Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – vyřídíme za Vás

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů

Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů – vyřídíme za Vás

Třídění odpadu je pro 73% Čechů běžná záležitost

Třídění odpadu je nyní pro většinu lidí nyní naprosto běžné a papír či plastové lahve již do obyčejné popelnice vyhazuje bez rozmyslu jen málokdo. To však neznamená, že tomu tak bylo vždy, za 15 let prošla oblast recyklace a třídění odpadu velkým vývojem.

třídění odpadu má smysl

Třídění odpadu jako běžná součást života

Třídění odpadu je v současné době pro většinu lidí běžná a automatická součást života. Podle statistik třídí 73% obyvatel České republiky, přičemž počet se neustále zvyšuje. A to zejména díky zvyšování povědomí o významu recyklace i stoupajícímu počtu kontejnerů, které jsou nyní dostupné téměř pro každého - na jedno sběrné místo připadá v průměru 140 obyvatel a průměrná docházková vzdálenost je pod 100 metrů. Nikdo tak nemůže použít výmluvu, že je třídění odpadu složité a časově náročné.

Třídění odpadu nikdy nebylo snadnější


Vývoj ve třídění odpadu za 15 let

Díky dlouhodobému rozvoji sběrné sítě a systematickému vzdělávání a osvětě v oblasti třídění odpadů dnes třídí tři obyvatelé ze čtyř, což řadí Českou republiku na první místa v žebříčku v porovnání celé Evropy.


V třídění odpadu se zlepšujeme

V roce 2000 u nás třídilo pouze 38% obyvatel, a každý z nich to měl ke kontejneru v průměru 250 metrů. Postupem let se množství lidí, kterým není životní prostředí lhostejné zvyšovalo a postupně s tím narůstá i celkové množství vytříděného odpadu. Zároveň se snižuje průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad od našeho bydlení. V současné době průměrně každý Čech za rok vytřídí 40 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.

Třídění odpadu a jeho úspěšný rozvoj


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.ekokom.cz

Vydáno 25.01.2016
170 Zhlédnutí
Topováno 31.05.2019
FIREMNÍ ČLÁNKY

Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu
Třídění odpadu se stalo důležitým a hlavně pozitivním detailem našeho života. Díky třídění se nepotřebné materiály recyklují a z recyklovaného materiálu se znovu vyrábějí potřebné produkty. A tím se odměňujeme jak přírodě, tak i sobě, protože to, jak dlouho a kvalitně budeme žít, záleží i na našem ...

Díky třídění odpadu jsme společně zachránili 280 km2 přírody

Díky třídění odpadu jsme společně zachránili 280 km2 přírody
Třídění odpadu a jeho následná recyklace je velmi důležitá pro společnost i životní prostředí. Česká republika patří v této oblasti mezi nejzodpovědnější státy v Evropě, na třídění odpadu se aktivně podílí přibližně 73 % obyvatel. Tomuto výsledku přispívá i společnost EKO KOM, která již 15 let ...
PODSTRÁNKY

EKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM systém pro klienty
EKO-KOM, systém pro klienty s povinností zpětného odběru odpadových obalů

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v systému EKO-KOM
Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Třídění odpadu

Třídění odpadu
Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů
WEBOVÁ STRÁNKA
EKO-KOM, a.s.
www.ekokom.cz
Adresa

Adresa

Na Pankráci 17
Praha 4 140 21

info@ekokom.cz
+420 261 176 230


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha