UNIDATAZ s.r.o.
Samoobslužné platební terminály

Samoobslužné platební terminály

Samoobslužné platební terminály - efektivní snížení provozních nákladů čerpacích stanic

Výdejní stojany pohonných hmot

Výdejní stojany pohonných hmot

Výdejní stojany pohonných hmot, které zajistí 24hodinovou dostupnost čerpací stanice

Pokladní a řídicí systémy, hladinoměry

Pokladní a řídicí systémy, hladinoměry

Pokladní, řídicí systémy a hladinoměry k zajištění kompletního přehledu v řízení čerpací staniceVydáno 08.12.2015
107 Zhlédnutí
Topováno 18.10.2016

Informační a řídicí systémy pro centrální správu čerpacích stanic PHM

Společnost UNIDATAZ s.r.o. se sídlem ve Znojmě se zabývá vývojem, výrobou a instalací moderních čerpacích stanic PHM. Jedním ze základních pilířů kvalitní funkční a moderní čerpací stanice jsou jednak kvalitní platební terminály a jednak plnohodnotné informační a řídicí systémy pro centrální správu. Společnost v současnosti nabízí systém pro centrální správu čerpacích stanic PHM Unicentrum a dohledové centrum technologie čerpacích stanic UniGARD24.

Kontejnerové čerpací stanice, UNIDATAZ s.r.o.

Unicentrum – řídicí a informační systém čerpacích stanic

Společnost UNIDATAZ s.r.o. vyvinula moderní informační a řídicí systém Unicentrum, který umožňuje jednoduchou, rychlou a plnohodnotnou správu čerpací stanice. Systém je určen pro správu čerpacích stanic PHM pomocí prostředí WWW, díky čemuž je možné nahlížet na chod a stav čerpací stanice z jakéhokoliv internetového prohlížeče. Správa a řízení je tak možné odkudkoliv. Unicentrum disponuje pokročilými funkcemi, díky čemuž je systém využitelný v rámci nejrůznějších společností, především stavebních či dopravních. Informační a řídicí systém Unicentrum je také využíván CNG Card Centrum, prostřednictví kterého je řízen provoz bezobslužných stanic CNG. Při využití tohoto systému bude zabezpečena správa identifikátorů, cenová politika, exporty, výstupní sestavy či příjem produktu. Vzhledem k tomu, že informační systém pracuje online, jsou provedené změny ihned viditelné. Informační systém Unicentrum je současně vybaven funkcí generování varovných zpráv v případě poruchy.

Mějte dohled nad čerpací stanicí odkudkoliv


Dohledové centrum technologie čerpacích stanic UniGARD24

Pro zákazníky společnosti UNIDATAZ s.r.o. je k dispozici informační systém UniGARD24, který slouží k registraci všech provozních a chybových stavů využívané technologie. UniGARD24 je tak moderním informačním systémem v oblasti čerpacích stanic PHM, který dokáže informovat o stavu samoobslužných platebních terminálů UNICARD, řídicích systémů UniPOS i systému hladinoměrů PLM609. Informační systém všechny stavy zaznamenává a umožňuje k nim jednoduchý a rychlý přístup přes WWW rozhraní. Uživatel si také může definovat, které informace a za jakých podmínek mají být přeposlány na email či SMS. UniGARD24 je tak inteligentní informační systém, který dokáže kvalitně informovat o stavu dílčích modulů a částí čerpacích stanic PHM, ať už jde o platební terminály či řídicí systémy.

Moderní řídicí a informační systémy a platební terminály pro čerpací stanice PHM


Moderní čerpací stanice PHM pod taktovkou firmy UNIDATAZ s.r.o.

Firma UNIDATAZ s.r.o. se vývojem, výrobou a instalací moderních čerpacích stanic PHM zabývá již od roku 1997. Nabízí komplexní služby od návrhu a výroby platebních terminálů pro čerpací stanice až po kompletní realizace bezobslužných čerpacích stanic. Především dobře propracovaný informační a řídicí systém je pro funkčnost těchto stanic zásadní, proto věnuje velký důraz právě této činnosti.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.unidataz.cz