SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

Vnímáte odpady jako zdroje? Jaký je osud plastů, které lidé házejí do žlutých kontejnerů? Daří se je znovu využít?

odpady a oběhové hospodářství

25 procent plastů bez využití. Možná vás překvapí informace, že 25 procent plastů ze žlutých kontejnerů nelze znovu využít. Příkladem mohou být některé tvrdé technické plasty, směsné plasty a plasty s příměsí hliníku nebo jiných kovů. Z takových materiálů by se nemělo vůbec vyrábět, vyrábět z takových materiálů, které umíme dobře využít. České domácnosti přitom třídí odpad dobře. Problém je v tom, že nám chybí navazující recyklační průmysl, který by byl schopen zpracovat vytříděný odpad. Jen u plastů tak přesahuje vývoz zpracovaného odpadu 1 miliardu korun ročně. Naše plasty zpracuje někdo v Číně, Turecku nebo v Německu a část výrobků pak dodá zpět do Česka. Přicházíme tím o cennou surovinu, o zdroje.

Odpady jsou zdroje, které mohou významně pomoci evropské ekonomice dostat se zpět na cestu zeleného růstu. Je společným úkolem nás všech, abychom tyto zdroje dokázali maximálně využít. Sektor odpadového hospodářství hraje klíčovou roli, odpovědný přístup v nakládání s odpady znamená navracení druhotných zdrojů a energie do výrobního a spotřebního cyklu. Oběhové hospodářství zajišťuje ochranu zdrojů a životního prostředí, tvorbu pracovních míst. SITA CZ pod značkou SUEZ environnement aktivně podporuje oběhové hospodářství, zajišťuje materiálové, biologické i energetické využití odpadů. Jen v roce 2014 navrátila do výrobního a spotřebního cyklu 104 tisíce tun odpadů, které by jinak skončily bez využití na skládce.

Více informací o oběhovém hospodářství na www.sita.cz nebo www.empress.cz

Informace o zpracování bioodpadů na www.centralnikompostarna.cz

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.sita.cz/

Vydáno 23.07.2015
599 Zhlédnutí
Topováno 23.01.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů
Každý den se na zemi vyprodukuje přes 10 milionů tun odpadu. Společnost SUEZ se u nás i ve světě zabývá ekologickým a bezpečným zpracováním a následným využitím odpadů s pomocí moderních technologií. Tím výrazně snižuje zatížení a zmenšuje množství vyprodukovaného odpadu. Představujeme několik ...

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření
Jak může odpad pomoci evropské ekonomice? Jde o zdroj, který ji může dostat zpět na cestu zeleného růstu, avšak pouze za předpokladu, že bude maximálně využit veškerý jeho potenciál. S odpadem je nutné nakládat odpovědně a tak, aby se druhotné suroviny mohly opět navrátit do výrobního a spotřebního ...

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky
Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, ...

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku
Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání ...

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad
Denně každý z nás produkuje velké množství biologicky rozložitelného odpadu, aniž bychom si to plně uvědomovali. Všechny zbytky potravin, papír, na který si uděláme pár poznámek nebo použitý papírový kapesník hozený do koše. Co se s tímto odpadem ale děje dál, pokud ho my sami nijak nezpracováváme? ...
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Recovera Využití zdrojů a.s. Provoz Centrální kompostárna Brno
WEBOVÁ STRÁNKA
Recovera Využití zdrojů a.s.
www.centralnikompostarna.cz
Adresa

Adresa

Areál v ulici Vinohradská
Brno - Černovice 627 00

josef.koudelka@veolia.com
+420 602 180 413


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha