Unikátní systém Identita přináší efektivní řešení řízení firmy

Bezkontaktní identifikační systém Identita zajistí veškeré přístupové a evidenční služby pro firmy libovolného rozsahu. Tato stavebnice technických prostředků se postará o přístupová práva, evidenci docházky a návštěv, bezhotovostní platby za stravování a podnikovou dopravu, i přehled o telefonních službách.


Firma IMP spol. s r.o. se již přes 20 let zabývá tvorbou programového vybavení, a to jak na základě individuálních potřeb, tak i vlastním systémovým řešením určeným pro potřeby větších podniků. Součástí těchto systémů je také dodávka výpočetní techniky a programového vybavení, projektování, instalace i údržba a odborný servis.

V rámci vývoje nových systémů se v posledních letech společnost IMP zaměřila na tvorbu rozsáhlého systému Identita, jehož široké využití umožňuje sledovat více oblastí najednou. Díky unikátnímu propojení těchto oblastí Identita plně nahradí docházkové systémy, přístupové systémy, slouží jako automatická vrátnice, zabezpečení podnikového stravování, evidenční systém dopravy a má mnoho dalších funkcí zajišťujících bezproblémový chod firem s neomezeným počtem zaměstnanců.

Identita nahradí řadu nákladných systémů

·         Docházkový systém

Subsystém Docházka eviduje a vyhodnocuje pracovní dobu, zároveň chrání před falšováním údajů a zjednodušuje zpracování mzdového účetnictví. Díky docházkovému systému dosáhnete přesnějších a přehlednějších dat, a tím i větší produktivity práce = zisku, lze jej využít jak pro malé firmy, tak i pro efektivní řízení velkých společností s neomezeným počtem poboček a zaměstnanců. Docházkový systém je možné dle individuálních potřeb sestavit z několika modulů na základě požadavků každého zákazníka. Obsluha je velmi jednoduchá, využívá se identifikačních karet a výpočetní techniky.

·         Přístupový systém

Skyla je název pro přístupový systém evidence příchodů a odchodů k dokonalému zabezpečení objektu. Kromě základního nastavení vstupu do budovy lze jednoduše a přehledně nadefinovat časové zóny a přístupové úrovně k přidělování oprávnění pro vstupy do jednotlivých oddělení a manipulaci se samotným přístupovým systémem.

·         Jídelna

Subsystém Jídelna poskytuje veškeré služby spojené s podnikovým stravováním, jako např. objednávky menu, evidenci strávníků, vyúčtování a bezhotovostní platby. Kromě těchto základních funkcí dokáže také zpracovat podklady pro vyúčtování nákladů na jednotlivé suroviny vydané stravy. Tento systém stravování se s vysokou efektivitou využívá např. ve školních jídelnách. Stejně jako u docházkového systému je možné sestavit systém Jídelna z několika modulů na míru.

·         Vrátnice

Automatická vrátnice je určena k evidenci a kontrole pohybu návštěvníků i jejich vozidel po objektu. Díky tomuto subsystému lze sledovat jak příchody a odchody, tak i historii návštěv dle zadaných kritérií.

·         Další subsystémy

Systém Identita nahrazuje i další nákladné položky jako je např. evidence služebních cest o podnikové dopravy, příprava podkladů pro účetnictví, přehledné výpisy telefonních hovorů a další funkce usnadňující a zefektivňující řízení společnosti.

Více informací o systému Identita a společnosti IMP najdete na webových stránkách www.imp.cz.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.imp.cz

Vydáno 01.03.2014
288 Zhlédnutí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA IMP spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
IMP spol. s r.o.
www.imp.cz
Adresa

Adresa

V Ochozu 8
Praha 10 106 00

info@imp.cz
+420 272 769 522


Najdete nás také zde:

ARES
captcha