SMARIS, s.r.o.Nově sestava pro měření vodivosti a pH na našem průmyslovém trhu.

Firma SMARIS s.r.o. uvedla na trh měřicí sestavu pro měření vodivosti a pH. Pro obě fyzikální veličiny firma dodává jak snímače, tak i převodníky. Obě sestavy se vyznačují velmi příznivou cenou při srovnání s jinými výrobci.


Měření vodivosti

Pro měření vodivosti firma vyrábí vodivostní sondy řady SV0x s teplotním čidlem pro kompenzaci teplotní závislosti konduktivity kapaliny.

Vodivostní sondy řady SV0x-Pt1000 se skládají ze dvou nerezových nebo Pt elektrod uložených v pouzdru z PP nebo z PVDF. Dosedací plocha je těsněna.

O kroužkem NBR 70. Jsou určeny pro průmyslové měření konduktivity – specifické vodivosti roztoků. Otevřený elektrodový systém umožňuje snadné čištění.

K dispozici jsou následující typy:

·         Měřicí elektrody nerez

            - SV03-Pt1000  tělo sondy z PP, čidlo pro kompenzaci teploty Pt1000

- SV04-Pt1000  tělo sondy z PVDF, čidlo pro kompenzaci teploty Pt1000

             

·         Měřicí elektrody s Pt povrchovou úpravou

      - SV05-Pt1000  tělo sondy z PP, čidlo pro kompenzaci teploty Pt1000

      - SV06-Pt1000  tělo sondy z PVDF, čidlo pro kompenzaci teploty Pt1000

 

Pro vyhodnocení vodivostních sond jsou k dispozici dva převodníky: MV1 a MV1-REL.

Jedná se o programovatelné převodníky. Typ MV1 převádí změřený signál na analogový výstup, typ MV1-REL má navíc k dispozici reléový výstup.

 

Tyto převodníky mají následující základní vlastnosti:

·         Vstup pro různá teplotní čidla pro kompenzaci teploty měřené kapaliny (Pt1000, Pt100, PTC...).

·         A/D převod 16 bitů, D/A převod 16 bitů

·         Výstupní lineární signál 4 až 20 mA (pasivní dvoudrát ... u MV1)

·         Možnost rozšíření výstupu na 0 až 5 V nebo 0 až 10 V.

·         Galvanické oddělení vstupu od výstupu.

·         Programovatelný rozsah měření

·         Konfigurační a kalibrační software zdarma

·         Maximální měřicí rozsah 0 ... 20.000  (se sondou SV05 nebo SV06)

 

Měření pH

Pro měření pH firma SMARIS vyrábí a dodává ná­sledující komponenty: převodník PH1 a pH elektrodu, např. HC265-G1/2 (provedení se závitem G1/2)

 

pH elektroda

Kombinovaná pH elektroda řady HC 265 sdružuje ve svém těle skleněnou pH elektrodu se zesílenou membránou a referentní argentchloridovou elektrodu, oddělenou od měřeného roztoku keramickou diafragmou. Vyznačuje se zvýšenou mechanickou odolností, rychlou odezvou a stabilitou kalibračních hodnot. Je určena pro provozní měření za normálního i zvýšeného tlaku.

 

Technické údaje HC265:

·         Rozsah pH: 0 až 13

·         Rozsah pracovních teplot: -10 až +70°C

·         Nulový bod: pH = 7

·         Odpor membrány: max. 150 MOhm při 25 °C

·         Doba prvního namočení: min. 15 minut

·         Max. přetlak: 8 bar

 

Samočistící provedení, které vychází z aktivního provedení, zajišťuje zvýšenou odolnost měrných částí elektrody proti ulpívání vápenatých, hořečnatých a dalších sloučenin na bázi uhličitanů a síranů, dále odolnost proti usazování sloučenin železa, manganu apod. Dále je zde posílena odolnost proti usazování vrstev organického původu včetně olejů a tuků. Odol­nost proti nečistotám je jeden ze stěžejních kvalitativ­ních parametrů elektrod při průmyslovém (kontinuál­ním) měření a regulaci hodnoty pH.

 

Převodník PH1

Programovatelný převodník PH1 je určen pro mě­ření kyselosti a zásaditosti kapalin. Vstupní signál je získán z pH elektrody, která má napěťový výstup.

Výstupní signál je analogový 4...20 mA (pasivní dvoudrát) nebo napětí 0...10 V (0...5 V).

Pomocí konfiguračního programu na PC je možno nastavit dolní a horní mez měřeného rozsahu, provést kalibraci při použití kalibraních roztoků, eventuálně provést uživatelskou linearizaci podle tabulky zada­ných hodnot.

Po převedení měřeného napětí pomocí 16-i bitové­ho A/D převodníku a přepočtu je signál upraven dle po­žadavku uživatele a pomocí16-bitového D/A převodu je převeden na výstupní proudový signál 4 až 20 mA nebo jiný unifikovaný signál.

Měřicí převodník PH1 je vybaven galvanickým od­dělením vstupního a výstupního signálu. Je určen k montáži na lištu DIN TS 35. Pro naprogramování u zákazníka lze dodat přísluš­ný software, pracující v prostředí WINDOWS, včetně programovacího rozhraní. Vstup převodníku může být opatřen BNC konek­torem.  

Další informace na mailové adrese info@smaris.cz .

 Firma dále vyrábí zakázkovou elektroniku podle vlastního návrhu zákazníka (outsoursing) nebo vlastních návrhů, navštivte  stránky  www.smaris.cz .


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.smaris.cz


Vydáno 10.12.2012
446 Zhlédnutí
Topováno 08.11.2018