Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizaceHistorie Zoologické zahrady Ústí nad Labem: Od ptačího parku k ZOO

V roce 1908 významný ústecký podnikatel a obchodník Heinrich Lumpe, který byl zároveň uznávaným ornitologem nejen u nás, ale i v zahraničí, od města Ústí nad Labem odkoupil pozemky na svahu Mariánské skály. Věděl o nich totiž, že jsou místem častého výskytu drobného ptactva a rozhodl se zde založit soukromou přírodní ptačí rezervaci Lumpepark. Tak se začala psát historie ZOO v Ústí nad Labem.

žirafy

Ptačí rezervace jako umělecké dílo a její první návštěvníci

Lumpepark se rozkládal na ploše šesti hektarů, nabízel stovky úkrytů pro ptačí hnízda a díky velkému úsilí svého zakladatele se stal doslova uměleckým dílem. Lumpe zde nechal vysázet stovky jehličnatých a listnatých stromů, okrasných keřů i vzácných a neobvyklých rostlin. Vybudoval systém kaskád a vodopádů, ve spodní části zdobilo malebné údolí jezírko s vodotryskem.

Ptačí rezervace původně nebyla určena pro veřejnost. Měla poskytnout ptákům žijícím ve městě klid ke hnízdění a zabezpečit krmivo přes zimu. Postupně se však její úloha změnila. Lumpe chtěl, aby jeho park sloužil i lidem, zejména mládeži při výchově k lásce k přírodě, a proto se v roce 1914 poprvé otevřel veřejnosti.


Jak se z ptačího parku stala ZOO Ústí nad Labem

Lumpe zemřel roku 1936, ale jeho park díky obětavosti hlavního zahradníka a dalších pracovníků nezanikl. Po druhé světové válce Lumpepark přešel do vlastnictví Československé republiky a z ptačí rezervace se stal zookoutek, kde mohli návštěvníci trávit své volné chvíle.

Zoologická zahrada se postupně rozšiřovala a vznikaly zde nové klece a výběhy se zvířaty. Největšího rozmachu dosáhla v 70. letech, kde se rozrostla na dnešních bezmála třicet hektarů. Začaly se stavět nové pavilony, ve kterých zvířata od návštěvníků nebyla oddělena klasickými mřížemi, ale modernějším sklem, jako například v pavilonu šelem nebo v exotáriu, kde se zabydlely vzácné druhy zvířat. V horní části ZOO byly vybudovány také velké výběhy pro nosorožce, žirafy, slony, zebry a antilopy.

Navštivte ZOO v Ústí nad Labem zdarma

Vydáno 03.03.2016
86 Zhlédnutí
Topováno 07.04.2016