Froněk, spol. s r.o.Stavební společnost Froněk: Dopravní stavby i prodej asfaltové směsi či drceného kameniva

Dopravní stavby, výstavba pozemních komunikací nebo inženýrské stavby. To a mnohem víc patří do výčtu činností české stavební společnosti Froněk. Na českém trhu působí od roku 1993, a to převážně v oblasti středních, západních a severních Čech.

Froněk - Dopravní stavby, inženýrské stavby

Experti na dopravní stavby

Mezi hlavní náplně činnosti naší stavební firmy patří dopravní stavby, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací. Stavíme a opravujeme silnice, místní komunikace, chodníky, parkoviště, ale také polní a lesní cesty, účelové komunikace nebo dopravní plochy a nádvoří v průmyslových objektech.

Kromě toho provádíme inženýrské stavby, jako jsou vodovody, kanalizace a vodohospodářská díla. Zabýváme se také demolicí objektů, skládkou a recyklací asfaltových a betonových sutí.


Další činnosti a služby

Kromě dopravních staveb se zabýváme i těžbou kamene. Následně jej zpracováváme na drcené kamenivo, které dále prodáváme. Vyrábíme rovněž hutněné asfaltové směsi, tedy kamenivo obalené asfaltem. Pokládáme tedy asfaltové vrstvy a v souvislosti s tím provádíme statické zatěžovací zkoušky, vývrty a zkoušky na nich či měření nerovnosti komunikací.

Zajišťujeme nákladní dopravu sypkých hmot a přepravu strojů a zařízení o hmotnosti až do 20 tun.

Dopravní stavby a opravy - reference

Vydáno 08.02.2016
237 Zhlédnutí
Topováno 31.08.2018