Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s.

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s.Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.

Homologační zkušebna pověřená Ministerstvem dopravy ČR

Dlouholeté zkušenosti v oblasti homologace a certifikace strojů

Hlavními činnostmi společnosti jsou homologace a certifikace strojů a přezkoušení strojů používaných v mnoha oblastech průmyslu pro zajištění stoprocentní bezpečnosti při manipulaci s touto technikou. Díky dlouholetým zkušenostem a kvalifikovanému personálu je SZZPLS uznávaným pracovištěm nejen v ČR, ale i v zahraničí.

SZZPLS provádí homologace, certifikace a přezkoušení strojů využívaných v mnoha průmyslových odvětvích, jakými jsou například zemědělství, lesnictví, potravinářství, stavebnictví atd. či komunálních strojů nebo i elektrických spotřebičů.


Homologace a certifikace strojů

Homologační zkušebna pověřená Ministerstvem dopravy ČR má veškerou odbornou způsobilost k provádění mezinárodních homologačních zkoušek zemědělských, lesnických a potravinářských strojů, a také zvláštních vozidel a jejich jednotlivých částí. Veškeré zkoušky se provádějí podle technických směrnic Evropského společenství.

V rámci měření a zkoušek se dbá hlavně na ověření vlastností strojů z těchto hledisek:

Technická způsobilost stroje: obecná i dopravní bezpečnost, elektrické vlastnosti, způsobilost dle hygienických předpisů a individuální vlastnosti

Hladina hluku a vibrací: měření hluku a vibrací stroje a jeho zvukových zařízení v různých prostředích

Stavební akustika: měření zvukově izolačních vlastností vnitřních a obvodových konstrukcí kvůli ochraně budov a jejich uživatelů

Elektromagnetická kompatibilita: zkoušky prokazující elektromagnetickou odolnost a kompatibilitu stroje v daném prostředí

Na základě těchto výstupů se vypracovávají informace o produktu pro výrobce, dovozce i samotné uživatele.


Přezkoušení strojů

Pravidelné přezkoušení strojů a jeho součástí je nezbytné pro zachování maximální obecné i dopravní bezpečnosti po celou dobu jejich používání. Přezkoušení strojů podléhá platným zákonům ČR a je doložitelné protokolem o provedených zkouškách. Stejně jako homologace a certifikace strojů, tak i odborné přezkoušení strojů provádí společnost SZZPLS, a to na Praze 6 nebo v Želešicích u Brna.

Více informací o Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojůVíce informací naleznete na našich stránkách  https://www.statnizkusebna.cz/

FIREMNÍ ČLÁNKY


Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody a schvalování k provozu strojů na pozemních komunikacích

Posouzení shody, přezkoušení a schvalování zemědělských a stavebních strojů k provozu na pozemních komunikacích zajišťuje Státní zkušebna strojů a.s. podle požadavků EMC 2014/30/EU, strojní směrnice 2006/42/ES, směrnice nízkého napětí LVD 2014/35/EU a směrnice na hluk 2000/14/ES.

Vydáno 19.06.2018
Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

Měření hluku i vibrací - naše zkušebna dovolí uvést na trh pouze bezpečné a kvalitní produkty

V dnešní době jsou lidé čím dál více obklopeni všelijakou technikou, různými stroji, auty a podobně. Z toho plynou i značná rizika, která jsou s užíváním těchto výrobků spojena. Je proto potřeba, aby byly na veřejnost pouštěny pouze takové stroje, které co nejméně škodí lidem a okolí. Je proto nutné podrobovat určité výrobky zkoušce, která ověří, jestli je v obecném zájmu poslat tento produkt na trh. Společností, která se o tuto službu stará, je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS). Mimo jiné se postará například o měření hluku, měření vibrací a s nimi související certifikací strojů. Speciální kategorií pak je homologace traktorů.

Vydáno 01.04.2015
Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Schvalování zvláštních vozidel i technické zkoušky strojů

Používání zemědělských strojů a techniky nám sice usnadňuje život, zároveň s sebou přináší i nejrůznější rizika. Je tedy potřeba, aby se na trh dostávaly a používaly jen stroje, které prošly zkouškami ověřujícími jejich bezpečnost. Provádí je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.. Zajišťujeme schvalování zvláštních vozidel, provádíme technické zkoušky zemědělské techniky a zkoušky dopravní bezpečnosti.

Vydáno 07.06.2016
Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů a.s. je nezávislá organizace, která v oboru působí přes 60 let

Státní zkušebna strojů - pod tímto názvem si jistě hned vybavíte zkušební organizaci, která nezávisle testuje různé stroje a zařízení. Samozřejmě, že se věnuje naplno této činnosti, ale možná vás překvapí informace, že je také sponzorem studentské formule ČZU.

Vydáno 12.05.2017Vydáno 11.02.2014
389 Zhlédnutí
Topováno 15.02.2018