Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Vydáno 08.01.2016
121 Zhlédnutí
Topováno 13.03.2018

Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze se zaměřuje na experimentální i teoretické studium a aplikace plazmatu, který je vytvořen laserovými svazky o velkém výkonu. Experimentální výzkum je prováděn na jednom z největších laserů v Evropě. Oddělení pracuje i s dalšími domácími pracovišti, které se výzkumem plazmatu zabývají.

Ústav fyziky plazmatu

Zaměření teoretického studia fyziky plazmatu

Teoreticky orientovaná část výzkumu jevů v laserovém plazmatu je zaměřena především na modelování procesů, které jsou prováděny při vzájemném působení silného elektromagnetického pole s hmotou. Při teoretickém studiu je kladen zvláštní důraz na mechanismy urychlování nabitých částic v plazmatu. Zjišťují se také možnosti využití v nových typech plazmových urychlovačů částic.

Teoretický i experimentální výzkum laserového plazmatu


Terawattový jódový laser

Experimentální studium je prováděno na jedinečném jódovém laseru j výkonu 1 TW. Laser je znám pod označením Prague Asterix Lase Systém, hlavním provozovatelem je Ústav fyziky plazmatu. V provozu je od roku 2000. Jde současně o klíčové experimentální zařízení tohoto ústavu.

Terawattový laser PALS


Témata, studovaná experimentálně

Díky modernímu zařízení lze experimentálně studovat a ověřovat celou řadu důležitých témat. Patří sem např. studium vytváření plazmatu z plynových terčíků, radiační vlastnosti laserového plazmatu, ablační procesy na povrchu laserových terčů či procesy vzniku a urychlování nabitých částic v plazmatu.