Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Denně každý z nás produkuje velké množství biologicky rozložitelného odpadu, aniž bychom si to plně uvědomovali. Všechny zbytky potravin, papír, na který si uděláme pár poznámek nebo použitý papírový kapesník hozený do koše. Co se s tímto odpadem ale děje dál, pokud ho my sami nijak nezpracováváme? Separovaný biologický odpad nyní z obcí sváží Centrální kompostárna Brno. Podle legislativy platné od začátku tohoto roku musí každá obec zajistit odvezení biologického odpadu mimo standardní skládku. Obcím na jihu Moravy s tím může pomoci právě brněnská kompostárna.

Centrální kompostárna, Brno

Nenechte se zahltit odpadky. Zpracujte je

Žijeme ve společnosti, která každý den vytváří velké množství odpadků. Ty jsou následně odváženy na skládky, které zatěžují a současně hyzdí naši přírodu. Nejen proto bychom se o odpad měli začít více zajímat a přírodu chránit. Co se týče biologického odpadu, máme k tomu nejen možnost, ale přímo povinnost. S plněním tohoto úkolu vám pomůže brněnská kompostárna. Kompostárna zajišťuje sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu a uleví tak obecním skládkám.
Centrální kompostárna Brno se na svozu podílí se společností SITA CZ, která v České republice provozuje dalších sedm kompostáren, které biologický odpad zpracovávají. Forma sběru probíhá v různých formách – buď v hnědých nádobách různého objemu, nebo ve velkoobjemových kontejnerech.

Respektujte legislativu a skladujte odděleně biologický odpad


Využijte služeb Centrální kompostárny Brno

Každá obec musí zajistit místo, na které je možné veškerý komunální odpad složit. Odděleně však musí uložit biologický odpad. Minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Pokud na vašem katastrálním území žádné takové místo nemáte, pomůže vám kompostárna Brno, která je vhodným místem právě pro váš odpad.
Pokud i vaše obec využije služeb naší kompostárny, naplní tak stávající legislativu, podle které je toto opatření nutné. Jaké můžete zvolit varianty uložení biologicky rozložitelného odpadu?

• Centrální kompostárna Brno
• Sběrný dvůr
• Velkoobjemové kontejnery
• Sběrné nádoby
• Pytlový způsob sběru
• Komunitní kompostování

Pokud je pro vás brněnská kompostárna příliš vzdálená, využijte služeb společnosti SITA CZ, se kterou spolupracujeme. Může vám pomoci se zřízením a následným provozem sběrného dvoru také u vás. Odpad je pro nás využitelná surovina, ze které dále vyrábíme kvalitní hnojiva a substráty.

Z dodaného odpadu vyrobíme využitelné hnojivo


Kontakt:

Ing. David Hofbauer
tel.: +420 607 869 979
e-mail: david.hofbauer@sita.cz


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.sita.cz

Vydáno 23.09.2015
167 Zhlédnutí
Topováno 16.01.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů
Každý den se na zemi vyprodukuje přes 10 milionů tun odpadu. Společnost SUEZ se u nás i ve světě zabývá ekologickým a bezpečným zpracováním a následným využitím odpadů s pomocí moderních technologií. Tím výrazně snižuje zatížení a zmenšuje množství vyprodukovaného odpadu. Představujeme několik ...

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření
Jak může odpad pomoci evropské ekonomice? Jde o zdroj, který ji může dostat zpět na cestu zeleného růstu, avšak pouze za předpokladu, že bude maximálně využit veškerý jeho potenciál. S odpadem je nutné nakládat odpovědně a tak, aby se druhotné suroviny mohly opět navrátit do výrobního a spotřebního ...

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky
Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, ...

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku
Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání ...

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství
Vnímáte odpady jako zdroje? Jaký je osud plastů, které lidé házejí do žlutých kontejnerů? Daří se je znovu využít?
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA SUEZ Využití zdrojů a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
SUEZ Využití zdrojů a.s.
www.suez-zdroje.cz
Adresa

Adresa

Španělská 1073/10
Praha 2 - Vinohrady 120 00

info@sita.cz
+420 800 102 000


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha