Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

O veřejné neuniverzitní výzkumné instituci zvané Akademie věd České republiky asi někdy slyšel každý, byť úplný laik. AV ČR je tvořena třiapadesáti vědeckými ústavy, z nichž jeden se nazývá Ústav fyziky plazmatu. Vědci se v něm zabývají například výzkumem a vývojem řízeného termojaderného slučování, využití elektrických výbojů, jedním z oborů je pak třeba také vývoj likvidace odpadů v proudu plazmatu. Jedno z jeho oddělení, Centrum TOPTEC, se pak zase zabývá speciální a ultrapřesnou optikou.

Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

TOPTEC = Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů

Jak už jsme naznačili výše, v rámci Ústavu fyziky plazmatu funguje také pracoviště zvané TOPTEC, které lze popsat také jako regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů. Jeho hlavním předmětem zájmu je výzkum a vývoj v oblastech takzvané asférické a free form optiky, nebo také přesného měření a následné využití v průmyslové praxi. Centrum TOPTEC funguje jako přímé rozšíření optického pracoviště Ústavu fyziky plazmatu v Turnově. Dá se říci, že projekt TOPTEC navazuje na více než čtyři desetiletí dlouhou tradici výzkumu a vývoje na zdejším akademickém pracovišti, který v dřívějších dobách probíhal pod hlavičkou instituce zvané Vývojová optická dílny AV ČR.

Česká speciální optika míří na evropský vrchol

V současnosti centrum TOPTEC funguje nejen jako jediné výzkumné pracoviště v České republice specializující se na speciální a ultrapřesnou optiku, ale má také za cíl se v několika málo následujících letech (přesněji do roku 2018) dostat mezi prvních pět nejlepších obdobně zaměřených center v celé Evropě. TOPTEC by se tak mohl podílet na vývoji a výzkumu v rámci prestižních mezinárodních sítí. Již v současnosti na celé řadě projektů z oblasti ultrapřesné a speciální optiky spolupracuje například s organizací European Space Agency (ESA).

Příležitost pro mladé vědce

Centrum TOPTEC se snaží o modernizaci a neustálé rozšiřování kapacit pro oblast výzkumu a vývoje ultrapřesné a speciální optiky. Vzniknou tak například nové prostory laboratoří, jiné se zase postupně rekonstruují. Snaha je také o další rozšiřování spolupráce s organizacemi na tuzemské i zahraniční úrovni. Opomenout nemůžeme ani podíl na výchově dalších špičkových odborníků pro optický průmysl.

Ústav fyziky plazmatu: Podílíme se i na výuce studentů „MatFyz“

Hledání talentů, výchova budoucích vědců a mimo jiné spolupráce s univerzitami na výuce jsou jednou z charakteristických vlastností pro celý Ústav fyziky plazmatu. Přímo se podílí na vyučování několika předmětů například v oborech termonukleární fúze na ČVUT v Praze nebo školení doktorandů Matematicko - fyzikální fakulty.


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.ipp.cas.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v sobě jdou ruku v ruce. Zabírají největší část jakéhokoliv dění, protože se neustále chceme posouvat kupředu. Vyvíjí se nové technologie a vyrábí neustále nové výrobky a proto je tento proces velice důležitý.

Vydáno 27.10.2017
Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze se zaměřuje na experimentální i teoretické studium a aplikace plazmatu, který je vytvořen laserovými svazky o velkém výkonu. Experimentální výzkum je prováděn na jednom z největších laserů v Evropě. Oddělení pracuje i s dalšími domácími pracovišti, které se výzkumem plazmatu zabývají.

Vydáno 08.01.2016
Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se zaměřuje na řadu výzkumů, jejichž cílem je zkoumání plazmatu a jeho využití v praxi. Jedním z projektů je výzkum impulsních plazmových systémů, v rámci kterého se studuje plazma, vytvořené pomocí impulsních vysokonapěťových výbojů. Druhým významným projektem je výzkum v rámci materiálového inženýrství. Zde se zabývají především interakcí plazmatu s pevnou a kapalnou fází.

Vydáno 31.10.2016
Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu je jedním z 53 vědeckých ústavů Akademie věd České republiky a jako jediný subjekt v České republice se zabývá vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Je-li pro zdokonalení vaší výroby či konkrétních produktů zapotřebí objevů z oblasti fyziky plazmatu, obraťte se bez obav na Ústav fyziky plazmatu, který je špičkou v oboru v národním, ale i mezinárodním měřítku.

Vydáno 09.07.2014Vydáno 21.02.2015
73 Zhlédnutí
Topováno 17.05.2017