Účast firmy JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. na mezinárodním veletrhu pro zpracování plastů FAKUMA 2017

V německém Friedrichshafenu se konal již 27. ročník mezinárodního odborného veletrhu FAKUMA, který se zaměřuje na výrobu a zpracování plastů. Ani letos si tuto významnou událost nenechala ujít společnost JELÍNEK-TRADING spol. s r.o., která se spoluprací s CzechTrade představila svou nabídku regranulátů. Tato zlínská firma patří mezi nejvýznamnější české zpracovatele plastového odpadu, zaměřuje se na recyklaci plastů. Svou technologii i pestrou barevnou škálu regranulátů představila v rámci veletrhu odborné i laické veřejnosti.

Regranuláty, Zlín

Široké využití regranulátů

Jedním z hlavních cílů zlínské společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. na veletrhu FAKUMA 2017 bylo představení pestré škály regranulátů a možnost jejich dalšího zpracování. Ukázala tak, že plastové odpady, které nám dennodenně prochází pod rukama, nemusí končit na skládce nebo ve spalovně, ale lze je dále využívat. Právě díky recyklaci plastů, konkrétně díky technologickému postupu regranulace a výroby regranulátů, lze plasty recyklovat snadno a efektivně.
Vstřikování plastů, výroba plastových výrobků (kompostérů, blatníků ad.), toho všeho společnost dosahuje právě díky využití regranulátů. Návštěvníci německého veletrhu FAKUMA 2017 se o tom přesvědčili na vlastní oči. Společnost JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. ve stánku CzechTrade oslovila kolem 80 potenciálních zákazníků, které zajímal především samotný proces recyklace plastů, tedy výroba regranulátů a kompaudů. Firma získala veskrze pozitivní zpětnou vazbu.

Recyklace plastů pod vedením zlínské společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o.


Ekologie a environmentální vzdělávání

Činnosti této společnosti jsou známé veřejnosti především pro zajišťování osvěty v oblasti recyklace plastů a pořádání řady projektů, souvisejících s ekologickým a environmentálním vzděláváním. Jedním z nich je např. sběr a výkup víček od PET lahví, pojmenovaný jako „Nakrmte Plastožrouta“.
Společnost tak význam recyklace plastů přibližuje nejen návštěvníkům odborných veletrhů, jakým byl např. FAKUMA 2017, ale také široké veřejnosti, třeba školní mládeží. Usiluje tak o zapojení veřejnosti do aktivit, které životnímu prostřední obecně prospívají.

Představení služeb společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. v rámci mezinárodního veletrhu FAKUMA 2017


Ochrana technologií ve výrobním procesu

Společnost v rámci veletrhu ukázala, že jsou všechny dílčí činnosti vzájemně provázány a fungují jako komplexní systém. Kromě samotných regranulátů a s tím související recyklace plastů zajišťuje také poradenské služby v oblasti ochrany technologií a poskytuje i magnetické separátory vlastní výroby.
Díky detekci, separaci kovů z proudu sypkých materiálů i kapalin i odprašování je proces ochrany na velmi vysoké úrovni a nachází uplatnění nejen v oblasti recyklace plastů, ale třeba i v potravinářství nebo textilním či dřevařském průmyslu.
Veletrh FAKUMA 2017 proběhl ve dnech 17. až 21. 10. 2017. Společnosti si účast chválí, těší se z velkého zájmu odborné i laické veřejnosti a již navazuje jednání, která vznikla právě na základě uskutečněné akce.


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.jelinek-trading.cz

Vydáno 08.01.2016
89 Zhlédnutí
Topováno 29.03.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Recyklace plastů, plastové regranuláty, kompostéry, ekologie a výkup víček z PET lahví, ochrana výrobních technologií

Recyklace plastů, plastové regranuláty, kompostéry, ekologie a výkup víček z PET lahví, ochrana výrobních technologií
Zlínská společnost JELÍNEK-TRADING je předním českým zpracovatelem plastového odpadu. Převážně se věnuje odborné recyklaci plastů a výrobě plastových regranulátů. Ve skutečnosti je však na tento základ navázána celá řada dalších činností, jako je vstřikování plastů a výroba plastových výrobků, ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA JELÍNEK - TRADING spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
JELÍNEK - TRADING spol. s r.o.
www.jelinek-trading.cz
Adresa

Adresa

Křelov, REGENA
Křelov-Břuchotín 783 36

krelov@jelinek-trading.cz
+420 585 381 485


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha