Správný chod čistírny odpadních vod zaručí její pravidelný servis

Chceme-li žít v souznění s přírodou, měli bychom ji také umět chránit. Člověk na to ne vždy ale myslí a zasypává ji odpadem, který prostřednictvím vlastní činnosti vytváří. Ať už jde o odpad z továren, výroby, odpad spotřebitelský nebo ten, který vytvoříme při každodenní rutině – čistíme si zuby, umýváme nádobí, splachujeme na záchodě nebo pereme prádlo. Pryč odtéká voda, která o svou čistotu přišla. Co se s ní ale děje dál? Kam vůbec teče? Abychom se s odpadní vodou zvládli vypořádat, začaly se hojně jak u rodinných domků tak v obcích stavět čistírny odpadních vod. Samozřejmě tyto čistírny nefungují samovolně a někdo se musí starat o jejich provoz a musí být pravidelně kontrolovány. Veškerý servis čistíren odpadních vod zajištuje společnost Cheport.

Laboratorní rozbory vody odhalí případné nedostatky

Laboratorní rozbory vody odhalí případné nedostatky

Rozhodnete-li se stavět čistírnu odpadních vod, vždy musíte vyřídit příslušné náležitosti. A to ať jde o firmu, obec nebo soukromou osobu. Projektování výstavby, zajištění příslušné legislativy i servis ČOV provede firma Cheport, která je odborníkem v oblasti vyřizování vodoprávních řízení i poradenské činnosti v tomto odvětví. Po novele vodního zákona v roce 2010 sice ubylo administrativy při stavbě malých ČOV, ovšem zákonem daná pravidla musí dodržovat každý, včetně domácích čistíren – všichni vlastníci čistírny odpadních vod potřebují povolení, které je opravňuje nakládat s odpadními vodami. Celý proces musí fungovat stejně u velkých i malých čistíren, jinak by koncept ztrácel smysl.

Proto je také nutné pravidelně podstupovat laboratorní rozbor vody, zda je vše v pořádku. Tyto rozbory zajišťuje servis čistíren odpadních vod firmy Cheport, k těmto účelům využívá akreditovanou laboratoř. Předčištěnou odpadní vodu tak budete mít plně pod kontrolou a budete si jistí , že do přírody vypouštíte vodu dle stanovených parametrů.

Likvidaci kalů vždy přenechte profesionální firmě

Pravidelný servis ČOV je velice důležitý pro její správné fungování. Společnost Cheport posoudí účinnost stávajícího zařízení čistírny, v případě problémů vám jej tým profesionálů pomůže vyřešit. Garantovaný servis se týká všech čistíren odpadních vod, včetně lapolů tuků a dosazovacích nádrží. Zbytkové látky, které zůstávají po předčištění vody, tedy kaly a tuky, případně ropné látky odváží firma oprávněnou osobou k likvidaci. Likvidace kalů byste nikdy neměli vykonávat sami, ale vždy byste tím měli pověřit firmu, která k těmto úkonům dostala oprávnění. Právě těmito pravomocemi disponuje i firma Cheport. V případě zájmu o likvidace kalů ji stačí kontaktovat a domluvit podrobnosti odvozu. 

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.cheport.cz/

Vydáno 24.07.2015
168 Zhlédnutí
Topováno 29.04.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Výroba čistících a dezinfekčních prostředků, jary a další čističe

Výroba čistících a dezinfekčních prostředků, jary a další čističe
Součástí firem, nemocnic, školních zařízení i potravinářské či jiné výroby je také hygiena a čistota. Taková, která musí splňovat přísné normy a zajistit dokonalé hygienické prostředí. K tomu jsou potřebné nejen šikovné ruce, ale také kvalitní mycí a čisticí prostředky. A právě o ty se stará český ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA CHEPORT, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
CHEPORT, spol. s r.o.
www.cheport.cz
Adresa

Adresa

Lhotsko 93
Vizovice 763 12

cheport@cheport.cz
+420 577 452 830


Najdete nás také zde:

ARES
captcha