Lité samonivelační směsi Cemflow, Anhyment, Poriment na podalhy a střechy

TBG METROSTAV s.r.o. Betonárna Praha - Rohanský ostrov

Lité samonivelační směsi Cemflow, Anhyment, Poriment na podalhy a střechy

TBG METROSTAV s.r.o.
Betonárna Praha - Rohanský ostrov
Vodonepropustný beton PERMACRETE - držitel zlaté medaile

Pro stavbu vodonepropustných konstrukcí známých pod pojmem "bílé vany" se využívá speciální beton. PERMACRETE od pražské společnosti TBG METROSTAV, s.r.o. je jedním z nejlepších. To potvrzuje skutečnost, že tento beton získal první místo v soutěži "Výrobek - technologie" pro stavebnictví a architekturu 2015, kterou každoročně pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Nejvíce porota ocenila výborné vlastnosti betonu s ohledem na redukované smrštění, snížení vývinu hydratačního tepla a minimalizaci tvorby mikrotrhlin.

Zlatá medaile pro vodonepropustný beton PERMACRETE, Praha, TBG Metrostav, s.r.o

Riziko tvorby trhlin v betonu

PERMACRETE je speciálně vyvinutý beton pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí - "bílých van". Splňuje přísné požadavky na průsak hmotou, zároveň také omezuje tvorbu trhlin v konstrukci, což je prakticky největší riziko pro vodonepropustné konstrukce. Jejich vznik je dán přirozenou vlastností betonu – smršťováním. U betonu vodonepropustného by mělo být smršťování co nejvíce omezeno, a to jak v případě autogenního smrštění, tak v případě smrštění z vysychání. Běžný beton nedokáže napětí od smrštění betonu vzdorovat, a tak je vznik trhlin téměř samozřejmý. V případě, že se do běžného betonu přidávají jen krystalizační přísady, beton se výrazně prodraží. To je pozoruhodné, protože pozitivní vliv některých těchto přísad na vodonepropustnost betonu nebo jejich prodejci deklarované zvýšení pevnosti betonu a jiné „neočekávané“ zlepšující účinky, jsou přinejmenším diskutabilní. Beton PERMACRETE žádné zázračné přísady nepotřebuje, a proto je pro bílé vany nejen vhodnou, ale také cenově výhodnou volbou!


Prostředí vhodné pro využití vodonepropustného betonu

Bílé vany se často staví ve velmi vlhkém prostředí, ať už se jedná o podzemní vody či zemní vlhkost. PERMACRETE je právě pro taková prostředí vhodný. Použití je možné dokonce i v chemicky agresivním prostředí - pro stupně vlivu prostředí XA1-3 byl prioritně navržen. Dále je vhodný i pro následující stupně vlivu prostředí: XC1-4 (koroze vlivem karbonatace), XD1-3 (koroze způsobená chloridy, jinými než z mořské vody), XF1 (Střídavé působení mrazu a rozmrazování, mírně nasycen vodou, bez rozmrazovacích prostředků) a nově také XF2. Velmi dobrá zpracovatelnost usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnicími profily. Permacrete je k dispozici také s ocelovými vlákny. V tomto případě je možné využít ho také ve stěnové konstrukci.


Pevnost a konzistence betonu PERMACRETE

Pevnost odpovídá normám, standardně je hodnocena v souladu s normou ČSN EN 206-1/Z3 po 90dnech, je však možné vyrobit také verzi hodnocenou po už po 28 dnech. K dispozici jsou různé pevnostní třídy betonu - C25/30 až C40/50. Také výběr konzistence je dle potřeb každé konstrukce možný.

Další informace naleznete také v odborném článku z Časopisu stavebnictví: Beton pro bílé vany - ucelený koncept nebo zázračný prášek?Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.tbg-metrostav.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Bílé vany nemusí být jen na koupání, ve stavebnictví se jedná o vodonepropustné betonové konstrukce

Bílé vany nemusí být jen na koupání, ve stavebnictví se jedná o vodonepropustné betonové konstrukce

Podzemní části staveb jsou většinou budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí - "bílých van". Velmi často se jedná o masivní konstrukce, zejména v případě inženýrských a vodohospodářských staveb. Zajištění vodonepropustnosti betonových konstrukcí je hlavním předpokladem kvality budoucí stavby. Je proto třeba použít správně navržený beton. Náročné požadavky bílých van splňuje beton Permacrete od společnosti TBG Metrostav, s.r.o., který byl navržen speciálně pro výrobu vodonepropustných konstrukcí.

Vydáno 12.01.2014
Pronájem čerpadel na beton Praha - interaktivní přehled a ceník

Pronájem čerpadel na beton Praha - interaktivní přehled a ceník

Potřebujete čerpat beton? Pak využijte možnosti pronájmu čerpadla na beton od společnosti TBG Metrostav Praha. Oceníte možnost jeho interaktivního výběru a okamžitého zjištění ceny půjčovného.

Vydáno 02.01.2017
Těžký beton o zaručené objemové hmotnosti 3800kg/m3 pro onkologickou kliniku FNKV

Těžký beton o zaručené objemové hmotnosti 3800kg/m3 pro onkologickou kliniku FNKV

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jako investor, LT PROJEKT a.s. projekční kancelář, realizační firma Pragis a.s. a dodavatel betonu TBG METROSTAV s.r.o. spojili své síly, aby vytvořili a zrealizovali projekt, který je v každém směru výjimečný.

Vydáno 02.01.2018
Ultravysokopevnostní beton od TBG Metrostav - světová technologie výroby a zpracování betonu

Ultravysokopevnostní beton od TBG Metrostav - světová technologie výroby a zpracování betonu

Ultravysokopevnostní beton je právem nazýván materiálem budoucnosti. Díky jeho unikátním vlastnostem je možné nejen navrhovat lehké tenkostěnné konstrukce s výrazně delší trvanlivostí než u klasického betonu, ale i vytvářet ochranné tenké vrstvy na stávajících konstrukcích a kreativní architektonické detaily staveb.

Vydáno 08.01.2013Vydáno 15.10.2015
680 Zhlédnutí
Topováno 19.11.2019

Permacrete - beton pro bílé vany

Permacrete - beton pro bílé vany

Beton Permacrete pro stavbu vodonepropustných konstrukcí, tzv. bílé vany

UHPC betony Topcrete

UHPC betony Topcrete

UHPC ultravysokopevnostní betony Topcrete – výroba a doprava na stavbu

Podlahové materiály Cemflow, Anhyment, Poriment

Podlahové materiály Cemflow, Anhyment, Poriment

Lité samonivelační směsi Cemflow, Anhyment, Poriment na podalhy a střechy