Autoškola – pouze komerční záležitost?

Vzhledem k současné situaci v silničním provozu bych dovolil připomenout jednu ze základních povinnosti všech účastníků provozu na pozemních komunikacích ze zák. č. 361/2000 Sb. § 4 a: „Každý je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí . . . . . .“ Kdyby všichni řidiči dbali tohoto zásadního ustanovení, tak dopravních nehod bude minimum, dopravní policie bude bez práce a řízení vozidla se stane radostnou pohodovou činností. Bohužel toho lze jen stěží dosáhnout současným nastavením výcviku v autoškolách.

Vůz autoškoly VRLA s.r.o. - nová Fabie

Většina autoškol se totiž snaží získat zákazníka především nabídkou nízké ceny výcviku. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, protože velká část našeho “krátkozrakého“ národa na filozofii nízké ceny slyší nejlépe. I když je nabídka na nízkou cenu v autoškole lákavá, skrývá v sobě mnohá úskalí. Ta dříve či později pocítí každý, kdo se snaží ušetřit na úkor plnohodnotného výcviku. Ve finále za takovou „výhodnou akci“ často budoucí řidič zaplatí ještě více, než za kvalitní autoškolu. Nízké školné totiž autoškole neumožňuje provést nejen kvalitní, ale ani zákonu odpovídající výcvik.  Vzhledem k nízké četnosti a hlavně efektivitě případných kontrol /krácení výcviku se obtížně prokazuje/ se pak autoškola omezí hlavně na manuální ovládání vozidla a řešení testových otázek. Tedy to, co dnes může při troše štěstí stačit ke složení závěrečné zkoušky. Není tím však v žádném případě naplněn podstata již citovaného § 4 a, tj. výchova řidičů k odpovědnosti, ohleduplnosti, ukázněnosti, pokoře a respektu k ostatním účastníkům silničního provozu. Výsledkem takového postupu je lehkovážný, bezohledný, hazardní až agresivní způsob řízení značné části řidičů. Ruku v ruce s přehnaným sebevědomím zejména mladších řidičů se jedná o přímo vražednou kombinaci. Přispívá k tomu nejen způsob základního výcviku v autoškole, kdy dnes převažuje „dálkový – individuelní výcvik“ s nedostatečným počtem předepsaných hodin teorie i praxe, ale také absence jakéhokoliv dalšího průběžného vzdělávání učitelů autoškol nebo řidičů soukromých vozidel. To je alarmující fakt vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2000 došlo k několika desítkám byť jen dílčím novelizacím pravidel silničního provozu. Nezbývá než konstatovat, že pedagogicko psychologické působení nejen u začínajících řidičů je naprosto nedostatečné.  Zkrátka mnohem důležitější jsou při řízení správné myšlenkové pochody, než umět bravurně zvládat smyk vozidla. Jeho výsledek je totiž v běžném provozu sázkou do loterie i pro zkušeného řidiče.

Náš stát - Evropská unie nám reguluje spoustu nepodstatných činností. Přitom tam, kde jde i v našem národním měřítku o stovky lidských životů ponechává značnou benevolenci s nedostatečnými kontrolními mechanismy. Bohužel tržní hospodářství „vše“ nevyřeší, i když si to někteří bývalí a podle všeho i současní politici dodnes myslí. Tam, kde jde o lidské životy, je větší míra regulace ze strany státu určitě nutná.

Najdou se však i autoškoly, které nenabízí slevy a bývají dražší než tzv. „kufříkové nebo garážové autoškoly“ bez stálé kanceláře s řádnou provozní dobou a příslušného technického zázemí. Jednou z nich je i autoškola VRLA, která se i přes „neúčelné“ nastavení současného vzdělávacího systému v autoškolství snaží o zajištění kvalitních služeb a předání dobrých základů v řízení začínajícím i pokročilým řidičům.  Autoškola VRLA totiž chápe výcvik řidičů jako určitou formu poslání s pocitem morální odpovědnosti za své absolventy na jejich dlouhé cestě, jejímž cílem je označení „bezproblémový řidič“.

 Vrla Petr,
VRLA s.r.o. Zlín
www.vrla.cz


PS. Autor je absolventem oboru provoz a ekonomika automobilové dopravy, 35 let pracuje v oblasti dopravy a autoškolství.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.vrla.cz

Vydáno 12.02.2015
474 Zhlédnutí
Topováno 23.07.2015
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA VRLA s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
VRLA s.r.o.
www.vrla.cz
Adresa

Adresa

Bartošova 5532
Zlín 760 01

vrla@vrla.cz
+420 577 213 333


Najdete nás také zde:

ARES
captcha