Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze se zaměřuje na experimentální i teoretické studium a aplikace plazmatu, který je vytvořen laserovými svazky o velkém výkonu. Experimentální výzkum je prováděn na jednom z největších laserů v Evropě. Oddělení pracuje i s dalšími domácími pracovišti, které se výzkumem plazmatu zabývají.

Ústav fyziky plazmatu

Zaměření teoretického studia fyziky plazmatu

Teoreticky orientovaná část výzkumu jevů v laserovém plazmatu je zaměřena především na modelování procesů, které jsou prováděny při vzájemném působení silného elektromagnetického pole s hmotou. Při teoretickém studiu je kladen zvláštní důraz na mechanismy urychlování nabitých částic v plazmatu. Zjišťují se také možnosti využití v nových typech plazmových urychlovačů částic.

Teoretický i experimentální výzkum laserového plazmatu


Terawattový jódový laser

Experimentální studium je prováděno na jedinečném jódovém laseru j výkonu 1 TW. Laser je znám pod označením Prague Asterix Lase Systém, hlavním provozovatelem je Ústav fyziky plazmatu. V provozu je od roku 2000. Jde současně o klíčové experimentální zařízení tohoto ústavu.

Terawattový laser PALS


Témata, studovaná experimentálně

Díky modernímu zařízení lze experimentálně studovat a ověřovat celou řadu důležitých témat. Patří sem např. studium vytváření plazmatu z plynových terčíků, radiační vlastnosti laserového plazmatu, ablační procesy na povrchu laserových terčů či procesy vzniku a urychlování nabitých částic v plazmatu.Vydáno 08.01.2016
110 Zhlédnutí
Topováno 13.03.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy
Věda a výzkum v sobě jdou ruku v ruce. Zabírají největší část jakéhokoliv dění, protože se neustále chceme posouvat kupředu. Vyvíjí se nové technologie a vyrábí neustále nové výrobky a proto je tento proces velice důležitý.

Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství
Ústav fyziky plazmatu AV ČR se zaměřuje na řadu výzkumů, jejichž cílem je zkoumání plazmatu a jeho využití v praxi. Jedním z projektů je výzkum impulsních plazmových systémů, v rámci kterého se studuje plazma, vytvořené pomocí impulsních vysokonapěťových výbojů. Druhým významným projektem je výzkum ...

Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC
O veřejné neuniverzitní výzkumné instituci zvané Akademie věd České republiky asi někdy slyšel každý, byť úplný laik. AV ČR je tvořena třiapadesáti vědeckými ústavy, z nichž jeden se nazývá Ústav fyziky plazmatu. Vědci se v něm zabývají například výzkumem a vývojem řízeného termojaderného ...

Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy
Ústav fyziky plazmatu je jedním z 53 vědeckých ústavů Akademie věd České republiky a jako jediný subjekt v České republice se zabývá vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Je-li pro zdokonalení vaší výroby či konkrétních produktů zapotřebí objevů z oblasti fyziky plazmatu, obraťte se ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
WEBOVÁ STRÁNKA
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
www.edb.cz
Adresa

Adresa

Za Slovankou 1782/3
Praha 8 - Libeň 182 00

ipp@ipp.cas.cz
+420 266 052 052


Najdete nás také zde:

ARES
captcha