Certifikace výrobků je nezbytná vstupenka na trh

Kolem nás existuje velká spousta výrobků, domů, objektů. Jsou součástí našeho každodenního života, bereme je jako samozřejmost. Nepřemýšlíme nad tím, kde se vzaly, kdo je vynalezl, postavil, nebo z jakého jsou materiálu. Vynález věcí ale nekončí tím, že je někdo navrhnul. Musí projít schvalovacím procesem, jelikož mezi důležité vlastnosti se řadí jejich bezpečnost, kterou je třeba nejprve otestovat. I proto je nezbytná certifikace všech produktů, které slouží potřebám výrobců, dovozců nebo distributorů. Certifikaci výrobků nebo také jejich autorizaci zajišťuje firma PAVUS, která posuzuje stavební výrobky uváděné na náš trh, ale také například zařízení sloužící požární ochraně.

PAVUS, a.s., Notifikovaná a autorizovaná osoba Praha: Certifikaci výrobků, jejich autorizace

Bezpečnost je na prvním místě

Pokud chceme na trh uvést nový výrobek, který má lidem dobře sloužit, je třeba jej nejdříve ověřit, zda splňuje všechny potřebné parametry. Pokud se pohybujete v oblasti stavebnictví, je vám jasné, že stavební výrobky nutně potřebují prověrku. Notifikace je v takovýchto případech naprosto nezbytnou – vlastnosti materiálů mají přímou souvislost s jejich bezpečností. Posouzení, zda produkty splňují potřebná akreditační kritéria, dodává společnost PAVUS. Ta testuje například odolnost stavebnin proti ohni, požární odolnost konstrukcí, ale také technické požární výrobky, včetně hasiv.

Certifikace výrobků je přímou vstupenkou na obchodní trh. Ta je pro všechny výrobce nezbytná, jelikož spotřebitelé a zákazníci se musí touto cestou chránit. Například stavební prvky nebo materiály, které jsou zabudovávány do staveb, by mohly bez předešlé kontroly ohrozit ostatní na životě. Oheň je sice dobrý sluha, ale zlý pán, obzvláště pokud se dostane do kontaktu s nevhodnými prvky. Zkoušky prováděné ve firmě PAVUS by neočekávaným reakcím měly zabránit a za daný materiál se zaručit.

Normy a nařízení je třeba dodržovat

To, že výrobky musí splňovat standardy notifikace, není jen nějaký výmysl. Tato pravidla jsou ustanovena nařízeními vlády. Schvalovat autorizace produktů nemůže každá firma samovolně, ale musí jí k tomu být udělený souhlas Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Úřad udělil autorizaci právě společnosti PAVUS, která může certifikovat výrobky od bednění, přes zdicí prvky, hydroizolace, střešní krytiny. Splňují však také podmínky pro posuzování hasicí techniky, mezi kterou patří hasiva, hadice či armatury. 

Společnost PAVUS splňuje podmínky jako autorizovaná osoba AO 216 a i díky tomu může provádět autorizace k činnostem, při kterých se posuzuje shoda výrobků. Pokud i vy potřebujete posoudit produkt z této oblasti, neváhejte kontaktovat PAVUS. K dispozici mimo jiné vlastní požární zkušebnu, kde mohou výrobky testovat.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.pavus.cz

Vydáno 02.04.2015
68 Zhlédnutí
FIREMNÍ ČLÁNKY

PAVUS, a.s.: certifikační a inspekční činnost, požární zkoušky i poradenství

PAVUS, a.s.: certifikační a inspekční činnost, požární zkoušky i poradenství
Nedílnou součástí procesu schvalování stavebních výrobků či konstrukcí jsou odborné posudky vydané na základě ověření vlastností z hlediska stálosti, bezpečnosti a vyhovění technickým parametrům dle příslušných norem. Veškerou certifikační a inspekční činnost provádí společnost PAVUS vlastnící ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA PAVUS, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
PAVUS, a.s.
www.pavus.cz
Adresa

Adresa

Prosecká 412/74
Praha 9 190 00

mail@pavus.cz
+420 286 019 587


Najdete nás také zde:

ARES
captcha