Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje nově pietní rozptyl a vsyp popela

V říjnu minulého roku se po několikaleté rekonstrukci otevřel hřbitov Strašnice v Praze. Uzavřený byl od roku 1945, měl být zlikvidován a na jeho místě mělo vyrůst sportoviště. Z plánů sešlo, hřbitov pustnul, ale roku 2002 byl prohlášen za kulturní památku a zrekonstruován. Nyní se používá k uložení zpopelněných ostatků, nově umožňuje také vsyp nebo rozptyl popela z urny na pietních loučkách.

Znovuotevřený hřbitov Strašnice

Kremace – kolumbárium, urnový hrob či rozptyl popela

Kremace je nejčastější formou pohřbívání u nás. Pozůstalí mohou urnu s popelem blízkého uložit v kolumbáriu nebo do urnového hrobu. Důstojnou formou uložení ostatků je také rozptyl nebo vsyp popela na pietní loučce.


Pietní loučky pro rozptyl a vsyp popela

Zatímco rozptylová loučka je určena pro anonymní rozptyl popela z urny na trávník, vsyp popela umožní přesné umístění ostatků zesnulého. Při rozptylu není možné zpětně dohledat konkrétní místo, kde byl popel rozsypán.

Hřbitov Strašnice umožňuje také variantu vsypu popela do předem vyhloubeného konkrétního místa, které je poté zakryto drnem trávy nebo malou kamennou destičkou se jménem zesnulého. Místo uložení jeho popela je tak přesně určeno a v budoucnu umožňuje přisypání dalšího popela blízké osoby.

Rozptyl popela z urny


Opravený hřbitov Praha Strašnice rozšiřuje možnosti uložení ostatků

Díky rekonstrukci hřbitova ve Strašnicích se rozšířily služby Pohřebního ústavu hlavního města Prahy a tím i možnosti Pražanů, jak naložit s ostatky svých blízkých. Zejména možnost uložit zpopelněné ostatky na loučce vsypu je v této lokalitě novinkou.

Výhodou je také umístění hřbitova Strašnice nedaleko centra Prahy a poloha přímo u zastávky městské hromadné dopravy.

Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje rozptyl popelaVydáno 05.02.2016
2593 Zhlédnutí
Topováno 03.05.2019
FIREMNÍ ČLÁNKY

Pohřební ústav hlavního města Prahy patří mezi rodinné stříbro

Pohřební ústav hlavního města Prahy patří mezi rodinné stříbro
Smrt je přirozená součást života člověka. Přesto odchod blízkého je vždy bolestný. Vyjádřit poděkování zemřelému důstojným rozloučením za čas, který s námi strávil, je to poslední, co pro něho můžeme udělat.

Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu

Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu
Smutnou povinností pozůstalých je prokázat zesnulému úctu pietním průběhem smutečního obřadu. Pomoc s přípravou pohřbu a ostatní pohřební služby nabízí Pohřební ústav hlavního města Prahy.

Poslední rozloučení – objednávka a kompletní zajištění pohřbu

Poslední rozloučení – objednávka a kompletní zajištění pohřbu
Poslední rozloučení se zemřelou blízkou osobou je naší nepsanou povinností. Pohřební ústav hlavního města Prahy pomáhá pozůstalým s kompletním zařízením pohřbu v Praze, včetně kremace či dodání úmrtního listu. Pohřby lze v Praze objednat v 10 objednávkových kancelářích se snadnou dostupností MHD i ...

Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích

Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích
Od nadcházejícího podzimu letošního roku se otevřou nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků. Pohřební ústav hl. m. Prahy po náročné rekonstrukci hřbitova, který se nachází přímo proti strašnickému krematoriu připravuje otevření tohoto hřbitova pro ukládání zpopelněných ostatků. Bude zde možnost ...
PODSTRÁNKY

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu
Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Zahraniční a speciální pohřební služby

Zahraniční  a speciální pohřební služby
Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým
Hřbitov Strašnice, obřadní síně, krematoria, rakve, urny, květiny
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
WEBOVÁ STRÁNKA
POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
www.hrbitovy.cz
Adresa

Adresa

Staroměstské nám. 10 č.p.608
Praha 1 110 00

office@hrbitovy.cz
+420 737 255 227


Najdete nás také zde:

ARES
captcha