Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s.

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s.Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

V dnešní době jsou lidé čím dál více obklopeni všelijakou technikou, různými stroji, auty a podobně. Z toho plynou i značná rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena. Je proto potřeba, aby byly na veřejnost pouštěny pouze takové stroje, které co nejméně škodí lidem a okolí. Je proto nutné podrobovat určité výrobky zkoušce, která ověří, jestli je v obecném zájmu poslat tento produkt na trh. Společností, která se o tuto službu stará, je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS). Mimo jiné se postará například o měření hluku, měření vibrací a s nimi související certifikací strojů. Speciální kategorií pak je homologace traktorů.

Měření hluku i vibrací Praha

SZZPLS zařídí všechna potřebná měření i certifikace strojů

Měření hluku, měření vibrací, homologace traktorů, zkoušky dopravní bezpečnosti, zkoušky bezpečnosti práce nebo například technické zkoušky a měření patří mezi nejčastější procesy, které jsou zapotřebí při certifikaci strojů. SZZPLS je společnost, která nabízí odbornou činnost v oblasti zkoušení a ověřování výrobků strojírenského charakteru. Zaměřuje se především na posuzování shody a certifikaci strojů podle norem pro označení výrobku značkou CE a podle předpisů EU. Nabízí certifikace strojů i schvalování způsobilosti strojů k provozu na území ČR.


Zkoušky výrobků z různých oblastí pod jednou střechou

Firma SZZPLS je schopna ověřit a prozkoušet výrobky z oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství, stavebnictví, komunálu i některé elektrické spotřebiče. Zaměřuje se na zemědělské, lesnické i komunální traktory; přívěsy a návěsy; samojízdné stroje; přípojné, nesené stroje a nástavby; stacionární stroje a zařízení; malou mechanizaci; ochranné konstrukce a další. Společnost provádí na daných výrobcích měření hluku, měření vibrací, homologaci traktorů, technické zkoušky a měření, zkoušky dopravní bezpečnosti, zkoušky bezpečnosti práce, zkoušky bezpečnosti elektrického zařízení či zkoušky EMC.


Služby, které jsou dobré nejen pro stroje, ale především lidi

Všechny zkoušky a měření, které SZZPLS provádí, vedou k jednomu cíli – aby byl daný stroj bezpečný, kvalitní a aby bylo jeho uvedení na trh v obecném zájmu a ku prospěchu lidí. Za tímto účelem nabízí společnost posuzování shody výrobků, certifikaci výrobků, schvalování zvláštních vozidel, ES homologaci traktorů, OECD testy traktorů a ochranných konstrukcí a technické normalizace. Tyto služby firma vykonává v Praze a v Brně, kde disponuje kvalitním zařízením. Většinu měření je však možno provádět přímo u klientů.

Certifikace výrobků


Žádný zbytečný hluk v okolí

Velká míra hluku není ani příjemná, ani ničemu prospěšná. Jednou z povinností výrobců je proto také informovat uživatele o hladinách hluku a vibrací emitovaných zařízením. Měření hluku a měření vibrací je tedy jednou z důležitých služeb, která by měla zabránit nadbytečnému množství těchto veličin. SZZPLS měří hluk i vibrace emitované strojem na pracovním místě, akustický výkon stroje, zvuk výstražného zařízení strojů i hluk šířený vzduchem vyzařovaný spotřebičem pro domácnost. Vše je možné měřit jak v pracovním, tak i v mimopracovním prostředí.


Certifikace výrobku jako výsledek odborné činnosti

Pokud je prostřednictvím měření, posouzení shody a jiných procedur společnosti SSZPLS zjištěn kladný výsledek, může obdržet daný stroj certifikát SZZPLS. Zkušebna certifikaci zajišťuje prostřednictvím akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků (COV).Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.szzpls.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.

Vydáno 19.06.2018
Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Používání zemědělských strojů a techniky nám sice usnadňuje život, zároveň s sebou přináší i nejrůznější rizika. Je tedy potřeba, aby se na trh dostávaly a používaly jen stroje, které prošly zkouškami ověřujícími jejich bezpečnost. Provádí je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.. Zajišťujeme schvalování zvláštních vozidel, provádíme technické zkoušky zemědělské techniky a zkoušky dopravní bezpečnosti.

Vydáno 07.06.2016
Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.

Vydáno 12.05.2017
Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.

Vydáno 11.02.2014Vydáno 01.04.2015
222 Zhlédnutí
Topováno 30.09.2019