Prodej energií a energetické služby KOMTERM

Společnost KOMTERM působí v oborech energetické služby a energetické poradenství jako přední poskytovatel nejen v rámci České republiky, ale i na Slovensku. Mezi zákazníky této společnosti využívající její energetické služby a energetické poradenství patří nejen majitelé samostatných objektů, ale také majitelé městských zdrojů tepla, bytová družstva, nemocnice či školy. Energetických služeb a energetického poradenství KOMTERM využívají dokonce i velké průmyslové a výrobní podniky.


Snížení nákladů za energie s energetickými službami KOMTERM

KOMTERM se pro své zákazníky snaží vždy dosáhnout optimalizace energetických potřeb a tím samozřejmě snížení nákladů na energie. Přinášet úsporná řešení problémů našich klientů a poskytovat jim komplexní služby související s veškerým provozem zdrojů tepla je pro nás výzvou.

Energetické služby a energetické poradenství společnosti KOMTERM lze jednoduše rozdělit do několika skupin, kterými jsou:

  • prodej energií
  • provoz energetických zařízení
  • energetický management
  • energetický kontrakt
  • energetický kontakt – spalování multiprachu

Prodej energií za lákavé ceny

Oblast prodej energií je z hlediska obratu společnosti naprosto dominantním produktem. V této oblasti se zaměřujeme jak na dodávky z vlastního zařízení, tak pronajatého distribučního zařízení pro výrobu tepelné energie, elektrické energie, chladu i stlačeného vzduchu. Zákazníci získají kompletní služby s prodejem energií souvisejících. Prodej energií od KOMTERM totiž zahrnuje provoz technologických zařízení, periodické revize a zákonné kontroly zařízení, pravidelné servisní kontroly, pravidelné odečty energií i veškerou administrativní agendu spojenou s prodejem energií.

Mezi výhody prodeje energií od KOMTERM patří výrazně výhodná cena, kterou našim zákazníkům umožňujeme získat díky velkému objemu nakupované energie a dlouhodobým vazbám na naše dodavatele. Záleží nám samozřejmě na průhlednosti celého procesu distribuce, a proto je celková kalkulace a kontrolní systém tvorby ceny za teplo naprosto transparentní. Zákazníkům využívajícím našich energií jsou navíc vždy, ať už se chtějí zeptat na cokoli o prodeji energií, ochotni poradit pracovníci našeho zákaznického centra.

Provoz energetických zařízení

Další energetickou službou KOMTERM je pak provoz energetických zařízení. Zákazníci mohou využívat služeb zabezpečení provozu tepelných zdrojů a zabezpečení provozu technologických celků za použití dálkového monitoringu. Technologické procesy jsou tak řízeny pomocí centrálního dispečinku. Zabezpečení provozu energetických zařízení zajišťujeme v různých úrovních v závislosti na podobě konkrétního objektu a potřebách zákazníka.

Energetický management a energetický kontrakt pro efektivní využití energie

Kromě prodeje energií a provozu energetických zařízení společnost KOMTERM poskytuje také energetický management, jehož cílem je poskytovat vedoucím pracovníkům potřebné údaje popisující energetickou náročnost výrobku, které jsou třeba pro manažerské rozhodování. V rámci energetického kontraktu pak mohou odběratelé využít investice skupiny KOMTERM do modernizace odběratelova majetku, přičemž je tato investice zákazníkem následně splácena prostřednictvím ceny dodávané energie.

Pro více informací o prodeji energií, provozu energetických zařízení, energetickém managementu, kontraktu a dalších energetických službách společnosti KOMTERM navštivte přímo webové stránky www.komterm.cz, kde také naleznete veškeré potřebné kontakty na naše zákaznické centrum.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.komterm.cz

Vydáno 20.02.2014
335 Zhlédnutí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA KOMTERM, a.s. energetická řešení
WEBOVÁ STRÁNKA
KOMTERM, a.s.
www.komterm.cz
Adresa

Adresa

Bělehradská 55/15
Praha 4 140 00

komterm@komterm.cz
+420 234 133 111


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha