Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu je jedním z 53 vědeckých ústavů Akademie věd České republiky a jako jediný subjekt v České republice se zabývá vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Je-li pro zdokonalení vaší výroby či konkrétních produktů zapotřebí objevů z oblasti fyziky plazmatu, obraťte se bez obav na Ústav fyziky plazmatu, který je špičkou v oboru v národním, ale i mezinárodním měřítku.


Ústav fyziky plazmatu je jediným zařízením v České republice zabývajícím se výzkumem a aplikací plazmatu. Obor studovaných plazmat zahrnuje relativně studená výbojová plazmata až velmi horká laserová plazmata, a i obor jejich hustot je velmi široký. V Ústavu fyziky plazmatu se dají zkoumaná plazmata rozdělit také na stacionární termální plazmata (plazmatronové výboje), kvasistacionární výbojová plazmata a nestacionární silně nerovnovážná plazmata.

Proč právě Ústav fyziky plazmatu?

Široká experimentální základna, komplexní přístup, skvělé propojení experimentálních a teoretických prací, silná smluvně zajištěná i neformální spolupráce se zahraničními a domácími organizacemi výzkumu umožňuje Ústavu fyziky plazmatu dosahovat zcela unikátních a prvotřídních výsledků dokonce i ve světovém měřítku.

Studium fyziky plazmatu v nebývalém měřítku

Ústav fyziky plazmatu je naprosto jedinečný komplexností svojí práce, co se týče generace a udržení plazmatu, studia jeho vlastností a procesů interakce s materiálem. Vyniká například v oblasti vývoje materiálů schopných odolávat dlouhodobému působení horkého plazmatu v tokamacích.

Čím se Ústav fyziky plazmatu zabývá?

Podílí se na výzkumu a vývoji řízeného termojaderného slučování, využití elektrických výbojů, generátorů plazmatu, interakce s jinými skupenstvími hmoty, likvidace odpadů v proudu plazmatu, procesů plazmového stříkání a řešení dalších souvisejících problémů.

Výzkum je teoretický i experimentální

Oddělení tokamaku se zaměřuje na vybrané problémy související s dlouhodobým celosvětovým výzkumným úsilím o realizaci řízené termojaderné fúze. Teoreticky i experimentálně studuje Ústav fyziky plazmatu fyziku okrajového plazmatu, interakce plazmatu s elektromagnetickým vlněním a vývojem pokročilých diagnostických metod. Oddělení tokamaku také každoročně pořádá mezinárodní experimentální letní školu pro studenty a začínající vědecké pracovníky SUMTRAIC.

Co dalšího umí naši odborníci?

Dále se Ústav fyziky plazmatu zaměřuje také na studium plazmatu vytvářeného pomocí impulsních vysokonapěťových elektrických výbojů různého impulsního výkonu v plynech a kapalinách a jeho aplikace. Oddělení termického plazmatu se pak zaměřuje na výzkum generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku, Oddělení materiálového inženýrství se zase specializuje na studium fyzikálních a chemických procesu v materiálech po jejich interakci s plazmatem. To je však jen redukovaný výčet některých oblastí výzkumu a vývoje, kterým se zabýváme.

Pro Ústav fyziky plazmatu pracuje stovka těch nejpovolanějších pracovníků, zkušených a prvotřídně vzdělaných v oblasti fyziky plazmatu. Potřebujete-li pro své podnikání, výrobu či konkrétní produkty inovaci, kterou by mohli najít, vyvinout či otestovat, obraťte se s důvěrou na nás. Spolupracovat budete se špičkovými odborníky pracujícími pro zařízení, které je jedním z nejlepších i v mezinárodním měřítku.

Umíme prvotřídně propojit nejen teoretický, ale i experimentální výzkum a vývoj v oboru fyziky plazmatu.

Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.ipp.cas.cz

Vydáno 09.07.2014
102 Zhlédnutí
Topováno 22.06.2016
FIREMNÍ ČLÁNKY

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy
Věda a výzkum v sobě jdou ruku v ruce. Zabírají největší část jakéhokoliv dění, protože se neustále chceme posouvat kupředu. Vyvíjí se nové technologie a vyrábí neustále nové výrobky a proto je tento proces velice důležitý.

Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Laserové plazma – experimentální i teoretické studium
Ústav fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze se zaměřuje na experimentální i teoretické studium a aplikace plazmatu, který je vytvořen laserovými svazky o velkém výkonu. Experimentální výzkum je prováděn na jednom z největších laserů v Evropě. Oddělení pracuje i s dalšími domácími pracovišti, ...

Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství
Ústav fyziky plazmatu AV ČR se zaměřuje na řadu výzkumů, jejichž cílem je zkoumání plazmatu a jeho využití v praxi. Jedním z projektů je výzkum impulsních plazmových systémů, v rámci kterého se studuje plazma, vytvořené pomocí impulsních vysokonapěťových výbojů. Druhým významným projektem je výzkum ...

Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC
O veřejné neuniverzitní výzkumné instituci zvané Akademie věd České republiky asi někdy slyšel každý, byť úplný laik. AV ČR je tvořena třiapadesáti vědeckými ústavy, z nichž jeden se nazývá Ústav fyziky plazmatu. Vědci se v něm zabývají například výzkumem a vývojem řízeného termojaderného ...
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
WEBOVÁ STRÁNKA
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
www.ipp.cas.cz
Adresa

Adresa

Za Slovankou 1782/3
Praha 8 - Libeň 182 00

vaclavik@ipp.cas.cz
+420 721 315 314


Najdete nás také zde:

ARES
captcha