Akreditované laboratoře - vaše cesta k certifikaci

Potřebujete získat certifikaci pro vaše výrobky z oblasti strojů, strojních zařízení či třeba hořlavých materiálů? Pak vám pomůže společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA. Kromě certifikace vám vaše výrobky naše zkušební laboratoř také ochotně vyzkouší a provede jejich technickou prohlídku. Mimo to nabízíme také podpůrné činnosti, jako je kalibrace měřidel.

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.: akreditovaná kalibrační laboratoř

Zkušební laboratoř: Spolehlivé zkoušky strojních částí, kompletních strojů, hydrauliky i defektoskopie

Zkušební laboratoř společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA je prvním ze základních pilířů firmy. Nabízí širokou nabídku služeb, mezi nimiž je kromě zkoušení kompletních strojů také například zkoušení ocelových lan nebo zkoušení strojních zařízení pro práci v podzemí. Funguje zde zkušebna mechanizovaných výztuží a důlních strojů, zkoušení defektoskopie materiálů a svarů, defektoskopie materiálů a ocelových lan (vizuální, ultrazvukem, kapilární a  magneto-práškovou metodou). Dalšími oblastmi, kterými se naše zkušební laboratoř zabývá, jsou zkoušky hydrauliky, zkoušky strojních částí a další. Všechny zkoušky jsou prováděny prostřednictvím moderních, velmi přesných přístrojů a můžete si být jisti, že je v naší zkušební laboratoři provádí personál s četnými zkušenostmi a praxí v oboru.

Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel

Další činností, na kterou se společnost zaměřuje, je kalibrace měřidel v oborech délka, úhel a rovina. Firma nabízí v rámci akreditované kalibrační laboratoře jak kalibraci měřidel, tak i měření. Kalibruje například posuvná měřidla, mikrometrická měřidla, čárková měřidla, úchylkoměry, dutinoměry, úhloměry, sklonoměry, vodováhy, sinusová pravítka a další. Provádí měření přímosti a rovinnosti, odměřovacích systémů obráběcích strojů, prostorová měření na 3D stroji, měření úchylek tvaru a polohy na vyrobených dílech, měření drsnosti povrchu, měření měřících přístrojů nebo proměření vyrobených dílů na výstupu z vaší firmy. Díky tomu, že naše akreditovaná kalibrační laboratoř disponuje také příslušným vozovým parkem, je možné provádět kalibrace měřidel  přímo u Vás,  mimo laboratoř.

Certifikace výrobků jako další část služeb

Kromě zkoušení, měření a kalibrace se společnost zabývá i certifikací výrobků. Certifikační orgán byl akreditován Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45011:1998 a má oprávnění certifikace strojních zařízení razících, dobývacích nebo dopravních, hydraulických či pneumatických strojů. Opomenout ale nelze ani certifikaci výrobků z plastu, určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu, zařízení pro zemní práce, vázacích prostředků a dalších.

Bezpečnost a správná funkce výrobků je na prvním místě

Hlavními činnostmi TECHNICKÝCH LABORATOŘÍ OPAVA se sídlem na Těšínské ulici jsou tedy certifikace, kalibrace a zkoušení výrobků. Akreditovaná kalibrační laboratoř, zkušební laboratoř a certifikační orgán však nejsou to jediné, co společnost může nabídnout. Jejím cílem je především to, aby byly výrobky klientů v pořádku a nepředstavovaly tak nebezpečí či nepohodlí pro osoby, které s nimi pracují. Proto firma poskytuje také konzultační a poradenskou činnost, opravy hydraulických zařízení a opravy měřidel a měřících zařízení, stejně jako i přímo jejich výrobu a rekonstrukci. Dále pak je součástí i technická inspekce, která provádí prohlídky a zkoušky technických zařízení.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.tlo.cz

Vydáno 25.03.2015
232 Zhlédnutí
Topováno 01.10.2021
FIREMNÍ ČLÁNKY

Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo
Akciová společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA patří mezi akreditované certifikované orgány, provádějící atestace na různé typy strojů a zařízení. Zkušební laboratoř je schopná po domluvě s klientem provést jakékoliv zkoušky strojních částí i kompletních dílů. Disponuje řadou pracovišť, od zkušebny ...

Nedestruktivní zkoušky strojních částí i kompletních strojů

Nedestruktivní zkoušky strojních částí i kompletních strojů
Akreditovaná zkušební laboratoř provádí jakékoli zkoušky strojních částí i kompletních strojů, hydrauliky a defektoskopie. Rádi vám zašleme seznam všech výrobků, které zkoušíme a pokusíme se vyhovět veškerým požadavkům, od zkoušení defektoskopie ocelových lan přes zkoušky pásových a hřeblových ...
PODSTRÁNKY

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř
Akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci a servis měřidel

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř
Akreditovaná zkušební laboratoř na zkoušení důlních výztuží, hydrauliky, lan a materiálů

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob

Inspekce výtahů, certifikace strojů a osob
Inspekce výtahů a zvedacích zařízení, certifikace strojů, hořlavých materiálů, certifikace osob
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
www.tlo.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

SlužbyKurzy
Adresa

Adresa

Těšínská 2962/79b
Opava 746 01

info@tlo.cz
+420 553 759 842


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha