Úprava vody pro zdraví a komfortní život

Voda je jednou ze základních podmínek pro život. Tvoří asi 70% lidského těla a podstatnou část celé planety Země. Jsou na ní závislé všechny známé formy života a pro zdraví člověka i přírody je podstatné přijímat vodu kvalitní. Ta se ale musí většinou nejprve nějak získat. Úprava vody a úprava pitné vody je tedy velmi užitečnou, a v dnešní době by se dalo říct snad až nepostradatelnou, službou.

Změkčovací filtry pro úpravy pitné vody i užitkové vody OPTIM Compact

Úpravy vody, úpravy pitné vody a další služby pod jednou střechou

Úprava vody je náročným procesem, který vyžaduje značnou dávku profesionality, znalostí a schopností. Pokud má být voda opravdu kvalitní, musí o ni být pečováno stejně tak. Úpravy vody i úpravy pitné vody na vysoké úrovni nabízí firma HARSOFT, která má v oboru technologií úpravy vody dlouholeté zkušenosti.

Tato společnost poskytuje úpravy vody pro bytové jednotky, kotelny i malé technologie. Kromě toho se věnuje i servisu zařízení úpravy vody. Mezi její služby patří i rekonstrukce a modernizace provozů úpraven vody, ošetření rozvodů TV, kotelní vody, chladících okruhů i likvidace bakterií a dávkování chemikálií. Firma má také na starosti dodávky technologií úpravy vody pro průmysl, řízení technologických procesů, vizualizace či programování PLC automatů.

Úprava vody má spousty možností i technologií

Upravit vodu tak, aby odpovídala požadavkům a cílům, za kterými je upravována, vyžaduje také použití správné technologie. Technologie úpravy vody se volí na základě mnoha kritérií, jako jsou například typ zdroje vody, výsledky rozboru vody, zkušenosti z okolí, znalost problematických parametrů vody a jejich projevů a další.

K docílení toho pravého výsledku bývá využito i několika prostředků zároveň. Firma HARSOFT nabízí různé služby od změkčení vody, přes odstranění nežádoucích prvků, desinfekci vody, provzdušnění vody, dávkování chemikálií, doúpravu pitné vody, provozní měření kvality vody až po reverzní osmózu. Na základě svých znalostí a zkušeností hledá vždy optimální způsob řešení problému svých klientů a za pomocí těchto metod je úspěšně řeší.

Společnost HARSOFT nabízí také prodej mnoha druhů filtrů, filtrů změkčovacích, filtrů odstraňujících přebytečné chemické prvky, potrubních filtrů, jednotek reverzní osmózy, příslušenství k filtrům, filtračního materiálu a náplní, provozních hmot i UV lamp.

Měkká voda potěší vás i váš majetek

Velmi důležitým typem úpravy vody je změkčení vody. Měkká voda, tedy voda zbavená především  solí vápníku a hořčíku, zabraňuje vzniku vodního kamene v koupelnách, v kuchyních i v různých zařízeních na ohřev vody, ale má také dobrý vliv na kvalitu kůže a vlasů. Kromě toho je měkká voda podstatnou podmínkou kvalitního praní prádla.

Firma HARSOFT nabízí změkčovací filtry pro úpravy pitné vody i užitkové vody.  Tato zařízení jsou zastoupená typovou řadou OPTIM, OPTIM Compact, osazovaná přednostně řídící jednotkou firmy Autotrol. Pro fyzikální úpravu vody (použitá technologie nemění chemické složení vody) jsou nabízená zařízení řady AQUACALK. Jedná se o filtry kvalitní a vesměs jednoduché na údržbu, každý z nich má však jistá specifika, která jej činí více či méně vhodnější do určitých prostor či pro určitou službu. Je tedy důležité si před koupí filtru uvědomit požadavky na něj a dle nich zvolit ten nejvhodnější.

Potrubní filtry jako základ úpravy vody

Základem úpravy vody je také odstranění mechanických nečistot z vody. K tomu slouží potrubní filtry, které jsou schopny zachytit nečistoty až do rozměru jednoho mikronu. Zbavují tak vodu například vlasů, hlíny, písku, jílu a podobně. Odstraněním těchto částic chrání nejen další (a obvykle dražší) součásti filtračních zařízení, ale také všechna zařízení, kterými voda dále protéká.

Úprava vody pomocí reverzní osmózy odstraní veškeré škodlivé látky i estrogen

Třetí vysoce užitečnou technologií úpravy vody je reverzní osmóza. Díky ní je možné z vody odstranit najednou celou skupinu znečišťujících látek a to minerální soli, dusičnany, dusitany, chloridy, fluoridy, sírany, farmaceutika, těžké kovy, arzen, azbest, selen, radon, organické sloučeniny, bakterie i viry.

Odstranění téměř všech znečištění z upravované vody je předností této technologie. Pro použití takto upravené vody pro pitné účely je ale nutno mít na paměti, že upravená voda je bez minerálů, a tudíž  není vhodná pro trvalé užívání bez následné mineralizace.

Úprava vody pro odstranění estrogenu z antikoncepce

Zároveň se jedná o jediné běžně dostupné filtrační zařízení, které je schopné z vody odstranit estrogen, tedy ženský hormon dostávající se do vody čím dál více především kvůli používání antikoncepce. Jeho přítomnost ve vodě má jednak nepříznivé účinky na plodnost mužů a jednak je možnou příčinou vzniku rakoviny.

Tato technologie úpravy vody bývá využívána především v úpravnách odpadních a užitkových vod, ve farmaceutickém průmyslu, pro úpravu studničních, kotelních a chladících vod, v gastronomii, pivovarnictví, v elektronickém průmyslu, pro technologické účely a další.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.harsoft.cz

Vydáno 01.04.2015
462 Zhlédnutí
Topováno 24.07.2017
FIREMNÍ ČLÁNKY

Úprava vody snadno a rychle s produkty od firmy HARSOFT

Úprava vody snadno a rychle s produkty od firmy HARSOFT
Máte ve vašem bytě problémy s tvrdou vodou? Nebo chcete modernizovat váš provoz na úpravu pitné vody? V těchto a dalších případech je tu pro vás pražská firma HARSOFT, která má v oboru úpravy vody dlouholeté zkušenosti. Na jejím eshopu najdete zařízení na změkčení vody, odstranění železa, potrubní ...
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Harsoft Ing. Stanislav Vacík
WEBOVÁ STRÁNKA
Harsoft
www.harsoft.cz
Adresa

Adresa

Hornoměcholupská 277/2
Praha 10 - Hostivař 102 00

info@harsoft.cz
+420 725 527 439


Najdete nás také zde:

InstagramARES
captcha