Výhodné úvěry na financování exportu pro dodavatele, odběratele i investory

Česká exportní banka, a.s. je specializovanou bankovní institucí s mnohaletými zkušenostmi, která se zaměřuje na finanční služby související s vývozem. Je nedílnou součástí systému státní proexportní politiky a nachází stále více příznivců v řadách zahraničních partnerů, kteří mají zájem o české produkty. Dlouhodobým cílem společnosti je posilovat celkovou konkurenceschopnost České republiky ve světě.


V nabídce služeb České exportní banky najdete komplexní řešení pro financování exportu malých, středních i velkých podniků obchodujících s vývozním artiklem.

Úvěry na míru dodavatelům, odběratelům či investorům

Předexportní úvěry: Umožňují financovat náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního dovozce.

Úvěry pro investory do zahraničních projektů: Díky tomuto produktu může český investor získat dlouhodobý úvěr na investice v zahraničí.

Dodavatelské úvěry: Český exportér má možnost profinancovat pohledávky vůči dovozci.

Přímé exportní odběratelské úvěry: Umožňují realizaci větších dodávek českého exportéra pro dovozce.

Financování průzkumu zahraničního trhu: Financování je poskytnuto na základě schváleného prospekčního záměru.

Exportní projektové financování: Představuje pomoc českým exportérům při vytváření projektového financování. Tento produkt je tvořen na míru individuálním projektům.

Program podpory MSP

Program je zaměřený na podporu malých a středních podnikatelů a jejich financování exportu do celého světa. Využít těchto služeb mohou jak exportéři, tak i jejich subdodavatelé. Jak funguje financování exportu v praxi, se dozvíte na webových stránkách České exportní banky z případových studií.

Produkt Trade Finance

Trade Finance zajišťuje odkup dosud nesplatných pohledávek exportéra, který vyplývá z platebního nástroje akreditivu. Tento odkup probíhá bez zpětného postihu exportéra.  

Další služby České exportní banky

K dalším bankovním službám patří například pásmově úročený Komerční běžný účet poskytující lepší zhodnocení nevyužitých finančních prostředků vývozce a další výhody, termínované vklady s individuálně stanovenou úrokovou sazbou či devizový obchod s individuálním měnovým kurzem.

Pro více informací o komplexní nabídce produktů a služeb České exportní banky navštivte webové stránky www.ceb.cz.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.ceb.cz

Vydáno 09.07.2014
82 Zhlédnutí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Česká exportní banka, a.s. ČEB, a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Česká exportní banka, a.s.
www.ceb.cz
Adresa

Adresa

Vodičkova 701/34
Praha 1 - Nové Město 111 21

ceb@ceb.cz
+420 775 852 535


Najdete nás také zde:

ARES
captcha