Sypače písku pro kolejová vozidla zajišťují bezpečnost

Společnost DI ELCOM se zabývá řídícími systémy technologických procesů, jejich projektováním, dodávkou, montáží a následným servisem. Není to však jediný předmět zájmu této plzeňské firmy. Prodává a instaluje výpočetní techniku, provádí konstrukce stožárů i dodávky regulovaných pohonů nebo zajišťuje dodávku a montáž techniky kontrolující vstupy do objektů. Předmětem činnosti jsou ale například také řídicí systémy lokomotiv nebo sypače písku pro kolejová vozidla. A právě o těchto sypačích písku si v tomto článku povíme více.


K čemu jsou dobré sypače písku pro kolejová vozidla

Sypače písku pro kolejová vozidla se používají v železniční dopravě pro zvýšení adheze neboli přilnavosti kolejnice. Pískování je potřebné při rozjíždění kolejového vozidla nebo při jeho brzdění, a to zejména v případech, kdy je kolej kluzká. Kluzkost koleje může být zapříčiněna buď vlhkostí způsobenou rosou, nebo třeba nahromaděním listí na koleji a podobně. A právě v těchto případech mohou sypače písku pro kolejová vozidla výrazně pomoci. Jsou vhodné jak pro osobní vlaky, nákladní vlaky, tak i tramvaje městské hromadné dopravy.

Sypače písku pro kolejová vozidla mohou být plně automatizované

Na železnici probíhá pískování pomocí sypačů písku pro kolejová vozidla tak, že jsou tyto sypače umístěny přímo na vozidle v přední části vlaku. Většinou se jedná o hnací drážní vozy nebo řídicí vozy. Od těchto sypačů písku a zásobníků vede trubka, která směřuje před samotná kola železničního vozu. Sypač pak ze zásobníku uvolňuje písek tak, aby po rozdrcení zčásti přilnul ke kolejnici a zvýšil tak adhezi. Díky technologickému pokroku v oblasti sypačů písku pro kolejová vozidla už je dnes možné velké množství tohoto materiálu ušetřit, protože je směřování písku ke kolejnici možno snadno směřovat a takzvaně "zafukovat".

Sypačem písku pro hladké rozjetí i proti smyku

Celý proces je přitom docela věda. Technika sypání písku má vliv na jízdu nejen co se týče její plynulosti, ale také na případné nezvládnutí smyku. Pokud navíc k pískování nedochází správně, vinou nerovnoměrných změn rychlosti může dojít k poškození kol.

Pro více informací o sypačích písku pro kolejová vozidla, ale také řídicích systémech lokomotiv a dalších technologických procesů se neváhejte obrátit na zkušené pracovníky společnosti DI ELCOM Plzeň. Ti vám dále poradí například se:

  • speciálními zdroji pro kolejová vozidla
  • regulovanými střídavými a stejnosměrnými pohony
  • centrálními zdroji energie pro napájení vagonů a mnoha dalšími oblastmi řídicích technologií

Kontakty na ně naleznete na webových stránkách firmy.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.di-elcom.cz

Vydáno 09.07.2014
134 Zhlédnutí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA DI-ELCOM, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
DI-ELCOM, s.r.o.
www.di-elcom.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

webové stránky
Adresa

Adresa

U Seřadiště 213/93
Plzeň 326 00

info@di-elcom.cz
+420 377 236 616


Najdete nás také zde:

ARES
captcha