Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze se zaměřuje na experimentální i teoretické studium a aplikace plazmatu, který je vytvořen laserovými svazky o velkém výkonu. Experimentální výzkum je prováděn na jednom z největších laserů v Evropě. Oddělení pracuje i s dalšími domácími pracovišti, které se výzkumem plazmatu zabývají.

Ústav fyziky plazmatu

Zaměření teoretického studia fyziky plazmatu

Teoreticky orientovaná část výzkumu jevů v laserovém plazmatu je zaměřena především na modelování procesů, které jsou prováděny při vzájemném působení silného elektromagnetického pole s hmotou. Při teoretickém studiu je kladen zvláštní důraz na mechanismy urychlování nabitých částic v plazmatu. Zjišťují se také možnosti využití v nových typech plazmových urychlovačů částic.

Teoretický i experimentální výzkum laserového plazmatu


Terawattový jódový laser

Experimentální studium je prováděno na jedinečném jódovém laseru j výkonu 1 TW. Laser je znám pod označením Prague Asterix Lase Systém, hlavním provozovatelem je Ústav fyziky plazmatu. V provozu je od roku 2000. Jde současně o klíčové experimentální zařízení tohoto ústavu.

Terawattový laser PALS


Témata, studovaná experimentálně

Díky modernímu zařízení lze experimentálně studovat a ověřovat celou řadu důležitých témat. Patří sem např. studium vytváření plazmatu z plynových terčíků, radiační vlastnosti laserového plazmatu, ablační procesy na povrchu laserových terčů či procesy vzniku a urychlování nabitých částic v plazmatu.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v sobě jdou ruku v ruce. Zabírají největší část jakéhokoliv dění, protože se neustále chceme posouvat kupředu. Vyvíjí se nové technologie a vyrábí neustále nové výrobky a proto je tento proces velice důležitý.

Vydáno 27.10.2017
Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se zaměřuje na řadu výzkumů, jejichž cílem je zkoumání plazmatu a jeho využití v praxi. Jedním z projektů je výzkum impulsních plazmových systémů, v rámci kterého se studuje plazma, vytvořené pomocí impulsních vysokonapěťových výbojů. Druhým významným projektem je výzkum v rámci materiálového inženýrství. Zde se zabývají především interakcí plazmatu s pevnou a kapalnou fází.

Vydáno 31.10.2016
Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

O veřejné neuniverzitní výzkumné instituci zvané Akademie věd České republiky asi někdy slyšel každý, byť úplný laik. AV ČR je tvořena třiapadesáti vědeckými ústavy, z nichž jeden se nazývá Ústav fyziky plazmatu. Vědci se v něm zabývají například výzkumem a vývojem řízeného termojaderného slučování, využití elektrických výbojů, jedním z oborů je pak třeba také vývoj likvidace odpadů v proudu plazmatu. Jedno z jeho oddělení, Centrum TOPTEC, se pak zase zabývá speciální a ultrapřesnou optikou.

Vydáno 21.02.2015
Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu je jedním z 53 vědeckých ústavů Akademie věd České republiky a jako jediný subjekt v České republice se zabývá vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Je-li pro zdokonalení vaší výroby či konkrétních produktů zapotřebí objevů z oblasti fyziky plazmatu, obraťte se bez obav na Ústav fyziky plazmatu, který je špičkou v oboru v národním, ale i mezinárodním měřítku.

Vydáno 09.07.2014Vydáno 08.01.2016
99 Zhlédnutí
Topováno 13.03.2018