Ochranné konstrukce ROPS & FOPS & OPS - lesnické traktory a samojízdné stroje

Státní zkušebna strojů a.s. TECHNICKÉ ZKOUŠKY STROJŮ A VOZIDEL

Ochranné konstrukce ROPS & FOPS & OPS - lesnické traktory a samojízdné stroje

Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

V dnešní době jsou lidé čím dál více obklopeni všelijakou technikou, různými stroji, auty a podobně. Z toho plynou i značná rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena. Je proto potřeba, aby byly na veřejnost pouštěny pouze takové stroje, které co nejméně škodí lidem a okolí. Je proto nutné podrobovat určité výrobky zkoušce, která ověří, jestli je v obecném zájmu poslat tento produkt na trh. Společností, která se o tuto službu stará, je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS). Mimo jiné se postará například o měření hluku, měření vibrací a s nimi související certifikací strojů. Speciální kategorií pak je homologace traktorů.

Měření hluku i vibrací Praha

SZZPLS zařídí všechna potřebná měření i certifikace strojů

Měření hluku, měření vibrací, homologace traktorů, zkoušky dopravní bezpečnosti, zkoušky bezpečnosti práce nebo například technické zkoušky a měření patří mezi nejčastější procesy, které jsou zapotřebí při certifikaci strojů. SZZPLS je společnost, která nabízí odbornou činnost v oblasti zkoušení a ověřování výrobků strojírenského charakteru. Zaměřuje se především na posuzování shody a certifikaci strojů podle norem pro označení výrobku značkou CE a podle předpisů EU. Nabízí certifikace strojů i schvalování způsobilosti strojů k provozu na území ČR.


Zkoušky výrobků z různých oblastí pod jednou střechou

Firma SZZPLS je schopna ověřit a prozkoušet výrobky z oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství, stavebnictví, komunálu i některé elektrické spotřebiče. Zaměřuje se na zemědělské, lesnické i komunální traktory; přívěsy a návěsy; samojízdné stroje; přípojné, nesené stroje a nástavby; stacionární stroje a zařízení; malou mechanizaci; ochranné konstrukce a další. Společnost provádí na daných výrobcích měření hluku, měření vibrací, homologaci traktorů, technické zkoušky a měření, zkoušky dopravní bezpečnosti, zkoušky bezpečnosti práce, zkoušky bezpečnosti elektrického zařízení či zkoušky EMC.


Služby, které jsou dobré nejen pro stroje, ale především lidi

Všechny zkoušky a měření, které SZZPLS provádí, vedou k jednomu cíli – aby byl daný stroj bezpečný, kvalitní a aby bylo jeho uvedení na trh v obecném zájmu a ku prospěchu lidí. Za tímto účelem nabízí společnost posuzování shody výrobků, certifikaci výrobků, schvalování zvláštních vozidel, ES homologaci traktorů, OECD testy traktorů a ochranných konstrukcí a technické normalizace. Tyto služby firma vykonává v Praze a v Brně, kde disponuje kvalitním zařízením. Většinu měření je však možno provádět přímo u klientů.

Certifikace výrobků


Žádný zbytečný hluk v okolí

Velká míra hluku není ani příjemná, ani ničemu prospěšná. Jednou z povinností výrobců je proto také informovat uživatele o hladinách hluku a vibrací emitovaných zařízením. Měření hluku a měření vibrací je tedy jednou z důležitých služeb, která by měla zabránit nadbytečnému množství těchto veličin. SZZPLS měří hluk i vibrace emitované strojem na pracovním místě, akustický výkon stroje, zvuk výstražného zařízení strojů i hluk šířený vzduchem vyzařovaný spotřebičem pro domácnost. Vše je možné měřit jak v pracovním, tak i v mimopracovním prostředí.


Certifikace výrobku jako výsledek odborné činnosti

Pokud je prostřednictvím měření, posouzení shody a jiných procedur společnosti SSZPLS zjištěn kladný výsledek, může obdržet daný stroj certifikát SZZPLS. Zkušebna certifikaci zajišťuje prostřednictvím akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků (COV).


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.szzpls.cz

Vydáno 01.04.2015
238 Zhlédnutí
Topováno 30.09.2019
FIREMNÍ ČLÁNKY

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let
Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích
Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů
Používání zemědělských strojů a techniky nám sice usnadňuje život, zároveň s sebou přináší i nejrůznější rizika. Je tedy potřeba, aby se na trh dostávaly a používaly jen stroje, které prošly zkouškami ověřujícími jejich bezpečnost. Provádí je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a ...

Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Státní zkušebna strojů a.s. TECHNICKÉ ZKOUŠKY STROJŮ A VOZIDEL
WEBOVÁ STRÁNKA
Státní zkušebna strojů a.s.
www.statnizkusebna.cz
Adresa

Adresa

Třanovského 622/11
Praha 6 - Řepy 163 04

info@statnizkusebna.cz
+420 736 658 332


Najdete nás také zde:

ARES
captcha