ELEKTROTRANS a.s.Integrovaný systém řízení ve firmě Elektrotrans a.s.

Integrovaný systém řízení ve firmě Elektrotrans a.s. slouží za účelem propojení požadavků jednotlivých mezinárodních norem. Integrovaný systém řízení umožňuje uspořit čas a zajistit jednodušší přístup, než kdyby byly jednotlivé normy a jejich systémy vykonávány samostatně. Díky tomu, že jednotlivé normy mají mnoho společných požadavků, je možné je propojit a vytvořit tak integrovaný systém řízení.

Integrovaný systém řízení ve firmě Elektrotrans a.s.

Systémy managementu jakosti a environmentálního managementu

Tyto dva systémy byly ve společnosti zavedeny v roce 2003 a spojené do integrovaného systému. Téhož roku pak po splnění podmínek získala firma certifikáty pro jednotlivé systémy v oblasti stavebně montážních prací, konkrétně pak výstavby, rekonstrukcí, inženýringu, projektování a údržby. Díky integrovanému systému řízení dochází k neustálému zlepšování jednotlivých požadavků, a to vždy v souladu aktuálních norem. Podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001  se řídí firma v oblasti managementu jakosti, podle normy ČSN EN ISO 14001 : 1997 zase v oblasti environmentálního managementu. O rok později na základě uvedených norem získala společnost Elektrotrans a.s. certifikáty pro svařování a řízení svařovacích procesů.

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

O několik let později poté, co již ve společnosti fungoval zavedený integrovaný systém řízení, se firma rozhodla celý systém rozšířit i o systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Ten je certifikován podle normy ČSN OHSAS 18001 : 2008, tím se stala celá struktura ještě komplexnějším. Systém se rozšířil o ochranu zdraví při práci, což bylo ve společnosti považováno za velmi důležité. Dnes je celý integrovaný systém certifikován podle norem ČSN EN ISO 9001 : 2001, ČSN EN ISO 14001 : 1997 a ČSN OHSAS 18001 : 2008.

Závaznosti firmy Elektrotrans a.s.

Zmíněná firma vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že se snaží o řízení zaměstnanců s cílem identifikovat se s politikou firmy. Uvedla také jednotlivé body, ve kterých se zavazuje např. k trvalému dodržování platných zákonů a všech požadavků, které mj. souvisí s ochranou životního prostředí a ochranou zdraví při práci, také se zavázala ke snaze o neustálé zlepšování environmentálního profilu, prevenci či motivaci zaměstnanců.

 

Kompletní přehled všech závazností firmy Elektrotrans a.s. naleznete na internetové stránce společnosti www.elektrotrans.cz, kde se také dozvíte veškeré další informace o integrovaném systému řízení i o dalších tématech, týkajících se podobné problematiky.


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.elektrotrans.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Svářečské práce na stožárových konstrukcích podléhají přísným pravidlům.

Svářečské práce na stožárových konstrukcích podléhají přísným pravidlům.

Svářečské práce jsou rizikové hlavně z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, a to nejen pro samotné pracovníky, kteří se vystavují nebezpečí úrazu, ale i s ohledem na požární bezpečnost při práci za vysokých teplot v blízkosti hořlavých látek. Z toho důvodu je nezbytně nutné, aby svářečské práce prováděly výhradně osoby dokonale vyškolené, pod záštitou firmy disponující všemi oprávněními stanovenými příslušnou normou.

Vydáno 12.02.2013
Opravy elektrického vedení zvládne spolehlivě Elektrotrans

Opravy elektrického vedení zvládne spolehlivě Elektrotrans

Mít k dispozici v dnešním světě elektřinu je již standardem. Asi nikdo z nás není schopný si bez ní představit svůj každodenní život. Ráno si díky ní můžeme v rychlovarné konvici ohřát vodu, podívat se na ranní zprávy, dobít si mobil nebo si večer lampičkou svítit při čtení oblíbené knihy. Bez elektřiny by se náš život a denní rytmus musel od základů změnit. Ovšem díky elektrickému vedení a moderní době na takové situace nemusíme často myslet. Bohužel někdy může dojít k poruše a v takových situacích jsme odkázáni na firmy, které nám elektrický proud do naší domácnosti dokáží přivést zpět. Mezi takové společnosti patří i Elektrotrans, která zajišťuje komplexní služby v oblasti elektrického vedení.

Vydáno 23.04.2015Vydáno 30.05.2015
37 Zhlédnutí
Topováno 25.02.2016