EKOME – autorizované měření emisí, hluku, ekologické poradenství

Společnost EKOME se zabývá měřením hluku v pracovním i mimopracovním prostředí, autorizovaným měřením emisí stacionárních zdrojů. V rámci dalších služeb pro vás zpracuje akustické studie, rozptylové studie, odborné posudky či posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).


Akreditovaná laboratoř na měření emisí, hluku, vibrací a dalších faktorů pracovního prostředí (prach a chemické látky, mikroklimatické podmínky, osvětlení)

Pro činnosti v uvedených oblastech je zkušební laboratoř společnosti EKOME akreditována u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1522. Pravidelná účast na mezilaboratorních porovnávacích zkouškách, odpovídající vybavení pro náročná měření a analýzu a vysoká odbornost pracovníků s mnohaletými zkušenostmi je zárukou kvalitních služeb.

·         Autorizované měření emisí

Pro měření znečišťujících látek a doprovodných veličin využívá laboratoř EKOME nejmodernější přístroje, osvědčené metody a software. Pro co nejefektivnější práci disponuje několika mobilními měřícími vozy, které umožňují měření emisí na více místech současně. Veškeré měření a vyhodnocení je podloženo mnohaletými odbornými zkušenostmi z praxe.

·         Měření faktorů pracovního prostředí

Akreditovaná laboratoř společnosti EKOME provádí měření koncentrace prachu a chemických látek v ovzduší pracoviště, měření umělého osvětlení, měření mikroklimatických podmínek na pracovišti.

·         Měření hluku

Společnost EKOME, spol. s r.o. je akreditována pro měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí, které se provádí např. v případě kolaudací, technických měření pro zjištění aktuálního stavu zařízení, jako podklady pro návrh protihlukových opatření, v rámci pravidelných periodických měření apod.

·         Další služby společnosti EKOME

Pro činnosti v oblasti projekční přípravy nabízíme zpracování odborných posudků, rozptylových a hlukových (akustických) studií. Jsme držiteli autorizace vydané MŽP pro zpracování dokumentace EIA, zpracováváme oznámení záměru či oznámení podlimitního záměru.

Dále provádíme pro zákazníky hlášení ISPOP, IRZ aj.

Obraťte se na odborníky v oblastech ovlivňujících životní prostředí kolem nás. Navštivte webové stránky www.ekome.cz, kde najdete více informací.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.ekome.cz/

Vydáno 04.07.2014
132 Zhlédnutí
Topováno 26.11.2014
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA EKOME, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
EKOME, spol. s r.o.
www.ekome.cz
Adresa

Adresa

Tečovská 257
Zlín-Malenovice 763 02

ekome@ekome.cz
+420 577 105 191


Najdete nás také zde:

ARES
captcha