ ČLÁNKY

Geokompozitní drenážní systémy a ostatní nabídka služeb a produktů

Geokompozitní drenážní systémy a ostatní nabídka služeb a produktů
Především u budování nových skládek odpadů a jejich rekultivací poskytujeme poradenství, návrhy a odborné montáže drenážních systémů. Naše služby jsou určeny zájemcům z území České republiky a Slovenska i v případě požadavků ekologických staveb na vhodnou ochranu proti kontaminaci zemin a spodních ...

Hydroizolace tunelů s využitím moderních izolačních materiálů

Hydroizolace tunelů s využitím moderních izolačních materiálů
Zabránit pronikání vlhkosti do tunelů a podchodů a zajistit jejich těsnění a izolaci je nesmírně důležité. Bohaté zkušenosti s prováděním hydroizolace tunelů má v České republice firma Chemia System Geo s.r.o., která se podílela např. na stavbě prodloužené trasy metra A či řady dálničních a ...

CHEMIA SYSTEM GEO: Hydroizolace a rekultivace skládek

CHEMIA SYSTEM GEO: Hydroizolace a rekultivace skládek
O hydroizolace a rekultivace skládek v souladu s ekologickými požadavky se spolehlivě postará firma CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.. Pro daný případ navrhneme vhodné technické řešení, které bude zároveň ekonomicky optimální, zabezpečíme dodávku a také realizaci díla přesně podle požadavků zákazníka.

Chemia System Geo nabízí špičkové služby v oblasti ekologických staveb

Chemia System Geo nabízí špičkové služby v oblasti ekologických staveb
Poradenská a stavební firma Chemia System Geo s.r.o. poskytuje již více než 20 let kvalitní služby v oblasti ekologických staveb nejen pro stavitele domů a stavební firmy, ale i pro průmyslové podniky, města, obce a kraje.
PODSTRÁNKY

Izolace tunelů, hydroizolační práce, svařování potrubí

Izolace tunelů, hydroizolační práce, svařování potrubí
Izolační práce při stavbě tunelů, skládek, bioplynových stanic, montáž potrubí

Drenážní systémy, montáž drenážních prvků

Drenážní systémy, montáž drenážních prvků
Geokompozitní drenážní prvky a systémy, drenážní práce

Hydroizolační materiály, výztuže a Bentomat

Hydroizolační materiály, výztuže a Bentomat
Hydroizolační a izolační materiály, geotextilie, výztuže a bentonitové rohože
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o. Hydroizolační drenážní systémy Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.
www.chemia.cz
Adresa

Adresa

Heleny Malířové 11
Praha 6 169 00

chemia@chemia.cz
+420 233 081 982


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha