Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Státní zkušebna strojů a.s.

Homologace a certifikace lesnických a zemědělských strojů Praha

Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.

Homologační zkušebna pověřená Ministerstvem dopravy ČR

Dlouholeté zkušenosti v oblasti homologace a certifikace strojů

Hlavními činnostmi společnosti jsou homologace a certifikace strojů a přezkoušení strojů používaných v mnoha oblastech průmyslu pro zajištění stoprocentní bezpečnosti při manipulaci s touto technikou. Díky dlouholetým zkušenostem a kvalifikovanému personálu je SZZPLS uznávaným pracovištěm nejen v ČR, ale i v zahraničí.

SZZPLS provádí homologace, certifikace a přezkoušení strojů využívaných v mnoha průmyslových odvětvích, jakými jsou například zemědělství, lesnictví, potravinářství, stavebnictví atd. či komunálních strojů nebo i elektrických spotřebičů.


Homologace a certifikace strojů

Homologační zkušebna pověřená Ministerstvem dopravy ČR má veškerou odbornou způsobilost k provádění mezinárodních homologačních zkoušek zemědělských, lesnických a potravinářských strojů, a také zvláštních vozidel a jejich jednotlivých částí. Veškeré zkoušky se provádějí podle technických směrnic Evropského společenství.

V rámci měření a zkoušek se dbá hlavně na ověření vlastností strojů z těchto hledisek:

Technická způsobilost stroje: obecná i dopravní bezpečnost, elektrické vlastnosti, způsobilost dle hygienických předpisů a individuální vlastnosti

Hladina hluku a vibrací: měření hluku a vibrací stroje a jeho zvukových zařízení v různých prostředích

Stavební akustika: měření zvukově izolačních vlastností vnitřních a obvodových konstrukcí kvůli ochraně budov a jejich uživatelů

Elektromagnetická kompatibilita: zkoušky prokazující elektromagnetickou odolnost a kompatibilitu stroje v daném prostředí

Na základě těchto výstupů se vypracovávají informace o produktu pro výrobce, dovozce i samotné uživatele.


Přezkoušení strojů

Pravidelné přezkoušení strojů a jeho součástí je nezbytné pro zachování maximální obecné i dopravní bezpečnosti po celou dobu jejich používání. Přezkoušení strojů podléhá platným zákonům ČR a je doložitelné protokolem o provedených zkouškách. Stejně jako homologace a certifikace strojů, tak i odborné přezkoušení strojů provádí společnost SZZPLS, a to na Praze 6 nebo v Želešicích u Brna.

Více informací o Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.statnizkusebna.cz/

Vydáno 11.02.2014
419 Zhlédnutí
Topováno 15.02.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích
Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.

Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty
V dnešní době jsou lidé čím dál více obklopeni všelijakou technikou, různými stroji, auty a podobně. Z toho plynou i značná rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena. Je proto potřeba, aby byly na veřejnost pouštěny pouze takové stroje, které co nejméně škodí lidem a okolí. Je proto ...

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů
Používání zemědělských strojů a techniky nám sice usnadňuje život, zároveň s sebou přináší i nejrůznější rizika. Je tedy potřeba, aby se na trh dostávaly a používaly jen stroje, které prošly zkouškami ověřujícími jejich bezpečnost. Provádí je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a ...

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let
Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Státní zkušebna strojů a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Státní zkušebna strojů a.s.
www.statnizkusebna.cz
Adresa

Adresa

Třanovského 622/11
Praha 6 - Řepy 163 04

info@statnizkusebna.cz
+420 736 658 332


Najdete nás také zde:

ARES
captcha