Bílé vany nemusí být jen na koupání, ve stavebnictví se jedná o vodonepropustné betonové konstrukce

Podzemní části staveb jsou většinou budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí - "bílých van". Velmi často se jedná o masivní konstrukce, zejména v případě inženýrských a vodohospodářských staveb. Zajištění vodonepropustnosti betonových konstrukcí je hlavním předpokladem kvality budoucí stavby. Je proto třeba použít správně navržený beton. Náročné požadavky bílých van splňuje beton Permacrete od společnosti TBG Metrostav, s.r.o., který byl navržen speciálně pro výrobu vodonepropustných konstrukcí.


Specifikace a vlastnosti betonu pro vodonepropustné a masivní konstrukce

Základem správné funkce "bílé vany" je použití správně navrženého betonu. U betonové konstrukce nesmí docházet k plošnému průsaku a musí se minimalizovat počet a šířka trhlin v betonu. Omezení trhlin zajišťuje vyztužení betonu a omezení smrštění betonu snížením obsahu záměsové vody a cementu, dále pak snížení teplotního gradientu v konstrukci. Navíc je možné omezit šírku trhliny a její propustnost pro vodu použitím rozptýlené výztuže. Zde naleznete bližší informace k problematice technologie vodonepropustného betonu vč. odkazů na příslušné normy. Dalším neméně důležitým faktorem je návrh konstrukce jako celku a její provedení.

Beton pro vodonepropustné konstrukce - Permacrete

Permacrete je beton speciálně navržený pro výstavbu konstrukce spodních staveb -  "bílých van". Splňuje nejen přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Navíc je velmi snadno zpracovatelný, a tím usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Společnost TBG Metrostav, s.r.o. vyvinula tento beton prvotně pro aplikaci ve vzduchotechnickém kanálu tunelů MYPRA v tunelovém komplexu Blanka, kde byl také úspěšně ověřen v praxi. Jeho vývoj trval více než rok a stal se základem celého sortimentu betonů Permacrete. Více informací o vývoji betonu pro "bílé vany" naleznete zde.

Každopádně si můžete být jisti, že pokud použijete pro výstavbu bílé vany beton Permacrete, bude betonová konstrukce spodní stavby splňovat veškeré požadavky - jak statické, tak hydroizolační.

Permacrete D – konstrukční drátkobeton pro vodonepropustné konstrukce

Základní informace k betonům Permacrete naleznete také přímo na stránkách společnosti TBG Metrostav, s.r.o., v části věnované speciálním produktům.

Kromě informací o pevnosti tohoto vodonepropustného betonu, konzistence či vlivu prostředí zde můžete najít také informace o smršťování a tvorbě trhlin, které jsou, jak již jsme zmiňovali základem kvality betonů pro bílé vany. V neposlední řadě je zde představen konstrukční drátkobeton pro vodonepropustné konstrukce Permacrete D, jehož využití má pro bílé vany rovněž velký přínos - jak kvantitavní, tak ekonomický. Díky rozptýlené výztuži dochází k výraznému zmenšení šířky trhliny (až o 50%) a omezení průtoku vody skrz trhlinu (až o 95%).

Použití krystalizačních přísad ve vodonepropustných betonech

Vodonepropustný beton Permacrete je navržen tak, aby nepotřeboval již žádné další krystalizační přísady. Díky tomu se šetří náklady na stavbu podzemních částí staveb.

V případě zájmu o bližší informace o vodonepropustných betonových konstrukcích - "bílých vanách" kontaktujte společnost:

TBG Metrostav, s.r.o

Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň

tel: 222 325 815; 224 813 160

e-mail: obchod@tbg-beton.cz

web: www.tbg-metrostav.cz

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.tbg-metrostav.cz

Vydáno 12.01.2014
951 Zhlédnutí
Topováno 20.03.2020
FIREMNÍ ČLÁNKY

Ultravysokopevnostní beton od TBG Metrostav - světová technologie výroby a zpracování betonu

Ultravysokopevnostní beton od TBG Metrostav - světová technologie výroby a zpracování betonu
Ultravysokopevnostní beton je právem nazýván materiálem budoucnosti. Díky jeho unikátním vlastnostem je možné nejen navrhovat lehké tenkostěnné konstrukce s výrazně delší trvanlivostí než u klasického betonu, ale i vytvářet ochranné tenké vrstvy na stávajících konstrukcích a kreativní ...

Vodonepropustný beton PERMACRETE - držitel zlaté medaile

Vodonepropustný beton PERMACRETE - držitel zlaté medaile
Pro stavbu vodonepropustných konstrukcí známých pod pojmem "bílé vany" se využívá speciální beton. PERMACRETE od pražské společnosti TBG METROSTAV, s.r.o. je jedním z nejlepších. To potvrzuje skutečnost, že tento beton získal první místo v soutěži "Výrobek - technologie" pro stavebnictví a ...

Pronájem čerpadel na beton Praha - interaktivní přehled a ceník

Pronájem čerpadel na beton Praha - interaktivní přehled a ceník
Potřebujete čerpat beton? Pak využijte možnosti pronájmu čerpadla na beton od společnosti TBG Metrostav Praha. Oceníte možnost jeho interaktivního výběru a okamžitého zjištění ceny půjčovného.

Těžký beton o zaručené objemové hmotnosti 3800kg/m3 pro onkologickou kliniku FNKV

Těžký beton o zaručené objemové hmotnosti 3800kg/m3 pro onkologickou kliniku FNKV
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jako investor, LT PROJEKT a.s. projekční kancelář, realizační firma Pragis a.s. a dodavatel betonu TBG METROSTAV s.r.o. spojili své síly, aby vytvořili a zrealizovali projekt, který je v každém směru výjimečný.
PODSTRÁNKY

Permacrete - beton pro bílé vany

Permacrete - beton pro bílé vany
Beton Permacrete pro stavbu vodonepropustných konstrukcí, tzv. bílé vany

UHPC betony Topcrete

UHPC betony Topcrete
UHPC ultravysokopevnostní betony Topcrete – výroba a doprava na stavbu

Podlahové materiály Cemflow, Anhyment, Poriment

Podlahové materiály Cemflow, Anhyment, Poriment
Lité samonivelační směsi Cemflow, Anhyment, Poriment na podalhy a střechy
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TBG METROSTAV s.r.o. Betonárna Praha - Rohanský ostrov
WEBOVÁ STRÁNKA
TBG METROSTAV s.r.o.
www.tbg-metrostav.cz
Adresa

Adresa

Rohanský ostrov
Praha 8 - Karlín 186 00

obchod@tbg-beton.cz
+420 222 325 815


Najdete nás také zde:

Facebookwww.lite-podlahy-praha.czARES
captcha